Fakta | Infektion

Yersiniainfektion

För att minska risken för yersiniainfektion är det viktigt att du tillagar grisköttet ordentligt innan du äter det.

Uppdaterad den: 2014-02-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är Yersinia?

Yersinia är en bakterie som är mycket vanlig hos grisar, nötkreatur och vissa gnagare. Hos människa finns bakterien normalt inte och om vi infekteras leder bakterien till sjukdom. Infektioner som överförs via djur kallas zoonoser. Yersinios är således en zoonos.

Tidigare var infektioner med yersinia vanligare än de är i dag. Efter hand har man sett att problemet till stor del låg i slaktprocessen av gris, och efter att denna förbättrades har antalet infektioner minskat betydligt. Under 2013 anmäldes 313 fall av yersinios till Folkhälsomyndigheten. 68 fall (22 %) anmälde att de smittats i utlandet.

Bland människor är framför allt barn under fem år utsatta. Av en eller annan orsak visar det sig att infektionen är vanligare i norra Europa än i resten av världen. Många menar att det beror på att bakterien är livsduglig även vid låga temperaturer.

Annons
Annons

Vilka är symtomen på infektionen?

Sjukdomsbilden vid infektion orsakade av Y enterocolitica varierar mycket. Symtomen kommer från mag-tarmkanalen och visar sig som diarré, magsmärtor och ibland illamående och kräkningar. Små barn får oftast magsmärtor, diarré och feber i några dagar upp till tre veckor. Större barn får ofta symtom som påminner om blindtarmsinflammation, med kraftiga smärtor i nedre högra delen av magen. Blod i avföringen är inte ovanligt. Vuxna får ofta få akuta symtom, men kan få följdeffekter i form av utslag (knölros ) och ledsmärtor (reaktiv artrit). I upp till 20 % av fallen har patienten halsont samtidigt.

Det händer att personer med yersiniainfektion opereras eftersom man misstänker blindtarmsinflammation.

Hur kan du smittas?

Bakterien smittar i huvudsak genom griskött eller andra livsmedel som är förorenade med avföring från svin. Du kan också smittas av dricksvatten som inte är renat. Smitta mellan människor är mycket sällsynt, men kan ske mellan medlemmar i en familj. Det tar ofta tre till fem dygn från att du äter maten med bakterien tills du börjar märka symtom på sjukdom. Om du får i dig stora mängder bakterier, kan du få infektionen redan efter ett dygn.

Annons
Annons

Mag-tarmkanalen är ingångsport för infektionen. Efter att ha du har ätit mat med bakterien invaderar organismen slemhinnan i tunntarmen. Den sätter sig i lymfvävnaden i tarmslemhinnan och senare även i andra lymfkörtlar i bukhålan. Efter några dygn bildas sår på slemhinnan i nedre delen av tjocktarmen och inflammationsförändringar uppkommer i lymfkörtlarna. Om bakterierna sprider sig till blodet kan infektionen i sällsynta fall sprida sig till inre organ som lever, lungor och hjärnhinnor. Ledinflammationer kan förekomma (reaktiv artrit).

Diagnos

Det kan vara svårt att ställa diagnosen eftersom infektionen ofta börjar lite vagt och liknar en vanlig tarminfektion. Varken symtom, tecken, vanliga blodprover eller röntgen kan användas för att ställa diagnosen. Det är bakterier i avföringen (påvisas genom odling) eller antikroppar i blodet (serologi) som visar att du har yersinios. Odlingsprover och blodprover måste skickas till ett sjukhuslaboratorium och det tar cirka en vecka att få svar.

Behandling

Infektionen kräver mycket sällan sjukhusinläggning. Sjukdomen är som regel lindrig och går över av sig själv. Hos framför allt små barn ska du vara uppmärksam på vätskeförlust. Du bör därför följa dessa råd:

  • Barn under fem år:
    • Var särskilt uppmärksam på risken för uttorkning vid kraftig diarré
    • Ge vätska ofta, helst vätskeersättning och se till att barnet äter lite mat
    • Kontakta läkaren om barnet kissar lite eller sällan
  • Barn över fem år: Ge 100–200 ml spädd saft (vanlig saft eller läsk som inte är utspädd kan dra ut mer vätska från tarmen) efter varje lös avföring. Alternativt kan du ge färdig vätskeersättning som finns att köpa bland annat på apoteket.
  • Vuxna: Drick mer än vanligt (läsk bör spädas med vatten och saft bör spädas mer än vanligt). Se till att du får i dig lite vanlig mat som också innehåller salt, till exempel salta kex.

Man har inte visat att antibiotika är till nytta vid lindrigare sjukdomsfall. Det finns inte heller något stöd för att antibiotika förhindrar komplikationer och kroniska besvär. Antibiotikabehandling är bara aktuell vid mycket allvarliga infektioner som kräver sjukhusinläggning.

Förebyggande åtgärder

Det är viktigt att du värmebehandlar grisköttet ordenligt innan du äter det för att minska risken för infektion. Mat lagad av grisfärs bör vara ordentligt genomstekt eller genomkokt. Tvätta händerna efter toalettbesök, efter kontakt med djur och före matlagning. Tvätta knivar, skärbrädor och köksutrustning som har blivit förorenade av råvaror.

Förskola/dagmamma:

Barnet kan återgå till förskolan två dygn efter symtomfrihet. Kontrollprover är inte nödvändiga.

Prognos

Infektionen går som regel över av sig själv utan att lämna "spår". Vid några få tillfällen uppkommer ledinflammation i de stora, viktbärande lederna. Sådana besvär visar sig ofta några veckor efter att du har haft den akuta tarminfektionen. En sådan här ledinflammation går ofta tillbaka efter tre till fem månader. Andra sällsynta komplikationer kan uppkomma, till exempel blodförgiftning hos spädbarn, äldre och immunförsvagade.

I de svåraste fallen av yersiniainfektion, som leder till sjukhusinläggning, kan infektionen vara livshotande. Dödsfall är dock mycket sällsynta.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons