Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Borrelia

Utveckling av en större rött område runt ett fästingbett, oftast cirka två veckor efter bettet, är typiskt för borrelia.


Uppdaterad den: 2024-06-10

Annons

Vad är borrelia?

Borrelia beror på en infektion med bakterien Borrelia burgdorferi som överförs till människor via fästingbett. Tillståndet kallas också Lymes sjukdom. 

Endast ett par procent av alla fästingbett leder till borrelia. De allra flesta fästingbett är alltså ofarliga.

I norra Sverige bär endast några få procent av fästingarna på borreliabakterien mot 10–25 procent i södra Sverige.

Annons
Annons

Symtom

Många fästingbett ger ett litet rött område på en till två centimeter runt bettstället, på samma sätt som många insektsstick. Detta är dock ofarligt och betyder inte att man är smittad eller behöver antibiotikabehandling.

De flesta som får borrelia når bara stadium 1. Endast i sällsynta fall utvecklar sig sjukdomen till stadium 2 och 3.

Stadium 1

Ringformat utslag vid borrelia
Jämnt rött utslag vid borrelia

 

Två till trettio dagar efter fästingbettet ses ett svagt rödfärgat utslag som breder ut sig från bettstället. Det är vanligt att utslaget efter hand bleks i centrum, och blir ringformat, men ibland är det jämnt rött. Detta utslag kallas för erytema migrans. Ibland förekommer också lätt feber och lokal svullnad i lymfkörtlarna.

De flesta som smittas får utslaget, men man kan vara smittad även om man inte har utslag.

Detta första stadium varar kortare tid än tre till fyra veckor och utslaget försvinner gradvis av sig självt även utan behandling.

Stadium 2

Stadium 2 ses sällan eftersom de flesta med borrelia upptäcks och behandlas i stadium 1 och eftersom bara en del med stadium 1 utvecklar senare stadier.

Om stadium 2 utvecklas uppträder det oftast fyra till åtta veckor efter fästingbettet då borreliabakterierna har spridit sig med blodbanan till olika organ. Symtom vid stadium 2 kan vara huvudvärk, smärtor i leder, muskler och senor, trötthet och sjukdomskänsla.

Stadium 3

Det tredje stadiet kan uppträda månader till år efter smittan och påverkar i första hand muskler och skelett, nervsystem och hud. Detta kan yttra sig som ledsmärtor, minnesproblem, humörsvängningar, sömnstörningar och hudutslag. Även stadium 3 är sällsynt.

Orsak

Fästingar sprider borrelia till människor genom att de suger blod från djur som bär på borreliabakterien. Bakterien finns främst hos mus, rådjur, hare och hos vissa fågelarter. Fästingar trivs bäst i områden med fuktig skogsmark, växlande lövskog och öppen mark. De finns i Sverige mest kring södra Östersjökusten men även i inlandet. Vid fästingbett kan borreliabakterier överföras, särskilt om fästingen fått sitta fast och suga blod mer än 24 timmar.

Annons
Annons

Diagnos

I stadium 1 har man ingen nytta av blodprover eller andra prover. Diagnosen ställs utifrån det typiska utslaget.

I sjukdomens andra stadium utvecklas långsamt antikroppar i blodet. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar. Tidigt i andra stadiet kan antikroppar saknas, men inom tre till fyra veckor har de flesta bildat antikroppar och efter åtta veckor finns antikroppar hos så gott som alla.

De antikroppstester för borrelia som används i svenska laboratorier är de mest avancerade och pålitliga som finns. Proverna kan dock ge fel utslag tidigt i förloppet, antingen genom att antikropparna inte har börjat bildas eller att antikroppar från infektioner många år tidigare fortfarande kan finnas kvar och ge falskt positiva svar.

Vid misstanke om inflammation i hjärnhinnor eller hjärnvävnad behövs ibland undersökning på sjukhus med prov från ryggmärgsvätskan, så kallad lumbalpunktion.

Behandling

Förebyggande åtgärder

Vistelse i riskområden utan tillräckligt med skyddande kläder ökar risken att få borrelia. Det är därför viktigt att täcka kroppen med kläder (byxor, långärmat, strumpor) vid vistelse i riskområden. Det är också bra att titta igenom huden på kvällen om man befinner sig i ett riskområde. Fästingarna suger sig ofta fast där huden är tunn, exempelvis i ljumskar, navel, bakom öron och nacke.

Borttagning av fästing och observation

Fästingar kan tas bort med fingrar eller pincett. Det är lättare att ta bort fästingen om man vrider på den samtidigt. Kemikalier, fett eller liknande behövs inte. Det är inte farligt om en del av fästingen blir kvar i huden eftersom den med tiden kommer att stötas bort, precis som alla andra främmande föremål som hamnar i hudytan.

Man bör titta på bettstället då och då under två veckor efter fästingbettet och söka vård om erytema migrans utvecklas.

Antibiotikabehandling

Målet med antibiotikabehandling vid borrelia är att bli av med infektionen och att förhindra utveckling till stadium 2 och 3. Borreliabakterien är känslig för flera olika typer av antibiotika. Vid erytema migrans ges antibiotika i tablettform.

Om man får behandling under det första stadiet stoppas sjukdomen upp och läks, men självläkning förekommer också.

Påverkan på nervsystem eller i hjärta kräver ibland sjukhusinläggning och behandling med antibiotika direkt i blodet.

Det händer att personer som har antibiotikabehandlats för borrelia i nervsystemet får kvarstående och långdragna besvär. Besvären är inte ett uttryck för en kvarstående aktiv infektion och ny antibiotikabehandling rekommenderas inte.

Prognos

Med rätt behandling är prognosen vid borrelia god. Antibiotikabehandling i stadium 1 botar tillståndet. Om antibiotika inte ges i stadium 1 kan tillståndet i sällsynta fall utveckla sig till stadium 2 och 3 med förändringarna i nervsystem, leder och hud. Då kan ibland besvären bli långdragna.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.