Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Långvariga symtom efter covid-19/post-covid

En del personer verkar få långvariga besvär efter infektion med covid-19. Vissa beskriver långvarig trötthet, andfåddhet och hosta, men även andra typer av symtom har rapporterats. Då tillståndet är nytt vet man ännu inte så mycket om varför det blir så och vad man gör åt det, men tips på vägen finns.


Uppdaterad den: 2020-10-29
Sakkunnig: Athena Adeli, Läkare, legitimerad läkare och medicinsk redaktör på Bonnier Healthcare

Annons

Vad är post-covid?

Under slutet av 2019 började ett nytt coronavirus sprida sig, kallat SARS-CoV-2. Det nya coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19, som kan yttra sig på olika sätt för olika personer. För vissa är det en mild förkylning, medan en del får en livshotande sjukdom.

Vissa som insjuknat i covid-19 verkar få långvariga besvär med exempelvis trötthet eller andning under flera veckor eller månader efter debut av infektionen. Det gäller även patienter som inte varit så pass sjuka att de sökt sjukvård eller varit inlagda. Det finns olika begrepp där post-covid är ett, långvariga symtom efter covid-19-infektion eller långvarig covid är två andra.

Annons
Annons

Symtom

Främst verkar besvären bestå i trötthet, långvarig hosta och hos en del låggradig feber av och till. Dock har många olika symtombilder rapporterats från patienter, såsom andfåddhet, bröstsmärta, huvudvärk, kognitiva svårigheter, svaghet, muskelvärk och besvär från magtarmkanalen. Vissa verkar få hudutslag som kvarstår på huden en längre tid. En del som sedan tidigare har diabetes rapporterar att deras diabeteskontroll försämrats avsevärt.

Även den mentala hälsan kan påverkas, dels av pandemin i sig men särskilt om man dessutom har långvariga besvär som påverkar vardagen. Det finns en liten grupp som utvecklar depression till följd av detta men den stora majoriteten gör inte det. Man kan ändå behöva stöd, oavsett depressionsdiagnos eller ej.

Det diskuteras hur länge man är smittsam när man har långvariga besvär. Troligtvis är man som mest smittsam i början av sjukdomen, det vill säga långvariga förlopp borde inte innebära långvarig smittsamhet men helt säkert vet man inte. Idag räknas man som inte smittsam när man varit symtomfri i 48 timmar, men hosta kan man ha längre utan att räknas som smittsam.

Orsak

Orsaker till att vissa verkar drabbas av post-covid eller långvariga besvär vet man inte än. Mer forskning på området kommer förhoppningsvis hjälpa oss framåt i kunskapen kring tillståndet.

Det kan finnas orsaker till vissa symtom som måste utredas. Exempelvis behöver man undersökas om man har domningar eller är tungandad, men hittills har man oftast inte hittat någon bakomliggande anledning.

Annons
Annons

Diagnos

Det finns i dagsläget inga diagnoskriterier för post-covid. Många menar att man inte behöver ha testat positivt för covid-19 eftersom testerna inte är helt tillförlitliga och dessutom har testkapaciteten varit låg, särskilt i början av pandemin. Så förmodad covid-19 som ger fortsatta besvär i över tre veckor är, enligt en brittisk artikel, ett diagnoskriterium som kan användas.

Behandling

Behandlingen syftar till att lindra symtom. Även vid sars och mers (andra coronavirusorsakade sjukdomar) samt efter lunginflammation har man sett att vissa personer drabbas av trötthet under en lång tid efter infektionen. Inte heller för dessa sjukdomar har man en utarbetad metod om hur tröttheten ska behandlas.

Man rekommenderar att lindra symtomen i den grad det går. Om man exempelvis besväras av låggradig feber av och till rekommenderas paracetamol. För alla med olika typer av andningsbesvär, såsom långvarig hosta eller andfåddhet, rekommenderas andningsgymnastik.

Hos idrottsaktiva personer som inte längre kan träna på samma vis på grund av sin trötthet rekommenderas träning i upptrappningsschema. Det är dock omstritt hur mycket utmaning man bör utsätta kroppen för, och därför rekommenderas långsam upptrappning där man bör ta ett steg tillbaka vid tecken på svår trötthet efter fysisk aktivitet.
Nedan beskrivs förslag på en andningsövning, men för vissa kan det vara hjälpsamt att kontakta en fysioterapeut för genomgång.

Övningarnas mål är att normalisera andetagen igen:

 • Sitt på en stol med bra stöd.
 • Ta långsamma andetag, in via näsan och ut via munnen.
 • Försök slappna av i bröstpartiet och axlarna, samt låt magen höjas i takt med andetagen.
 • Tidsfördelningen inandning–utandning rekommenderas vara 1:2.
 • Övningen bör göras under 5 till 10 minuter, men kan också göras under en längre tid.

För personer med bortfall av luktsinnet finns det ett program på hur man kan öva upp sinnet igen. Har man haft bortfall av lukt i mer än 6 veckor bör man bli undersökt av en doktor. Oftast hittar man ingen anledning mer än att man haft en virussjukdom tidigare, men det är ändå rekommenderat att bli undersökt.

Förslag på övningsprogram för luktsinnet:

 • Först kan man testa sitt luktsinne för livsmedel som man har hemma. Det får gärna vara tydliga dofter som kaffe, olika kryddor och örter.
 • Detta kan sedan vara referensramen för att utvärdera hur det går efter en tids träning.
 • Därefter är det bra att dofta på några utvalda dofter varje dag. Dofterna får gärna skilja sig åt så de stimulerar olika delar av luktsinnet.
 • Finns olika sätt att träna på:
  • Flera kommersiella kit finns till salu från olika aktörer
  • Man kan också skapa ett eget kit:
   • Essentiella oljor brukar rekommenderas
   • Dofterna ros, citron, vitlök och eucalyptus brukar ingå i de komersiella kiten vilket man då kan inhandla själv som dofter på essentiella oljor
   • Man bör sen dofta på dessa oljor två gånger dagligen för att "träna" luktsinnet

Prognos

Prognosen är ännu okänd eftersom tillståndet är så pass nytt. Om man jämför med sars, mers och lunginflammation brukar trötthet, hosta med mera försvinna efter en tid men det skiljer sig på individnivå hur lång tid det tar.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, samlar nu personer som är drabbad av långvariga besvär. Detta för att man ska kunna matchas till pågående och kommande forskningsprojekt om tillståndet. Informationen finns på SBU:s hemsida.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Vill du veta mer


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons