Fakta | Infektion

Långvariga symtom efter covid-19/post-covid

En del personer verkar få långvariga besvär efter infektion med covid-19. Vissa beskriver långvarig trötthet, andfåddhet och hosta, men även andra typer av symtom har rapporterats. Då tillståndet är nytt vet man ännu inte så mycket om varför det blir så och vad man gör åt det, men tips på vägen finns.

Publicerad den: 2020-09-02
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är post-covid?

Under slutet av 2019 började ett nytt coronavirus sprida sig, kallat SARS-CoV-2. Det nya coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19, som kan yttra sig på olika sätt för olika personer. För vissa är det en mild förkylning, medan en del får en livshotande sjukdom.

Vissa som insjuknat i covid-19 verkar få långvariga besvär med exempelvis trötthet eller andning under flera veckor eller månader efter debut av infektionen. Det gäller även patienter som inte varit så pass sjuka att de sökt sjukvård eller varit inlagda. Det finns olika begrepp där post-covid är ett, långvariga symtom efter covid-19-infektion eller långvarig covid är två andra.

Symtom

Främst verkar besvären bestå i trötthet, långvarig hosta och hos en del låggradig feber av och till. Dock har många olika symtombilder rapporterats från patienter, såsom andfåddhet, bröstsmärta, huvudvärk, kognitiva svårigheter, svaghet, muskelvärk och besvär från magtarmkanalen. Vissa verkar få hudutslag som kvarstår på huden en längre tid. En del som sedan tidigare har diabetes rapporterar att deras diabeteskontroll försämrats avsevärt.

Annons
Annons

Även den mentala hälsan kan påverkas, dels av pandemin i sig men särskilt om man dessutom har långvariga besvär som påverkar vardagen. Det finns en liten grupp som utvecklar depression till följd av detta men den stora majoriteten gör inte det. Man kan ändå behöva stöd, oavsett depressionsdiagnos eller ej.

Det diskuteras hur länge man är smittsam när man har långvariga besvär. Troligtvis är man som mest smittsam i början av sjukdomen, det vill säga långvariga förlopp borde inte innebära långvarig smittsamhet men helt säkert vet man inte. Idag räknas man som inte smittsam när man varit symtomfri i 48 timmar, men hosta kan man ha längre utan att räknas som smittsam.

Orsak

Orsaker till att vissa verkar drabbas av post-covid eller långvariga besvär vet man inte än. Mer forskning på området kommer förhoppningsvis hjälpa oss framåt i kunskapen kring tillståndet.

Annons
Annons

Diagnos

Det finns i dagsläget inga diagnoskriterier för post-covid. Många menar att man inte behöver ha testat positivt för covid-19 eftersom testerna inte är helt tillförlitliga och dessutom har testkapaciteten varit låg, särskilt i början av pandemin. Så förmodad covid-19 som ger fortsatta besvär i över tre veckor är, enligt en brittisk artikel, ett diagnoskriterium som kan användas.

Behandling

Behandlingen syftar till att lindra symtom. Även vid sars och mers (andra coronavirusorsakade sjukdomar) samt efter lunginflammation har man sett att vissa personer drabbas av trötthet under en lång tid efter infektionen. Inte heller för dessa sjukdomar har man en utarbetad metod om hur tröttheten ska behandlas.

Man rekommenderar att lindra symtomen i den grad det går. Om man exempelvis besväras av låggradig feber av och till rekommenderas paracetamol. För alla med olika typer av andningsbesvär, såsom långvarig hosta eller andfåddhet, rekommenderas andningsgymnastik.

Hos idrottsaktiva personer som inte längre kan träna på samma vis på grund av sin trötthet rekommenderas träning i upptrappningsschema. Det är dock omstritt hur mycket utmaning man bör utsätta kroppen för, och därför rekommenderas långsam upptrappning där man bör ta ett steg tillbaka vid tecken på svår trötthet efter fysisk aktivitet.
Nedan beskrivs förslag på en andningsövning, men för vissa kan det vara hjälpsamt att kontakta en fysioterapeut för genomgång.

Övningarnas mål är att normalisera andetagen igen:

  • Sitt på en stol med bra stöd.
  • Ta långsamma andetag, in via näsan och ut via munnen.
  • Försök slappna av i bröstpartiet och axlarna, samt låt magen höjas i takt med andetagen.
  • Tidsfördelningen inandning–utandning rekommenderas vara 1:2.
  • Övningen bör göras under 5 till 10 minuter, men kan också göras under en längre tid.

Prognos

Prognosen är ännu okänd eftersom tillståndet är så pass nytt. Om man jämför med sars, mers och lunginflammation brukar trötthet, hosta med mera försvinna efter en tid.

Har du haft bältros? Då söker vi dig! Läs mer här!


Annons
Annons
Annons