Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Tuberkulos i ryggraden


Uppdaterad den: 2018-12-27

Annons

Vad är tuberkulos i ryggraden?

Tillståndet kallas också tuberkulös spondylit eller Potts sjukdom. 

Tuberkulös spondylit är först och främst en sjukdom som man stöter på i låginkomstländer och de som drabbas är i första hand barn. Tillståndet visar sig vanligtvis ett knappt år efter att barnet först smittats med tuberkulos.

Tuberkulos är världens mest dödliga infektion. Över två miljarder människor är smittade och sjukdomen orsakar närmare två miljoner dödsfall per år. Även om tuberkulös spondylit numera är sällsynt i industriländer, förekommer sjukdomen fortfarande i låginkomstländer. Internationellt sett utgör tuberkulös spondylit 1–2 % av alla fall av tuberkulos.

Annons
Annons

Symtom och tecken

Som regel utvecklas tuberkulös spondylit under tre till fyra månader med:

  • Ryggsmärtor som tilltar i intensitet och som ibland är förknippade med muskelkramper.
  • Smärtor som strålar ut nedåt i benen.
  • Feber och viktnedgång förekommer hos färre än hälften.

Det föreligger en kombination av en beninflammation (osteomyelit) och ledinflammation (artrit) i en eller oftast flera ryggkotor. Tilltagande förstörelse av benvävnaden leder till att ryggkotorna kollapsar och en "puckel på ryggen" bildas.

I vissa fall kan en böld uppstå, om infektionen sprider sig till omkringliggande ledband eller mjukvävnad. Bölder i ländregionen kan vandra ned längs höftens böjmuskel till ljumsken, och kan till slut tränga igenom huden och tömma sig.

Orsak

Tuberkulos i ryggraden beror på spridning av tuberkelbakterien (M. tuberculosis) till ryggen via blodet från ett infektionsfokus utanför ryggen, i regel lungorna.

Ryggkotorna är mottagliga för tuberkelbakterier, eftersom de har mycket riklig blodgenomströmning hos vuxna individer. Eftersom blodflödet passerar genom flera intilliggande ryggkotor, kan det leda till att flera ryggkotor blir säte för tuberkulos. 

I industriländer uppstår de flesta fall av tuberkulos i ryggraden efter att en tidigare tuberkulosinfektion på ett annat ställe i kroppen har "vaknat till liv" igen. Tillståndet drabbar oftast nedre del av ryggen, men i 10 % av fallen drabbas nacken.

Annons
Annons

Diagnos

När tuberkulös spondylit misstänks i Sverige eller andra nordiska länder är det viktigt att klarlägga om patienten tidigare har haft tuberkulos, eftersom sjukdomen i dessa fall ofta är en tidigare infektion som blossat upp. 

Tillståndet är mycket sällsynt i Sverige, så när ryggsmärtor ska utredas är det inte denna diagnos som brukar övervägas i första hand. Detta gör att diagnosen blir svårare att ställa. Men uppgifter om tidigare tuberkulos, eller tuberkulos i familjen kan väcka misstanke. I fall med långt framskriden sjukdom kan det föreligga neurologiska skador i form av nedsatt kraft, känselförlust, eventuellt förlamning i benen.

Tuberkulinprovet visar positivt i 90 % av fallen hos i övrigt friska personer. Ett blodprov kan också påvisa om det finns smitta med tuberkelbakterier.

Bilddiagnostik som röntgen, datortomografi och magnetkameraundersökning kan klarlägga förändringar i ryggen och ger stark misstanke om sjukdomen. Slutlig diagnos ställs genom att man tar prover från den inflammerade vävnaden och undersöker med mikroskop eller odlar fram tuberkelbakterien. Ett problem är att tuberkelbakterien växer mycket sakta, och det tar lång tid att få svar på odlingsprov. Till och med när läkaren/sjukhuset har gjort allt enligt regelboken kan bakterien vara svår att identifiera.

Behandling

Behandling av tuberkulös spondylit innebär en kombinationsbehandling med minst tre samtidiga antituberkulösa läkemedel. Som regel rekommenderas en behandling på 6–9 månader, men om tuberkelbacillen visar sig stå emot normal behandling kommer det att krävas mer tid. Kirurgi ges inte som rutinmässig behandling men kan i vissa fall bli aktuellt. För en del patienter kan sådan behandling bidra till att patienten rör sig mer, vilket kan minska dödligheten.

Kirurgi är i synnerhet aktuellt när inflammerad vävnad trycker mot ryggmärgen. Detta kan ge patienten omfattande neurologiska symtom (förlamning och känselförlust), eventuellt symtom som ökar eller håller i sig trots medicinsk behandling. Kirurgi kan också utföras vid oro för ryggens stabilitet, eller om det finns behov av att dränera (avleda sårvätska) en böld.

Prognos

Tidig och korrekt behandling ger goda behandlingsresultat. Motståndskraftiga tuberkelbakterier (resistenta bakterier) och dålig efterlevnad av de instruktioner man fått om behandlingen kan förvärra prognosen.

Tuberkulös spondylit är den allvarligaste formen av muskuloskeletal tuberkulos, eftersom tillståndet kan medföra bendestruktion, missbildning av ryggen och förlamning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.