Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos är en obalans i slidans bakterieflora. Typiska symtom är flytningar och fisklukt. Ibland behövs behandling med antibiotika.


Uppdaterad den: 2023-07-05

bakteriell vaginos
Annons

Vad är bakteriell vaginos?

Bakteriell vaginos är en obalans i bakteriefloran i slidan. Normalt förekommer en rad olika bakterier i slidan. Vid bakteriell vaginos har en eller flera av de normalt förekommande bakterierna förökat sig och dominerar över de andra. Detta leder inte till någon synlig inflammation utan kännetecknas av onormala och ibland besvärande flytningar. Flytningarna är grågulaktiga, tunnflytande och ibland skummande. Lukten kan vara obehaglig och är ofta starkare vid mens. Den beskrivs ofta som fisklukt.

Tillståndet är vanligt och 10–30 procent av kvinnor som menstruerar får bakteriell vaginos. Bara hälften har symtom.

Annons
Annons

Symtom

Ofta finns bara lite symtom och ungefär hälften har inga symtom alls. Flytningarnas lukt och karaktäristiska utseende (grågulaktiga, tunnflytande och ibland skummande) räcker ofta för att ställa diagnosen. Som komplement till den gynekologiska undersökningen utför läkaren ett par enkla tester på flytningarna som bekräftar diagnosen. 

Lukten kan vara särskilt framträdande efter samlag eftersom den alkaliska sperman blandas med vaginalsekret och frigör den typiska fisklukten.

Orsak

Tillståndet beror på överväxt av bakterier som normalt finns i slidan i begränsad mängd. I vanliga fall finns en hög andel mjölksyrabakterierna i slidan, men vid bakteriell vaginos har andelen av andra bakterier ökat. Förändring av bakteriefloran och av surhetsgraden i slidan antas orsaka lukten. Bakteriell vaginos räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom men är vanligare hos kvinnor med ett aktivt sexliv.

Bakteriell vaginos har särskilt kopplats till bakterien Gardnerella vaginalis, men även andra bakterier medverkar till tillståndet.

Bakteriell vaginos är ofta mest besvärligt kring tiden för menstruation. Tillståndet förekommer endast hos kvinnor med östrogenstimulerad slemhinna, det vill säga kvinnor i fertil ålder (som har mens) eller som använder östrogenpiller.

Annons
Annons

Behandling

Bakteriell vaginos går som regel över utan behandling. Vid bakteriell vaginos hos person utan symtom rekommenderas inte behandling. Kroppens eget immunförsvar kan då ofta läka ut tillståndet.

Om besvären är ihållande och behandling ändå skulle bli nödvändig är lokalbehandling med vaginalgel (metronidazol), vagitorier eller kräm (klindamycin) eller vaginaltabletter med (dekvalinium) lämpligt. Som alternativ kan man under en vecka ta tabletter med metronidazol. Klindamycin och metronidazol är antibiotika som tar bort den typ av bakterier man har för mycket av (anaeroba bakterier). Dekvalinium är ett antiseptiskt preparat med likvärdig effekt som antibiotika.

Det är vanligt med återfall, så det kan bli aktuellt med en ny kur. Behandling av en manlig partner anses inte nödvändigt, sannolikt inte heller vid återfall. Men om man har en kvinnlig partner kan det vara aktuellt att även partnern får behandling. Man bör undvika samlag innan behandlingen är avslutad. 

Komplikationer

Eftersom andra bakterier än de skyddande mjölksyrabakterierna har ökat vid bakteriell vaginos, kan det medföra att slidans skydd mot infektioner blir sämre – särskilt i samband med olika ingrepp i livmodern. Det finns viss risk att bakteriell vaginos kan orsaka infektion i livmoder och äggledare i samband med till exempel spiralinsättning och abort.

Det har också visat sig att bakteriell vaginos hos gravida kan ge ökad risk för för tidig vattenavgång och för tidig förlossning. Det är därför viktigt att berätta om man har symtom på bakteriell vaginos inför ingrepp eller när man kommer till mödravårdscentralen. Gravida kvinnor med symtom på bakteriell vaginos ska behandlas så tidigt som möjligt i graviditeten.

Prognos

Prognosen är god. Tillståndet är vanligtvis ofarligt, såvida man inte ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp eller om man är gravid. Då är det viktigt att få behandling om man har symtom på bakteriell vaginos. Man blir ofta bra utan behandling och i övriga fall, när besvären inte är uttalade, anses det klokt att vänta in utvecklingen. När besvären blir mycket uttalade, till exempel vid lukt, ges en antibiotikakur. Behandlingen verkar som regel mycket snabbt. Upprepade behandlingskurer kan bli aktuellt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.