Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Influensavaccinering

Varje år leder influensa till att många med försvagad hälsa blir allvarligt sjuka eller dör. Läs mer om hur influensavaccinet verkar, och vilka som rekommenderas att vaccinera sig.


Uppdaterad den: 2020-09-11

influensa vaccin spruta
Annons

Sjukdomen influensa är en virussjukdom som sprider sig som en större eller mindre epidemi i Sverige varje vinter, vanligtvis under perioden november till mars. Epidemin startar vanligtvis i tätbefolkade områden i Asien, och sprids långsamt till övriga världsdelar. Viruset är antingen ett influensa A-virus eller ett influensa B-virus, men båda virustyperna har många undergrupper. Varje år är det ett nytt virus som är orsaken, och man saknar därmed antikroppar som kan skydda mot sjukdomen. Varje år tillverkas därför ett nytt vaccin utifrån kunskaper om vilken virustyp som mest sannolik ska uppstå kommande år.

Syftet med vaccinet är att tillföra komponenter – antigen – från viruset så att kroppen kan tillverka antikroppar mot detta virus utan att genomgå sjukdomen. På detta sätt kan man förebygga sjukdomen, eller åtminstone lindra förloppet om man utsätts för smitta.

För personer som är 65 år eller äldre finns under säsongen 2020–2021 ett högdosvaccin som har fyra gånger högre antigenkoncentration jämfört med vanligt influensavaccin. Detta kan köpas in av vårdgivare på särskild licens. Studier har visat bättre effekt för högdosvaccin jämfört med vanligt vaccin.

Influensasymtom

Typiska symtom är feber, frossa, muskelsmärtor, och många upplever dessutom irritation i hals och näsa och eventuellt hosta. Detta skiljer sig ofta tydligt från vanlig förkylning, där besvär i hals och näsa dominerar, men där det bara i undantagsfall förekommer feber hos vuxna.

Sjukdomen är hos de allra flesta självbegränsande, det vill säga att den går över utan behandling och utan att leda till komplikationer. Men hos personer med försvagad hälsa på grund av ålder eller sjukdom kan influensa leda till allvarliga komplikationer. Det finns belägg för att influensan varje år leder till många allvarliga sjukdomsfall, inläggningar på sjukhus och dödsfall.

Annons
Annons

Vem rekommenderas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin till följande grupper, där man har påvisat en ökad risk för ett allvarligt förlopp av influensa:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • Gravida efter graviditetsvecka 16:
  • Gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • Kronisk hjärt-kärlsjukdom
  • Kronisk lungsjukdom
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • Diabetes mellitus (både typ 1 och typ 2)
  • Kronisk njursvikt
  • Kronisk leversvikt
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • Influensavaccination kan också vara aktuellt för:
  • Boende i omsorgsboenden eller på sjukhem
  • Vårdpersonal som ska ta hand om patienter i riskgrupperna
  • Närkontakter till personer som inte bör få influensa

Biverkningar av vaccinet

Influensavaccinet är ett säkert vaccin som nästan aldrig ger farliga biverkningar. De flesta blir lite svullna och känner ömhet på vaccinationsstället och högdosvaccin kan ge något mer lokal reaktion än det vanliga vaccinet. Vissa får lite feber och eventuell muskelvärk och ledvärk, men besvären är vanligtvis lindriga och går över utan behandling inom ett till två dygn.

Vaccinen ska inte ges till personer som tidigare har haft kraftiga reaktioner på influensavaccin. Den ska inte heller ges till personer som har haft allvarliga allergireaktioner efter intag av ägg. Vaccinet rekommenderas inte heller till barn under sex månader, och ska inte ges till personer som har sjukdom med feber över 38 grader.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.