Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Koccidioidomykos

Koccidioidomykos är en svampinfektion som finns främst i ökenområden i USA. Oftast ger det lindrig influensaliknande sjukdom men i sällsynta fall blir förloppet allvarligt.


Uppdaterad den: 2024-04-29

Annons

Vad är koccidioidomykos?

Coccidioides immitis. Från Centers for Disease Control and Prevention, USA.

Koccidioidomykos är en infektion som orsakas av inandning av sporer från Coccidioides immitis, en svamp som förekommer i torra regioner i sydvästra USA, framför allt i centrala Kalifornien, Arizona, delar av Texas och Mexiko. Den förekommer också i Central- och Sydamerika. Ett annat namn på tillståndet är "valley fever".

Årligen rapporteras 25 000 fall i USA, och det är cirka 75 dödsfall per år. 

De flesta får inga eller lindriga förkylnings- eller influensaliknande symtom – som oftast går över utan behandling. En mindre andel utvecklar lungsjukdom som lunginflammation. I sällsynta fall blir sjukdomen allvarlig och spridd i kroppen med påverkan av hud, skelett och centrala nervsystemet.

Annons
Annons

Symtom

Patienter från områden där svampen finns, eller de patienter som vistats där, kan bli sjuka med symtom som hosta, feber, frossa, nattliga svettningar, viktnedgång, muskelvärk och svaghet. Oftast får man symtom en till fyra veckor efter smitta. Hudsymtom som knölros, erythema nodosum, förekommer och innebär oftast god prognos då det kan vara ett tecken på att immunförsvaret aktiverats.

Orsak

Infektionen orsakas av inandning av sporerna från svamp av arten Coccidioides. Svampens mycel finns i jorden, men i torra förhållanden virvlar sporerna upp i luften och blir luftburna.  De flesta som andas in svampen blir inte sjuka men vissa får lunginflammation.

Gravida och personer med försvagat allmäntillstånd har ökad risk att få sjukdomen.

Annons
Annons

Diagnos

Blodprover som sänka och CRP (snabbsänka) brukar vara förhöjda som tecken på infektion. Lungröntgen kan påvisa lunginflammation och ibland andra lungförändringar. Vid misstanke om sjukdomen skickas prov från luftvägar eller andra infekterade organ (till exempel hud eller ryggmärgsvätska) till laboratoriet för svampodling. Man tar också blodprov för att se om immunförsvaret aktiverats mot infektionen (antikroppar).

Behandling

Generellt behöver lindrig infektion inte någon behandling. I svårare fall används olika former av svampdödade medicin. I sällsynta fall när till exempel skelett drabbats kan man behöva operera.

Prognos

Prognosen är oftast god. I sällsynta fall kan man bli mycket sjuk, beroende på vilka organ som är påverkade.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.