Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Långvariga symtom efter covid-19/postcovid

En del personer får långvariga besvär efter infektion med covid-19. Vissa beskriver långvarig trötthet, andfåddhet och hosta, men även andra typer av symtom har rapporterats. Man vet inte så mycket om varför det blir så, men tips på vägen finns.


Uppdaterad den: 2023-08-30

Annons

Vad är postcovid?

Under slutet av 2019 började ett nytt coronavirus sprida sig, kallat SARS-CoV-2. Det nya coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19, som kan yttra sig på olika sätt för olika personer. För vissa är det en lindrig förkylning, medan en del får en livshotande sjukdom.

Vissa som insjuknat i covid-19 får långvariga symtom med exempelvis trötthet eller andningsbesvär under flera månader efter infektionen. Det gäller även patienter som inte varit så pass sjuka att de sökt sjukvård eller varit inlagda.

Annons
Annons

Symtom

Vanliga symtom vid postcovid är långvarig hosta, trötthet, trötthet som försämras av ansträngning ("post-exertional malaise", PEM) och kognitiva besvär som minnes- och koncentrationssvårigheter. Dock har många olika symtombilder rapporterats, som andfåddhet, bröstsmärta, huvudvärk, låggradig feber som kommer och går, yrsel, muskelvärk och nedsatt eller påverkat luktsinne. En del som sedan tidigare har diabetes har rapporterat att deras diabeteskontroll försämrats avsevärt. En del beskriver svimningskänsla i upprest ställning, och då kan det röra sig om ett tillstånd som kallas posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS).

Även den mentala hälsan kan påverkas, särskilt om man har långvariga besvär som påverkar vardagen. 

Orsak

Det är okänt varför vissa drabbas av postcovid. Olika teorier har föreslagits, bland annat felreglering av immunsystemet, påverkan på det innersta cellagret i blodkärl (endotel) och felreglering i vagusnervens och/eller hjärnstammens nervsignalering.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen postcovid kan ställas om symtomen har börjat under eller efter en covid-19 infektion. Symtomen ska ha funnits i minst två månader och det ska ha gått minst tre månader sedan covid-19-infektionen började. Dessutom ska symtomen påverka vardagslivet och inte bero på en annan sjukdom. 

För att ställa diagnosen är det viktigt att utesluta andra sjukdomar. Då behövs undersökning och ofta blodprov. Ibland görs också lungröntgen och EKG. Ytterligare undersökningar görs i vissa fall, beroende på vilka symtom som finns.

Behandling

Behandlingen syftar till att lindra symtom. Även vid sars och mers (andra coronavirusorsakade sjukdomar) samt efter lunginflammation drabbas en del av trötthet under en lång tid efter infektionen. Inte heller för dessa sjukdomar har man en utarbetad metod om hur tröttheten ska behandlas.

Feber, andningsbesvär, hosta och trötthet

Målet är att lindra symtomen i den grad det går. Om man exempelvis besväras av låggradig feber av och till rekommenderas febernedsättande läkemedel som paracetamol. För alla med olika typer av andningsbesvär, såsom långvarig hosta eller andfåddhet, rekommenderas andningsgymnastik. 

Hos idrottsaktiva personer som inte längre kan träna som tidigare på grund av trötthet rekommenderas träning i upptrappningsschema. Det är dock omstritt hur mycket utmaning man bör utsätta kroppen för, och därför rekommenderas långsam upptrappning där man bör ta ett steg tillbaka i upptrappningsschemat vid tecken på svår trötthet efter fysisk aktivitet.

Nedan beskrivs förslag på en andningsövning, men för vissa kan det vara hjälpsamt att kontakta en fysioterapeut för genomgång.

Övningarnas mål är att normalisera andetagen igen:

 • Sitt på en stol med bra stöd.
 • Ta långsamma andetag, in via näsan och ut via munnen.
 • Försök slappna av i bröstpartiet och axlarna, samt låt magen bukta ut i takt med andetagen.
 • Tidsfördelningen inandning–utandning rekommenderas vara 1:2.
 • Övningen bör göras under 5–10 minuter, men kan också göras under en längre tid.

Påverkat luktsinne

För personer med bortfall av luktsinnet finns det ett program på hur man kan öva upp sinnet igen. Har man haft bortfall av lukt i mer än sex veckor bör man bli undersökt av en doktor. Oftast hittar man ingen anledning mer än att man haft en virussjukdom tidigare, men det är ändå rekommenderat att bli undersökt.

Förslag på övningsprogram för luktsinnet:

 • Först kan man testa sitt luktsinne för livsmedel som man har hemma. Det får gärna vara tydliga dofter som kaffe, olika kryddor och örter.
 • Detta kan sedan vara referensramen för att utvärdera hur det går efter en tids träning.
 • Därefter är det bra att lukta på några utvalda dofter varje dag. Dofterna får gärna skilja sig åt så att de stimulerar olika delar av luktsinnet.
 • Det finns olika sätt att träna på:
  • Flera kommersiella kit finns att köpa.
  • Man kan också skapa ett eget kit:
   • Essentiella oljor brukar rekommenderas
   • Dofterna ros, citron, vitlök och eucalyptus brukar ingå i de kommersiella kiten, vilket man då kan inhandla själv som dofter på essentiella oljor
   • Man bör sen lukta på dessa oljor två gånger dagligen för att "träna" luktsinnet

Prognos

Prognosen är ännu okänd eftersom tillståndet är så pass nytt. Om man jämför med sars, mers och lunginflammation brukar trötthet, hosta med mera försvinna efter en tid men det skiljer sig på individnivå hur lång tid det tar.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.