Fakta | Infektion

Tredagarsfeber


Uppdaterad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är tredagarsfeber?

Tredagarsfeber (exanthema subitum)

Det är en lindrig och ofarlig virussjukdom som ger feber och utslag hos små barn. Läkarna kallar sjukdomen för exanthema subitum. Inkubationstiden, det vill säga tiden från det att du smittas till dess sjukdomen bryter ut, är 5–15 dagar.

Tredagarsfeber är ett mycket vanligt tillstånd som drabbar så gott som alla barn. De flesta smittas under de första två till tre levnadsåren och allra vanligast är sjukdomen mot slutet av första levnadsåret. Sjukdomen kan förekomma när som helst på året.

Sjukdomen kallades tidigare för den fjärde barnsjukdomen eftersom den ingår i en grupp barnsjukdomar som var vanliga och där utslagen liknade varandra. De andra fyra barnsjukdomarna är mässling, röda hund, scharlakansfeber och femte sjukan (erythema infectiosum).

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Orsak

Sjukdomen beror på ett herpesvirus, i regel humant herpesvirus 6, HHV6, ibland HHV7. Dessa virus är släkt med de virus som orsakar förkylningssår (afte) och herpesinfektioner på könsorganen, men det är inte samma virus.

Precis som andra virussjukdomar som förkylning, sprider sig tredagarsfeber från person till person via droppsmitta från luftvägarna hos en smittad person eller via saliv, till exempel om två barn använder samma mugg. Sjukdomen är smittsam innan utslagen uppträder och den är smittsam även om det inte förekommer några utslag. Tredagarsfeber uppträder sällan som epidemiska utbrott.

Hur yttrar sig sjukdomen?

Tredagarsfeber är helt ofarligt. Sjukdomen startar ofta med feber i flera dagar och följs sedan av utslag. Vissa barn utvecklar mycket lindriga utslag och visar inga egentliga tecken på sjukdom. Andra barn kan ha en tydligare sjukdomsbild.

Annons
Annons

Barnet får i regel plötslig hög feber, 39–40 grader. Febern varar i tre till sju dagar. Barnen är ofta inte så besvärade av sjukdomen bortsett ifrån att de kan känna av den höga temperaturen, och en del kan också ha ont i halsen och snuva. Körtlarna på halsen kan också svullna upp. När febern går tillbaka efter tre till sju dagar uppstår svaga, rödfärgade och småprickiga utslag på överkroppen, tydligast är de på bröstet och på ryggen. De kan senare sprida sig till halsen och armarna. I vissa fall kan de också sprida sig till benen och ansiktet. Utslagen kan vara så svaga att de är svåra att upptäcka. Utslagen kan blekna gradvis och försvinna inom några timmar eller efter flera dagar.

I undantagsfall kan den höga temperaturen leda till feberkramper hos barn som är predisponerade för det, men feberkramper är inte vanligare vid detta tillstånd än vid andra sjukdomar som ger feber.

Behandling

Sjukdomen kräver ingen behandling. Febernedsättande läkemedel, till exempel paracetamol eller ibuprofen, kan användas om temperaturen medför besvär. Precis som vid alla virusinfektioner är de allmänna rekommendationerna att förhindra att barnet fryser eller på andra sätt utsätts för extra belastningar så länge som allmäntillståndet är nedsatt under pågående sjukdom.

Ta kontakt med läkare om febern håller i sig längre än en vecka eller om utslagen varar längre än tre dagar.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Hur är sjukdomsförloppet?

Barn smittas antagligen oftast av vuxna som bär på viruset utan att vara sjuka. Smittrisken är liten och nästan alla större barn och vuxna har haft sjukdomen och är immuna mot ny smitta. De flesta barn är friska igen inom en vecka efter att febern börjat. Komplikationer förekommer nästan inte.

Förskola/dagmamma

Barnet kan gå till förskolan även om det fortfarande har utslag. Om barnet har feber över 38 grader eller är i dålig form bör det hålla sig hemma några dagar.