Fakta | Infektion

Borrelia efter fästingbett

Utveckling av en större röd zon runt ett fästingbett, oftast cirka två veckor efter bettet, är typiskt för borrelia.

Uppdaterad den: 2017-05-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är borrelia?

Sjukdomen kallas också Lymes sjukdom. Sjukdomen beror på en infektion med bakterien Borrelia burgdorferi som överförs till människor via fästingbett.

De allra flesta fästingbett leder inte till sjukdom. Det har visats att några få procent av de svenska fästingarna i norra Sverige bär på borreliabakterien mot 10–25 % i södra Sverige och att sjukdom följer på cirka 0,5-3 % av alla fästingbett.

Animation av borrelia

Symtom

Bland de som utvecklar sjukdomen kan den presentera sig i tre stadier:

Annons
Annons

Stadium 1

Ringformat utslag vid borrelia
Jämnt rött utslag vid borrelia

 

Två till trettio dagar efter fästingbettet (som inte alltid uppmärksammas) ses ett svagt rödfärgat utslag som breder ut sig från bettstället. Det är vanligt att utslaget efter hand bleks i centrum, och blir ringformat men ibland är det jämnt rött.

De flesta (60–80 %) som smittas får utslaget, men man kan vara smittad även om man inte har utslag.

Annons
Annons

Detta första stadium varar kortare tid än tre till fyra veckor och utslaget försvinner gradvis av sig självt utan någon form av behandling.


Stadium 2

I andra stadiet. oftast fyra till åtta veckor efter fästingbettet, ses många olika symtom som beror på att bakterierna har spridit sig med blodbanan till olika organ. Dessa sjukdomstecken kan vara huvudvärk, smärtor i leder, muskler och senor, trötthet och sjukdomskänsla.

Stadium 3

Tredje stadiet kan uppträda månader till år efter smittan och påverkar i första hand muskler och skelett, nervsystem och hud. Detta kan yttra sig som ledsmärtor, minnesproblem, humörsvängningar, sömnstörningar och hudutslag.

Orsak

Bakterien finns främst hos mus, rådjur, hare och hos vissa fågelarter. Fästingar får i sig bakterien genom att suga blod från djur som bär på bakterien.

Fästingar trivs bäst i områden med fuktig skogsmark, växlande lövskog och öppen mark och finns mest kring södra Östersjökusten men även i inlandet.

När fästingen biter människor och särskilt om den får sitta fast och suga blod en längre tid, mer än 24 timmar, kan den överföra borreliabakterier.

Riskfaktorer

  • Vistelse i riskområden utan tillräckligt med skyddande kläder. Det är viktigt att täcka kroppen med kläder (byxor, långärmat, strumpor) vid vistelse i riskområden.
  • Fästingbett där fästingen får sitta kvar länge och suga blod.

Diagnos

Utveckling av en större röd zon (som kallas erytema migrans) runt ett fästingbett, oftast cirka två veckor efter bettet, är typiskt för sjukdomen. Många fästingbett ger en liten röd zon på en till två centimeter runt bettplatsen, på samma sätt som många insektsstick. Detta är dock ofarligt och betyder inte att man är smittad.

Stadium 1

Ett typiskt symtom är ett rött utslag som uppstår plötsligt efter fästingbett. Utslaget sprider sig ringformat och ingen eller bara obefintlig fjällning och klåda förekommer. Det kan föreligga lätt feber och lokal svullnad i lymfkörtlarna. Utslaget försvinner och sjukdomen går tillbaka av sig själv inom två till fyra veckor, men det kan variera mycket.

Senare stadier

Spridning via blod eller lymfa kan ge en lång rad symtom och tecken, dagar till veckor efter bakterieöverföringen. De vanligaste är hudförändringar, skador på nervsystemet (förlamning, värk, känselförlust) och ledinflammation (värk och svullnad i lederna).

Prover

I stadium 1 har man ingen nytta av blodprover eller andra prover. Diagnosen ställs utifrån det typiska utslaget.

I sjukdomens andra stadium utvecklas långsamt antikroppar i kroppen. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar. Tidigt i andra stadiet kan antikroppar saknas, men inom tre till fyra veckor har de flesta av patienterna bildat antikroppar och efter åtta veckor finns antikroppar hos så gott som alla.

De tester som används i svenska laboratorier är de mest avancerade och pålitliga som finns. Proverna kan dock ge fel utslag tidigt i förloppet, antingen genom att antikropparna inte har börjat bildas eller att antikroppar från infektioner många år tillbaka fortfarande kan finnas kvar och ge falskt positiva svar.

Vid misstanke om inflammation i hjärnhinnor eller hjärnvävnad behöver ibland den sjuka patienten undersökas på sjukhus där bland annat prov från den vätska som omger ryggmärgen tas med lumbalpunktion.

Behandling

Målet med behandlingen är att bli av med infektionen och att förebygga komplikationer. Borreliabakterien är känslig för flera olika antibiotikasorter. Vid erytema migrans ges antibiotika i tablettform.

Om patienten får behandling under det första stadiet stoppas sjukdomen upp och läks, men självläkning förekommer också. Förändringar i nervsystem eller i hjärta kräver ibland sjukhusinläggning och behandling med antibiotika direkt i blodet.

Behandling av antiobiotika vid alla fästingbett rekommenderas inte eftersom bara cirka 1-3 procent ger sjukdom.

Förebyggande åtgärder

Det finns inga tillgängliga vaccin mot borrelia i Sverige.

Vid vistelse i terräng i utsatta områden bör man bära täckande kläder så att fästingar inte kan komma åt att bita sig fast (se förebygga fästingbett). Insektsmedel kan användas. Inspektion av huden och snabb borttagning av fastsittande fästingar rekommenderas.

Risken för borreliasmitta ökar väsentligt vid kontakttid som överstiger 24 timmar, men är fortfarande låg. Fästingar kan tas bort med fingrar eller pincett. Det är lättare att ta bort fästingen om man vrider på den samtidigt. Kemikalier, fett eller liknande rekommenderas inte då de fördröjer borttagningen. Det är inte farligt om en del av fästingen skulle bli kvar i huden eftersom den med tiden kommer att stötas bort, precis som alla andra främmande föremål som hamnar i hudytan.

Rekommenderad åtgärd är att observera bettstället de följande 14 dagarna och behandla om erytema migrans utvecklar sig.

Prognos

Med rätt behandling är prognosen god. Antibiotikabehandling i stadium 1 botar tillståndet. Kom dock ihåg att 98 % av alla fästingbett inte leder till smitta och att dessa inte ska behandlas med antibiotika.

Obehandlat kan tillståndet utveckla sig och ge de beskrivna förändringarna i nervsystem, leder och hud.

Det händer att patienter som har antibiotikabehandlats för borrelia i nervsystemet får kvarstående och långdragna besvär. Besvären är inte ett uttryck för en kvarstående aktiv infektion och ny antibiotikabehandling rekommenderas inte.