Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Tredagarsfeber

Tredagarsfeber är en lindrig och ofarlig infektionssjukdom orsakat av ett herpesvirus som ger feber och utslag hos mindre barn. Så gott som alla barn smittas av viruset i tidig barndom men långt ifrån alla blir märkbart sjuka.


Uppdaterad den: 2022-03-28

Annons

Vad är tredagarsfeber?


Tredagarsfeber (exanthema subitum)

Tredagarsfeber är en lindrig och ofarlig virussjukdom som ger feber och utslag hos små barn. 

Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att man smittats till dess sjukdomen bryter ut, är cirka en till två veckor.

Tredagarsfeber är mycket vanligt och så gott som alla barn smittas någon gång mellan sex månader och två års ålder.

 

Annons
Annons

Symtom

Första symtomet är i regel hög feber som ofta kommer plötsligt. Febern varar i tre till fem dagar. I övrigt mår barnet ofta ganska bra, men en del kan ha andra lindriga symtom som ont i halsen, snuva, svullna ögonlock eller diarré. Körtlarna på halsen kan också svullna upp. En mindre andel av barnen får feberkramper som kan verka skrämmande men är i regel ofarligt.

När febern går tillbaka uppkommer svagt röda och småprickiga utslag på överkroppen, tydligast är de på bröstet och på ryggen. De kan senare sprida sig till halsen, ansiktet, benen och armarna. Utslagen kan vara så diskreta att de är svåra att upptäcka och de kan försvinna redan på några timmar. men ofta är de kvar ett par dagar. En del får röda prickar i gommen och på gomspenen.

Orsak

Sjukdomen beror på ett herpesvirus, i regel humant herpesvirus 6, HHV-6, ibland HHV-7. Dessa virus är släkt med andra herpesvirus, som herpes simplex som orsakar munsår,  men det är inte samma virus.

Precis som många andra virussjukdomar sprider sig tredagarsfeber från person till person via så kallad droppsmitta från luftvägarna, ofta via saliv. De allra flesta som smittas av viruset får inte några märkbara symtom. Smitta är svårt att undvika.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom att man känner igen de typiska symtomen. Provtagning behövs inte för att ställa diagnosen men tas ibland för att utesluta andra sjukdomar.

Behandling

Sjukdomen är självläkande och kräver ingen specifik behandling. Febernedsättande läkemedel, till exempel paracetamol eller ibuprofen, kan användas vid behov.

Prognos

De flesta barn är friska igen inom en vecka efter att febern börjat. Komplikationer är ovanligt men ett fåtal får feberkramper. Nästan alla större barn och vuxna har haft sjukdomen och är immuna mot ny smitta livet ut


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.