Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Infektion

Viruskrupp

Viruskrupp, falsk krupp, pseudokrupp och akut obstruktiv laryngit är olika namn på ett tillstånd med skällande hosta och andningssvårigheter som drabbar små barn.


Uppdaterad den: 2022-12-02

Annons

Vad är viruskrupp?

Viruskrupp, falsk krupp eller pseudokrupp är olika namn på en sjukdom som drabbar små barn. På fackspråk kallas tillståndet akut obstruktiv laryngit.

Viruskrupp börjar ofta som en förkylning. Efterhand leder förkylningen till en inflammation som ger svullnad högt upp i luftstrupen och även involverar stämbanden. Inflammationen ger en karakteristisk skällande hosta. Barnets inandning är ofta hörbart ansträngd medan utandningen går lätt (i motsats till vid astma).

Krupp är vanligast hos barn i åldern sex månader till tre år och det är en vanlig orsak till kontakt med vården.

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet börjar ofta ganska snabbt. Barnet kan vara förhållandevis friskt när det nattas för kvällen. Bara några timmar senare vaknar barnet och har svårt att andas och har fått den typiska skällande hostan. Tillståndet kan upplevas som dramatiskt både för barnet och de vuxna – man är rädd för att barnet håller på att kvävas. Barnet blir vanligen snabbt bättre om det kommer ut i friska luften och hålls i upprätt läge. En typisk situation är att föräldrarna kastar sig in i bilen och kör till läkare eller sjukhus. Under bilresan blir barnet betydligt bättre.

Orsak

Sjukdomen beror på en virusinfektion (oftast parainfluensavirus) som medför inflammation (svullnad) i halsen, särskilt i området runt och strax nedanför stämbanden. Vuxna som får denna infektion upplever bara en vanlig förkylning, men eftersom utrymmet är trängre hos små barn leder svullnaden i slemhinnorna till andningssvårigheter och skällande hosta.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan med stor säkerhet ställas på sjukdomshistorien, det vill säga det som förälder eller anhörig kan berätta om. Barn som haft viruskrupp vid ett tillfälle kommer troligtvis att få upprepade besvär vid nya förkylningar. Man pratar ibland om ”kruppbarn”.

Vid undersökning finner man normala förhållanden i svalg och lungor, men en hörbar och ansträngd inandning och heshet är typiskt för tillståndet.

Laboratorieprover behövs inte för att ställa diagnosen. CRP (blodprov) tas ibland, framförallt för att utesluta bakterieinfektion.

Behandling av viruskrupp

Det finns ingen medicin mot själva viruset. Målet med behandlingen är därför att dämpa hostan och göra det lättare för barnet att andas.

Behandling i hemmet

 • Kall luft och upprätt läge lindrar.
 • Kall luft:
  • Det bör vara svalt i sovrummet
  • Ta eventuellt ut barnet eller gå till ett öppet fönster
 • Upprätt läge:
  • Barnet bör ligga med huvudet högt, gärna i halvsittande ställning
  • När barnet är uppe bör det sitta upprätt i föräldrarnas famn
 • Om barnet fortfarande andas ansträngt eller är medtaget i övrigt bör man kontakta läkare.

Hos läkare eller på sjukhus

Det är vanligt att ge en eller två typer av läkemedel:

 • Kortisontabletter brukar ges som engångsdos. Kortisonpreparat minskar risk för återfall senare på natten eller efterföljande dagar.
 • Adrenalin ges ibland en eller flera gånger efter att barnet kommit till läkaren eller sjukhuset. Barnet får andas in adrenalinet i ångform. Effekten kommer snabbt och är god, men kortvarig.

Prognos

Krupp är ett godartat tillstånd, men hostan kan vara besvärlig. Andningssvårigheterna är oftast värst den första natten. Sjukhusinläggning kan behövas i sällsynta fall, men är i regel kortvarig, ett halvt till ett dygn.

Viruskrupp går i regel över helt på mindre än en vecka. Det finns en tendens till återfall vid nya luftvägsinfektioner, men barnet växer ifrån det och sjukdomen är sällsynt efter tre till fem års ålder. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.