Sjukdomar Hjärt- & kärlsjukdom

Titel Uppdaterad
Enkammarhjärta

2023-04-03

Graviditetsrelaterad kardiomyopati

2012-11-11

Hjärtmuskelinflammation (myokardit)

2019-02-04

Sjuk sinusknuta

2017-02-22

Vena cava superior-syndrom

2013-01-15

Åderbråck under graviditet

2018-10-02

Akut kraftnedsättning, symtomguide

2013-02-06

Akut syrebrist i arm eller ben

2021-07-26

Akuta problem vid mycket högt blodtryck

2020-05-20

Andning och cirkulation

2013-01-15

Aortaaneurysm

2020-10-13

Aortainsufficiens

2022-07-13

Aortakoarktation, förträngning i aorta

2023-03-24

Arytmogen högerkammardysplasi (ARVD)

2012-11-07

Benartärsjukdom, kärlkramp i benen

2021-04-14

Bikuspid aortaklaff

2023-03-19

Blodbrist (B12-brist)

2015-06-14

Blodet

2013-01-03

Blodgrupper

2023-08-14

Blodpropp i lungorna

2020-05-07

Blåsljud hos vuxna, symtomguide

2012-11-18

Bradykardier (långsam puls)

2017-02-22

Brugadas syndrom

2023-07-31

Bröstsmärtor

2020-06-11

Bürgers sjukdom

2012-11-18

Chock, cirkulationssvikt

2023-09-07

Cirkulation

2013-01-15

Djup ventrombos (DVT)

2022-06-29

Egenbehandling av högt blodtryck

2020-05-20

Extraslag (extrasystolier)

2014-11-04

Fallots tetrad

2023-03-26

Förkalkning i halskärl (karotisstenos)

2019-08-13

Förmaksflimmer och förmaksfladder

2017-07-20

Förstorat hjärta – hypertrofisk kardiomyopati

2019-11-19

Förträngning av aortaklaffen (aortastenos)

2013-07-23

Halspulsådror och sprickbildning

2013-04-09

Hjärta och blodkärl

2012-11-18

Hjärtarytmi/hjärtrytmrubbning, översikt

2023-02-02

Hjärtat

2012-11-26

Hjärtats elektriska system

2017-07-20

Hjärtkateterisering av barn

2013-03-19

Hjärtklappning och oroligt hjärta, symtomguide

2023-02-02

Hjärtsvikt

2022-02-10

Hjärtsäcksinflammation, perikardit

2022-04-04

Homocystein

2022-01-20

Hypertoni, information på andra språk

2017-01-02

Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

2023-04-03

Högt blodtryck i lungkretsloppet

2018-11-11

Högt blodtryck, en översikt

2020-05-20

Högt blodtryck, symtomguide

2020-05-26

Implanterbar hjärtstartare (defibrillator)

2013-04-09

Infarkt i tarm

2013-01-17

Infektiös endokardit

2022-01-28

Inflammation i ytliga vener (tromboflebit)

2020-01-13

Kammartakykardi

2020-12-24

Kan plötslig död hos unga idrottsutövare förhindras?

2022-06-20

Komplikationer av högt blodtryck

2020-05-20

Kronisk venös insufficiens

2020-07-16

Lipödem

2020-01-17

Lungödem och akut hjärtsvikt

2019-09-23

Lymfsystemet

2012-10-31

Lymfödem

2021-06-03

Lägesberoende lågt blodtryck, symtomguide

2020-05-13

Läkemedelsbehandling av högt blodtryck

2020-05-20

Långt QT-syndrom

2017-02-22

Marfans syndrom

2019-01-21

Medfödda hjärtfel

2023-03-30

Metabola syndromet

2019-01-30

Mitralisinsufficiens

2013-05-21

Njurartärstenos

2018-05-02

Orsaker till högt blodtryck

2020-05-20

Persisterande truncus arteriosus

2023-03-23

Posttrombotiskt syndrom

2022-07-11

Pulmonalisatresi

2013-03-19

Raynauds fenomen

2023-03-15

Reumatisk feber

2023-04-05

Rökning och koronar hjärtsjukdom

2019-03-22

Septumdefekter hos barn

2023-03-26

Sinus caroticus syndrom

2013-01-15

Snabb hjärtrytm – förmakstakykardi

2019-12-04

Sprickbildning längs huvudpulsådern, aortadissektion

2019-11-08

Stressutlöst hjärtsvikt

2012-11-13

Subclavian steal-syndrom

2022-05-26

Svimning, symtomguide

2013-03-24

Svullna ben

2018-05-10

Svullna ben, symtomguide

2012-11-18

Symtom vid högt blodtryck

2020-05-26

Takykardier

2013-03-27

Tinnitus (öronsus)

2016-01-20

Transposition av de stora artärerna

2014-11-27

Utredning av högt blodtryck

2020-05-26

Vuxna med medfödda hjärtfel ACHD/GUCH

2023-03-30

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom

2012-11-25

Åderbråck

2022-08-04

Åderförfettning, ateroskleros

2012-11-25

Öppen ductus arteriosus

2023-03-15


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons