Fakta | Infektion

Influensavaccinering

Varje år leder influensa till att många med försvagad hälsa blir allvarligt sjuka eller dör. Läs mer om hur influensavaccinet verkar, och vilka som rekommenderas att vaccinera sig.

Uppdaterad den: 2016-11-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Sjukdomen influensa är en virussjukdom som sprider sig som en större eller mindre epidemi i Sverige varje vinter, vanligtvis under perioden november till mars. Epidemin startar vanligtvis i tätbefolkade områden i Asien, och sprids långsamt till övriga världsdelar. Viruset är antingen ett influensa A-virus eller ett influensa B-virus, men båda virustyperna har många undergrupper. Varje år är det ett nytt virus som är orsaken, och man saknar därmed antikroppar som kan skydda mot sjukdomen. Varje år tillverkas därför ett nytt vaccin utifrån kunskaper om vilken virustyp som mest sannolik ska uppstå kommande år.

Syftet med vaccinet är att tillföra komponenter från viruset så att kroppen kan tillverka antikroppar mot detta virus utan att genomgå sjukdomen. På detta sätt kan man förebygga sjukdomen, eller åtminstone lindra förloppet om man utsätts för smitta.

Information om olika sorter av influensavaccin finns här (Folkhälsomyndigheten).

Annons
Annons

Influensasymtom

Typiska symtom är feber, frossa, muskelsmärtor, och många upplever dessutom irritation i hals och näsa och eventuellt hosta. Detta skiljer sig ofta tydligt från vanlig förkylning, där besvär i hals och näsa dominerar, men där det bara i undantagsfall förekommer feber hos vuxna.

Sjukdomen är hos de allra flesta självbegränsande, det vill säga att den går över utan behandling och utan att leda till komplikationer. Men hos personer med försvagad hälsa på grund av ålder eller sjukdom kan influensa leda till allvarliga komplikationer. Det finns belägg för att influensan varje år leder till många allvarliga sjukdomsfall, inläggningar på sjukhus och dödsfall.

Vem rekommenderas vaccin

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccin till följande grupper, där man har påvisat en ökad risk för ett allvarligt förlopp av influensa:

Annons
Annons
  • Personer som är 65 år eller äldre
  • Gravida efter graviditetsvecka 16:
    • Gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 16
  • Vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
    • Kronisk hjärt-kärlsjukdom
    • Kronisk lungsjukdom
    • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
    • Diabetes mellitus (både typ 1 och typ 2)
    • Kronisk njursvikt
    • Kronisk leversvikt
    • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • Influensavaccination kan också vara aktuellt för:
    • Boende i omsorgsboenden eller på sjukhem
    • Vårdpersonal som ska ta hand om patienter i riskgrupperna
    • Närkontakter till personer som inte bör få influensa

Till äldre, och till vuxna med kronisk lung- eller hjärtsjukdom, rekommenderas också vaccin mot lunginflammation (pneumokock-vaccin) vart tionde år. Det är vanligt att detta ges samtidigt som influensavaccinet.

Biverkningar av vaccinet

Influensavaccinet är ett säkert vaccin som är närmast utan farliga biverkningar. De flesta blir lite svullna och känner ömhet på vaccinationsstället, och vissa får lite feber och eventuell muskelvärk och ledvärk. Men besvären är vanligtvis lindriga och går över utan behandling inom ett till två dygn. I pandemivaccinet från 2009 hade man tillsatt konserveringsmedlet tiomersal, och detta medförde att många upplevde något mer ömhet och obehag än vad som är vanligt. Detta tillsatsämne förekommer dock inte längre i vacciner.

Vaccinen ska inte ges till personer som tidigare har haft kraftiga reaktioner på influensavaccin. Den ska inte heller ges till personer som har haft allvarliga allergireaktioner efter intag av ägg. Vaccinet rekommenderas inte heller till barn under sex månader, och ska inte ges till personer som har sjukdom med feber över 38 grader.


Annons
Annons
Annons