Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Lungsäcksinflammation (pleurit)


Uppdaterad den: 2018-02-14

Annons

Vad är pleurit?

Lungorna är omslutna av en tunn bindvävshinna som på latin heter pleura viscerale. Den ligger an mot en hinna som täcker insidan av bröstväggen. Den hinnan kallas pleura parietale. Tillsammans kallas dessa två hinnor bara för pleura, eller på svenska lungsäcken. Mellan de två hinnorna finns alltid ett tunt lager vätska som minskar friktionen och gör att lungorna kan röra sig fritt i förhållande till bröstväggen. Detta är viktigt för lungfunktionen. Det finns ingen luft mellan de två hinnorna.

När ett ord slutar med -it inom medicin betyder det att det handlar om en inflammation. Pleurit är följaktligen en inflammation i pleura. En infektion med bakterier eller virus kan leda till en inflammation men man kan också få en inflammation utan att mikroorganismer är inblandade. Detta sker exempelvis genom autoimmuna sjukdomar, där kroppens immunförsvar angriper kroppens egen vävnad.

Pleurit delas in i torr och våt pleurit, alltså med eller utan inflammationsvätska mellan hinnorna. Den torra varianten är mest smärtsam, eftersom hinnorna då inte kan glida fritt i förhållande till varandra.

Annons
Annons

Symtom

Man märker oftast smärtor i ett avgränsat område i bröstkorgen. Andningen blir ofta snabb och ytlig och bröstkorgen rör sig mindre på den sida som är skadad. Smärtan förvärras vid djupandning och hosta. Många föredrar att ligga på den sjuka sidan. Vissa får smärtor i axeln.

Orsak

En pleurit beror oftast på infektion med bakterier eller virus i samband med en lunginflammation. Infektionen är då en följd av spridning från själva lungan och över till den omkringliggande hinnan. Men man kan också få en inflammationsreaktion i lungsäcken vid tuberkulos, vid blodpropp i en lungblodåder, eller vid cancer. Om man skadar sig själv så att man bryter ett revben och/eller att lungan kollapsar, kan man också få pleurit.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån sjukdomshistoria och typiska symtom. Vid lyssning med stetoskopet kan läkaren höra ett karaktäristiskt gnidningsljud som ger misstanke om diagnosen. Detta gnidningsljud ger inte alltid besked om det finns vätska mellan de två hinnorna. Då kan man ställa diagnosen genom att ta ett prov från lungsäcksinnehållet med en spruta, eller med hjälp av röntgen eller ultraljudsundersökning.

Behandling

Behandling riktas mot orsaken till pleuriten. Därtill behandlas de symtom som pleuriten ger (bland annat smärtstillande). Om det är en bakteriell lunginflammation som är orsaken dödar antibiotika bakterierna. Om det har bildats mycket vätska mellan de två pleurahinnorna, kan det bli aktuella att tömma ut vätskan.

Prognos

En pleurit går vanligen över när orsaken tas bort (till exempel lunginflammation). Det tar vanligen lite längre tid (i regel några veckor) innan man blir frisk när det finns pleurit som tillägg till lunginflammation.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.