Fakta | Infektion

Scharlakansfeber


Uppdaterad den: 2015-12-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är scharlakansfeber?

Scharlakansfeber, scarlatina, är en halsinflammation med feber, som orsakas av streptokocker. Den ger också röda utslag på kroppen med hudfjällning efter cirka en vecka.

Det kan förekomma epidemier med streptokockinfektioner, särskilt under höst och vinter. Under streptokockepidemier kan man se betahemolytiska grupp A-streptokocker, GAS, hos 30–40 % av patienterna med halsont.

Streptokockerna finns också i halsen hos cirka 12 % av alla friska personer, oftast hos barn i åldern 3–15 år.

Annons
Annons

Symtom

Sjukdomen börjar med halsont och feber, 38-40 °C. Allmäntillståndet kan vara påverkat. Efter en tid uppstår ofta illamående, magont och kräkningar. Smärtor i öronen kan ibland vara huvudsymtom.

Efter en halv till två dagar kommer utslagen som ofta är tydliga med kraftig rodnad i ansiktet men med påfallande blekhet runt munnen. Utslagen finns också i nacken, på överkroppen, i ljumskarna och runt könsorganet. Typiskt är också att tungans utseende förändras, den brukar beskrivas som smultrontunga. Hudfjällning i handflator och på fotsulor är typiska tecken och kommer ungefär en vecka efter genomgången sjukdom.

Orsak

Vid scharlakansfeber uppstår en immunreaktion i kroppen. Det är en slags överkänslighet mot gifterna som bakterien avger. Det leder till inflammation och ökad blodcirkulation i huden, vilket förklarar de röda utslagen.

Annons
Annons

Sjukdomen sprids via droppsmitta. Inkubationstiden är i regel två till fyra dagar. Den infekterade smittar från precis innan sjukdomen bryter ut till en dag efter påbörjad behandling med antibiotika.

Diagnos

Sjukdomshistoria med halsinflammation, feber och utveckling av rödflammiga utslag är typisk. Diagnosen kan därför i de flesta fall ställas med säkerhet utan andra kompletterande undersökningar. Vid osäkerhet kan streptokocker påvisas med hjälp av ett snabbtest på halsprov.

JOBBAR DU INOM BEROENDEVÅRDEN? Här kan du gå en fortbildning om hepatit C

Behandling

Behandling med penicillin utrotar bakterierna. Halsinflammation med grupp A-streptokocker bör behandlas. Genom att behandla förebygger man komplikationer och ett allvarligare sjukdomsförlopp. Vid penicillinallergi kan andra antibiotika användas.

Dagen efter att behandlingen påbörjats smittar inte barnet längre och kan därför gå till förskolan om allmäntillståndet tillåter och om barnet inte har feber.

Prognos

Inflammationen i halsen förbättras i regel efter två till tre dagars behandling och den har helt gått över efter en vecka. Utslagen försvinner också inom en vecka. Typiskt är att huden flagnar på händer och fötter en till två veckor efter att sjukdomen började.

Halsinflammationen kan i undantagsfall utvecklas till halsböld. Det märker man genom att behandlingen inte verkar som den ska, att man får starka halssmärtor och problem med att gapa. Om det tillståndet försämras måste man kontakta läkare igen. Behandlingen måste då intensifieras med inläggning och antibiotika direkt i blodet. Det kan bli aktuellt att sticka hål på bölden.

Njurpåverkan efter streptokockinfektion är sällsynt, men det var vanligt förr i tiden innan penicillinet fanns.


Annons
Annons
Annons