Japansk encefalit (hjärninflammation)
Fakta | Infektion

Japansk encefalit (hjärninflammation)


rickard-eitrem-expert-netdoktor
Uppdaterad den: 2015-12-15
Författare: Rickard Eitrem, Docent och smittskyddsläkare emeritus, Landstinget Blekinge, Infektionskliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Annons

Japansk encefalit är en av många allvarliga sjukdomar man kan drabbas av under en utlandsresa. Sjukdomen benämns ”japansk” eftersom den först beskrevs från Japan, och ”encefalit” betyder hjärninflammation (inte hjärnhinneinflammation som många säger). Det som är intressant för resenärer är om och hur man ska skydda sig mot sjukdomen, så denna information handlar i huvudsak om detta.

Hur kan man smittas av japansk encefalit?

Japansk encefalit orsakas av ett virus och överförs av mygg i stora delar av Asien. De vanligaste turistländerna är Thailand och Indien. I vissa områden varierar virusets förekomst (det vill säga smittrisken) beroende på säsong. Ju mer lantlig vistelse man har desto större är risken att det finns myggor med smitta där. Myggorna är aktiva under kvällar och nätter, så myggnät kan minska riskerna för att smittas av japansk encefalit.

Hur sjuk blir man av japansk encefalit?

Tre till sju dagar efter det att man smittats insjuknar man med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. I svåra fall kan man bli omtöcknad, medvetslös, få kramper och förlamningar. Det finns ingen botande behandling mot japansk encefalit.

Annons
Annons

En tredjedel av de insjuknade avlider, en tredjedel får kvarstående förlamningar och en tredjedel blir helt återställda. Dessbättre är sjukdomen sällsynt bland vanliga turister. Man kan alltså säga att risken är liten att smittas av japansk encefalit, men konsekvensen av sjukdomen kan vara stor.

Vaccination mot japansk encefalit

Det bästa skyddet mot sjukdomen får man genom att vaccinera sig. Det vaccin vi har tillgängligt i Sverige heter Ixiaro. Det är mycket effektivt och biverkningarna skiljer sig inte från placebo. Inga allvarliga allergiska reaktioner har noterats.

Vaccin kan ges från 2 månaders ålder

 

Annons
Annons

Under senare år har fastslagits att man kan ge vaccinet till barn från två månaders ålder. Nytt är också att man kan minska intervallet mellan de två doserna som behövs för grundvaccinationen från fyra veckor till en vecka. Ofta passar dock fyraveckorsintervallet bra med hänsyn till andra vacciner som ska ges med fyra veckors intervall.

Man bör se till så att dos nummer två av vaccinet ges en vecka före avresan eftersom det tar en vecka innan man utvecklar antikroppar som skyddar.

Om man en gång vaccinerat sig med två doser och åter ska vistas i områden med smitta ska man ta en ny dos om det gått mer än ett till två år. Därefter kan man ta en dos till efter sex år så har man skydd livet ut.

Vilka bör vaccineras?

Den sedvanliga rekommendationen är att man ska vaccinera dem som ska vistats i riskområden i fyra veckor eller mer. Men naturligtvis kan man bli stucken av en smittad mygga tidigare än så. Ska man vistas på landsbygden kan det krävas vaccination även vid kortare vistelse är fyra veckor.

Flera faktorer till vaccinbeslut

Om man ska vaccinera sig eller ej, är inte bara en fråga om sjukdomsförekomst i det område man ska till, utan det är flera faktorer man ska ta hänsyn till. Mycket kan man som resenär bedöma själv, i andra fall kan diskutera med läkare eller vaccinationsmottagning.

Vistelsetid

Den vanliga rekommendationen är att man bör vaccinera sig om man ska vistas i ”smittsamt” område i mer än fyra veckor. Man har fyraveckorsrekommendationen eftersom risken förstås ökar med tiden; ju längre tid man vistas i ett område desto större är risken att man träffar på smittade myggor. Men naturligtvis kan man bli stucken av en smittad mygga redan första dagen.

Stad eller landsbygd

Om man ska vistas på landsbygden kan man räkna med att det finns mer mygg där och att risken därför är större. Därför ökar anledningen att vaccinera sig även om man vistas kortare tid just på landsbygden, för resor till exempelvis Vietnam brukar en vistelsetid på två veckor eller mer på landsbygden vara tillräckligt för att man bör vaccinera sig.

Ovanlig sjukdom för turister

Man ser ibland uppgifter på att risken för en turist att bli smittad är en på miljonen. Även om siffran är svår att beräkna så antyder den att risken är liten.

Olika risktagande

Statistiken när det gäller smittade visar att en tredjedel dör och en tredjedel får någon form av handikapp. Det vill säga, den som inte vill ta några risker vaccinerar sig, medan andra avstår på grund av den relativt låga risken att bli smittad, inte minst med hänsyn till kostnaden. Det är trots allt bara en dryg handfull svenskar som fått sjukdomen under 20 års tid.

Obotlig sjukdom

Det förhållandet att det inte finns något botemedel om man insjuknat i japansk encefalit gör förstås att vaccinet spelar en central roll i diskussionen. För många ”turistsjukdomar” finns botemedel (som malaria och tyfoidfeber) och det gör att ”botemedelsfaktorn” finns med i diskussionen om man ska ta profylax eller inte.

Kostnad

Japansk encefalitvaccinet, Ixiaro, är det dyraste av våra vanliga vacciner. Grundvaccinationen med två doser kostar cirka 1700 kr. Detta gör att priset spelar roll för en del resenärer, exempelvis ungdomar. Om man med hänsyn till alla övriga faktorer överväger om man ska vaccinera sig kanske priset blir det avgörande för att man avstår.

Engångsresa eller upprepade resor framöver?

Om man avser att resa till Sydostasien många gånger under sitt liv är det självfallet lika bra att vaccinera sig en gång för alla. Det blir allt vanligare att man köper en lägenhet i ett myggsanerat område, men om man reser dit ett par gånger om året adderas ju den risk som trots allt finns.

Ger vaccinet biverkningar?

I all terapi, och även vad gäller vaccinationer, gör läkaren bedömningen om det är värt att ta risken för biverkning hos patienten. Detsamma gäller vaccinationer. Hos ett äldre vaccin mot japansk encefalit, som inte finns längre, fanns en sällsynt men allvarlig biverkning. För det moderna vaccinet, Ixiaro, finns ingen sådan allvarlig biverkning eller allergirisk och påverkar förstås viljan att ge, och ta, vaccinet.

Säkert myggskydd?

Myggskydd på huden och myggnät för fönster och kanske ett myggtält över sängen är förstås bra. Men vad som finns på resmålet är kanske osäkert. Impregnerade myggnät finns inte längre att köpa i Sverige. Det kan i regel köpas på resmålet, men det kan ta en stund att hitta rätt affär för detta. Med andra ord: ett säkert myggskydd kan i vissa fall göra vaccination onödig, men är man osäker bör man vaccinera sig.

Läs expertintervju med Rickard Eitrem om japansk encefalit »

Rekommenderade vaccinationer vid utlandsresa »

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons