Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Japansk encefalit (hjärninflammation)


Uppdaterad den: 2023-01-17

Annons

Japansk encefalit är en av många allvarliga sjukdomar man kan drabbas av under en utlandsresa. Sjukdomen benämns ”japansk” eftersom den först beskrevs från Japan, och ”encefalit” betyder hjärninflammation. Det som är mest intressant för resenärer är om och hur man ska skydda sig mot sjukdomen, så denna information handlar i huvudsak om detta.

Hur kan man smittas av japansk encefalit?

Japansk encefalit orsakas av ett virus och överförs av mygg i stora delar av östra Asien och Sydostasien. I länderna i Sydostasien som har tropiskt klimat kan du bli smittad under hela året. I övriga länder är sjukdomen vanligast mellan april och oktober.Ju mer lantlig vistelse man har desto större är risken att det finns myggor med smitta där. Myggorna är aktiva under kvällar och nätter, så myggnät och myggmedel samt luftkonditionering kan minska riskerna för att smittas av japansk encefalit. Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Annons
Annons

Hur sjuk blir man av japansk encefalit?

Det tar vanligtvis mellan tre till tio dagar från att du har smittats tills du blir sjuk. Oftast får den som blivit smittad av viruset bara lindriga symtom som lätt feber och muskelvärk. I ovanliga fall orsakar viruset en allvarlig inflammation i hjärnan (encefalit), med symtom som kraftig huvudvärk, illamående, hög feber, oro och förvirring, samt kramper och till och med medvetslöshet.

För de flesta som smittas är prognosen god, men om hjärninflammation utvecklas blir situationen livshotande. Bland dem som överlever hjärninflammationen får många men för livet i form av bland annat balans-, språk- och inlärningsproblem.

En tredjedel av de insjuknade avlider, en tredjedel får kvarstående förlamningar och en tredjedel blir helt återställda. Dessbättre är sjukdomen sällsynt bland vanliga turister. Man kan alltså säga att risken är liten att smittas av japansk encefalit, men konsekvensen av sjukdomen kan vara stor.

Vaccination mot japansk encefalit

Det finns ingen särskild behandling av japansk encefalit, men det finns effektivt vaccin. Vuxna vaccineras med två doser med en till fyra veckors mellanrum. Den andra dosen bör ges senast tio dagar före avresa, dels av hänsyn till eventuella biverkningar, dels för att säkra skydd vid ankomst. När det finns behov av en längre tids skydd (eller om man är över 60 år) rekommenderas dos nummer tre efter 12–24 månader. Då har man ett skydd i minst tio år.
Barn under tre år vaccineras med en halv dos, för övrigt är upplägget likadant som för vuxna. Vaccinet är godkänt för barn ner till två månaders ålder.

Annons
Annons

Vilka bör vaccineras?

Om man ska vaccinera sig eller ej, är inte bara en fråga om sjukdomsförekomst i det område man ska till, utan det är flera faktorer man ska ta hänsyn till. Mycket kan man som resenär bedöma själv, i andra fall kan diskutera med läkare eller vaccinationsmottagning.

Vistelsetid

Den vanliga rekommendationen är att man bör vaccinera sig om man ska vistas i ”smittsamt” område i mer än fyra veckor. Man har den rekommendationen eftersom risken förstås ökar med tiden; ju längre tid man vistas i ett område desto större är risken att man träffar på smittade myggor. Men naturligtvis kan man bli stucken av en smittad mygga redan första dagen.

Stad eller landsbygd

Om man ska vistas på landsbygden kan man räkna med att det finns mer mygg där och att risken därför är större. Därför ökar anledningen att vaccinera sig även om man vistas kortare tid just på landsbygden.

Ger vaccinet biverkningar?

De flesta biverkningarna är milda och varar några dagar efter vaccinationen. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, muskelsmärta och ömhet på injektionsstället. Andra vanliga biverkningar är trötthet, illamående, influensaliknande sjukdom och feber. Allvarliga reaktioner efter vaccinering mot japansk encefalit är ovanliga.

Vaccin mot japansk encefalit ska inte ges till personer med känd allvarlig allergi mot någon beståndsdel i vaccinet. Om en person haft en allvarlig (livshotande) reaktion vid en föregående dos ska inte ytterligare doser ges.
Personer med en pågående infektion med hög feber ska inte vaccineras vid detta tillfälle utan vaccinationen skjuts upp.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.