Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Cytomegalovirus


Uppdaterad den: 2018-09-24

Annons

Vad är cytomegalovirus?

Cytomegalovirus (CMV) tillhör herpesvirusfamiljen och är mycket utbrett bland människor och djur. Cirka 60 % av befolkningen är smittade med CMV vid 40 års ålder.

Man infekteras ofta under barndomen eller i tonåren. Viruset ligger sedan vilande i kroppen. Det kan reaktiveras under vissa förhållanden, exempelvis vid försvagat immunförsvar efter transplantation, vid cancer eller annan kronisk sjukdom eller utan uppenbar orsak.

De flesta infektioner förlöper utan symtom. CMV ger vanligen inga långvariga problem hos annars friska personer men kan förorsaka allvarlig sjukdom, i sällsynta fall organskada, hos dem med försvagat immunförsvar. CMV kan också orsaka sjukdomar hos foster eller hos nyfödda, ifall modern blivit smittad under graviditeten.

Det finns normalt många som bär på viruset i befolkningen, speciellt finns det bland barn. Man räknar med att cirka en tredjedel av barn i förskolan utsöndrar CMV i saliv och urin utan att de har symtom. Noggrann handtvätt med tvål och vatten kan hjälpa till att hindra spridning av CMV.

Annons
Annons

Symtom

Vanligen visar CMV inga symtom, speciellt inte hos barn. Vissa kan dock känna sig förkylda. Vissa har symtom som liknar dem vid mononukleos:

  • Ont i halsen 
  • Feber 
  • Huvudvärk
  • Trötthet

Personer som har ett försvagat immunsystem på grund av hiv-infektion, eller för att de har transplanterat ett organ, kan ha allvarliga symtom. Hos personer som är smittade med hiv kan en CMV-infektion drabba näthinnan och ge svåra synrubbningar.

Primärinfektion under graviditet kan medföra bestående skador på fostret/barnet i form av skador på nervsystemet, som hörselnedsättning eller utvecklingsstörning. Risken för hörselnedsättning är störst om modern blir sjuk under de tre första månaderna av graviditeten. Vid återaktivering av viruset under graviditet är risken för skada på fostret mycket lägre.

Tiden från smittotillfälle till insjuknande, inkubationstiden, uppskattas till tre till åtta veckor. Infektionen varar under en till fem veckor.

Orsak

CMV sprids endast genom kontakt med en infekterad persons kroppsvätskor (spott, blod, urin, sperma, bröstmjölk). Viruset kan också överföras sexuellt.

Viruset smittar vid förlossning och genom amning de första åren, senare genom droppsmitta eller slemhinnekontakt från omgivningarna, blodtransfusion och genom sexuell kontakt. Fostret kan smittas genom moderkakan från mammor som har förstagångsinfektion eller återaktiverad infektion.

Annons
Annons

Diagnos

Eftersom viruset vanligen inte leder till symtom kan man inte veta om man är smittad.

Vid symtom kan det hända att läkaren tar ett test för CMV, det vill säga mäter om det finns ökad förekomst av antikroppar mot CMV i blodet.

Behandling

Antivirusmedel kan hämma bildandet av virus, och kan ha effekt speciellt på dem med försvagat immunförsvar. 

Ingen särskilda åtgärder är nödvändiga vid enstaka fall eller utbrott. Det finns ingen orsak att vidta extra åtgärder omkring någon man vet utsöndrar CMV. Detta gäller också ifall det finns gravida i närmiljön. Men gravida som inte har antikroppar mot CMV (seronegativa) bör undvika att passa barn som är yngre än ett år och som har symtomgivande medfödd CMV-infektion. Bra handhygien är viktig för personer, till exempel sjuksköterskor, som vistas i miljöer med många som utsöndrar CMV.

Det finns inget vaccin mot CMV. Eftersom CMV är ett virus, verkar inte heller antibiotika. Vid försvagat immunförsvar kan det bli aktuellt att använda anti-virus medicin.

Förebyggande åtgärder

Följande åtgärder förebygger och minskar risken för överföring av smitta då man är gravid och har småbarn:

  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter blöjbyte, efter att man matat barnet eller torkat barnets snoriga näsa.
  • Undvik att använda samma bestick, tandborste eller att äta av barnets mat.
  • Undvik att ta barnets napp i munnen för att göra den "ren" - om den hamnat på golvet.
  • Välj att pussa barnet på kinden eller pannan men inte på munnen.

Prognos

Om immunförsvaret fungerar normalt, klarar kroppen att själv ta kontroll över infektionen. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons