Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Bakteriell vaginos


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

bakteriell vaginos
Annons

Vad är bakteriell vaginos?

Bakteriell vaginos är en obalans i bakteriefloran i slidan. Normalt förekommer en rad olika bakterier i slidan. Vid bakteriell vaginos har en eller flera av de normalt förekommande bakterierna förökat sig och dominerar över de andra. Detta leder inte till någon synlig inflammation utan kännetecknas av onormala och ibland besvärande flytningar. De är grågulaktiga, tunnflytande och ibland skummande. Lukten kan vara obehaglig och är ofta starkare vid mens. Den beskrivs ofta som fisklukt.

Tillståndet är vanligt och ungefär mellan var femte och var tionde kvinna som menstruerar får bakteriell vaginos. Bara hälften har symtom.

Orsak

Tillståndet beror på överväxt av bakterier som normalt finns i slidan i begränsad mängd. Förändring av bakteriefloran och av surhetsgraden i slidan antas orsaka lukten. Bakteriell vaginos räknas inte som en sexuellt överförbar sjukdom men är vanligare hos kvinnor med ett aktivt sexliv.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Bakteriell vaginos har särskilt kopplats till bakterien Gardnerella vaginalis, men även andra bakterier medverkar till tillståndet.

Bakteriell vaginos är ofta mest besvärligt kring tiden för menstruation. Tillståndet förekommer endast hos kvinnor med östrogenstimulerad slemhinna, det vill säga kvinnor i fruktbar ålder (som har mens) eller som använder östrogenpiller.

Symtom och diagnos

Symtomen är sällan särskilt uttalade och tillståndet är utan symtom hos ungefär häften av de drabbade. Flytningarnas lukt och karaktäristiska utseende (grågulaktiga, tunnflytande och ibland skummande) räcker ofta för att ställa diagnosen. Som komplement till den gynekologiska undersökningen utför läkaren ett par enkla tester på flytningarna som bekräftar diagnosen. I undantagsfall kan det vara nödvändigt med ett bakterieprov som skickas till sjukhus.

Annons
Annons

Lukten kan vara särskilt framträdande efter samlag eftersom den alkaliska sperman blandas med vaginalsekret och frigör den typiska fisklukten.

Behandling

Bakteriell vaginos går som regel över utan behandling. Om läkaren upptäcker tillståndet hos en kvinna utan besvär, rekommenderas inte behandling. Man inväntar då hellre att kroppens eget immunförsvar ska läka tillståndet. 

Om besvären är ihållande och behandling ändå skulle bli nödvändig är lokalbehandling med vaginalgel (metronidazol), vagitorier eller kräm (klindamycin) lämpligt. Som alternativ kan man under en vecka ta tabletter med metronidazol. Klindamycin och metronidazol är antibiotikum som eliminerar den typ av bakterier man har för mycket av (anaeroba bakterier). Vaginaltabletter med dekvalinium är ett relativt nytt antiseptiskt preparat med likvärdig effekt som antibiotika, för kvinnor 18–55 år. 

Man ska undvika alkohol under behandling med metronidazol, då det kan leda till besvärliga biverkningar. Det är vanligt med återfall, så det kan bli aktuellt med en ny kur. Behandling av en manlig partner anses inte nödvändigt, sannolikt inte heller vid återfall. Man bör undvika samlag innan behandlingen är avslutad.

Vid regelbundna återfall hos patienter med spiral kan man prova att ta ur spiralen, hos vissa patienter leder detta till ett förbättrat tillstånd.

Det finns visst vetenskapligt stöd för att tillskott med probiotika (mjölksyrabakterier) kan hjälpa vid bakteriell vaginos, likaså som förebyggande behandling. Men studierna spretar.

Komplikationer

Eftersom andra bakterier än de skyddande mjölksyrabakterierna har ökat vid bakteriell vaginos, kan det medföra att slidans skydd mot infektioner blir sämre – särskilt i samband med olika ingrepp i livmodern. Det finns viss risk att bakteriell vaginos kan orsaka infektion i livmoder och äggledare i samband med till exempel spiralinsättning och abort.

Det har också visat sig att bakteriell vaginos hos gravida kan ge ökad risk för för tidig vattenavgång och för tidig förlossning. Det är därför viktigt att man talar om för läkaren om man har symtom på bakteriell vaginos inför ingrepp eller när man kommer till mödravårdscentralen. Gravida kvinnor med symtom på bakteriell vaginos ska behandlas så tidigt som möjligt i graviditeten

Det är relativt vanligt att få en svampinfektion samtidigt med bakteriell vaginos.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Prognos

Prognosen är god. Tillståndet är vanligtvis ofarligt, såvida man inte ska genomgå ett kirurgiskt ingrepp eller om man är gravid. Då är det viktigt att få behandling om man har symtom på bakteriell vaginos. Man blir ofta bra utan behandling och i övriga fall, när besvären inte är uttalade, anses det klokt att vänta in utvecklingen. När besvären blir mycket uttalade, till exempel vid lukt, ges en antibiotikakur. Behandlingen verkar som regel mycket snabbt. Upprepade behandlingskurer kan bli aktuellt.


Annons