Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Listeria

Listeria är en vanlig bakterie som kan finnas i vissa livsmedel. De flesta som får i sig bakterien blir inte sjuka.  Allvarliga listeriainfektioner är sällsynta men förekommer hos personer med nedsatt immunförsvar, gravida, äldre och sköra personer.


Uppdaterad den: 2024-03-11

Annons

Vad är listeria?

Listeriainfektion orsakas av bakterien Listeria monocytogenes. Bakterien är mycket vanlig och förekommer hos många djurarter och kan även finnas i jord, växtrester och avloppsvatten. Infektioner är ovanliga, de flesta som får i sig bakterien blir inte sjuka. Gravida, personer med nedsatt immunförsvar, äldre och sköra kan bli allvarligt sjuka.

Annons
Annons

Symtom

De flesta blir inte sjuka av bakterien. Både människor och djur kan vara bärare av listeria utan att bli sjuka. De som får symtom på listeriainfektion blir oftast sjuka inom ett par dagar till ett par veckor. Det kan dock ta upp till tre månader och kan därför vara svårt att veta varifrån smittan kom.

Symtomen kan vara milda och likna influensa med feber och värk i kroppen. Symtom på magsjuka kan förekomma. Äldre och personer med nedsatt immunförsvar kan bli allvarligt sjuka med hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Vid graviditet finns en risk för missfall eller för tidig födsel om fostret blir smittat, men det är ovanligt. Nyfödda barn kan också bli allvarligt sjuka de första levnadsveckorna.

Orsak

Listeriabakterien sprids oftast via livsmedel och kan föröka sig i matvaror vid kylskåpstemperatur. De flesta som får i sig listeriabakterier blir inte sjuka. Risken ökar om bakteriemängden är stor och risken är störst för personer vars immunförsvar är försvagat, vid graviditet, hög ålder och underliggande sjukdomar framförallt med behandling som sätter ned immunförsvaret, exempelvis vid cancer eller organtransplantation.

Listeria är en sällsynt sjukdom i Sverige, i regel inträffar mindre än 100 fall per år. Infektionen har fått mer uppmärksamhet då det ökat något på senare år, men den är fortfarande ovanlig. Smittan sker i regel via livsmedel. Den kan överföras från djur men smittar inte mellan människor. Gravida riskerar smitta fostret via blodet.

Det finns generellt sett små mängder listeria i svenska råvaror och det görs regelbundna kontroller för att påvisa eventuell bakterietillväxt. Risken är störst för vissa livsmedel med lång hållbarhet som äts utan föregående uppvärmning och ätfärdiga sallader och röror. Det kan till exempel röra sig om vakuumförpackade charkpålägg, kallrökt eller gravad fisk och opastöriserade mejeriprodukter, främst kitt- och mögelost. Gravida, äldre och patienter med nedsatt immunförsvar bör därför undvika att äta dessa livsmedel.

Annons
Annons

Diagnos

Hjärnhinneinflammation, blodförgiftning eller allvarlig infektion ses framförallt hos personer med ökad risk och ger misstanke om sjukdomen. Vid oklar feber hos gravida bör man ha listeria i åtanke.

Behandling av listeria

Personer som insjuknar i listeria kan bli allvarligt sjuka och behandlas akut på sjukhus. Behandlingen sker med antibiotika, vanligen i flera veckor. Andra insatser, intensivvård och övervakning är ofta nödvändigt. Diagnosen ställs oftast på prov från blod eller ryggmärgsvätska.

Förebyggande åtgärder

Personer i riskgrupp, gravida, sköra äldre och personer med nedsatt immunförsvar, bör undvika mögel-och kittostar och opastöriserade mjölkprodukter samt ätfärdiga sallader, röror och smörgåsar med charkuterier, rökt/gravad fisk och mögel- eller kittost. Se: Livsmedelsverkets råd om Listeria

 

Gravad eller rökt fisk, till exempel rökt lax, bör ätas så färsk som möjligt, helst nyförpackad. Charkuteriprodukter bör inte ätas efter utgångsdatum. Listeria kan också växa till i frysta grönsaker som inte kokats och uppskuren melon som förvaras i kylskåp. Det bör vara kallt, 4 ºC i kylskåpet. 

Det går bra att äta livsmedel som är torra, till exempel hårdostar och mat som är ordentligt uppvärmd (till 70°C).

Listeria är en så kallad anmälningspliktig sjukdom, alla fall i Sverige registreras och det är viktigt att försöka hitta smittkällan. Om man tror att man blivit smittad av något livsmedel är det bra att spara det i kylskåpet och meddela vårdpersonal för att det eventuellt ska kunna provtas.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Tidig antibiotikabehandling är avgörande för överlevnad och prognos. Man beräknar att 70–80 % överlever sjukdomen.

Infektion under graviditet är i många fall en godartad sjukdom, men sjukdomen kan också leda till allvarlig infektion hos fostret eller det nyfödda barnet. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.