Sjukdomar Hjärt- & kärlsjukdom

Titel Uppdaterad
Riskfaktorer för hjärtrytmstörningar

2017-07-20

Sjuk sinusknuta

2017-02-22

Åderbråck under graviditet

2017-08-24

Akut kraftnedsättning, patientrådgivning

2013-02-06

Akut syrebrist i arm eller ben

2021-07-26

Akuta problem vid mycket högt blodtryck

2020-05-20

Andning och cirkulation

2013-01-15

Aortaaneurysm

2020-10-13

Aortainsufficiens

2013-02-11

Aortakoarktation

2014-11-27

APC-resistens

2016-08-30

Arytmogen högerkammardysplasi (ARVD)

2012-01-20

Behandling av hjärtarytmi

2017-07-20

Benartärsjukdom, kärlkramp i benen

2019-09-22

Bikuspid aortaklaff

2013-07-23

Blodbrist (B12-brist)

2015-06-14

Blodet

2013-01-03

Blodgrupper

2013-01-03

Blodpropp i lungorna

2020-03-12

Blåsljud hos vuxna, patientrådgivning

2012-11-18

Bradykardier (långsam puls)

2017-02-22

Brugada syndrom

2013-05-16

Bröstsmärtor

2017-02-22

Bürgers sjukdom

2012-11-18

Chock

2013-01-03

Cirkulation

2013-01-15

Diabetes typ 2

2018-11-09

Diagnostik av hjärtarytmi

2017-07-20

Djup ventrombos

2018-03-26

Djup ventrombos (DVT)

2019-01-22

Egenbehandling av högt blodtryck

2020-05-20

Enkammarhjärta

2013-03-19

Extraslag (extrasystolier)

2014-11-04

Fakta om hjärtsvikt

2016-11-28

Fakta om svimning

2016-01-12

Fallots tetrad

2012-10-16

Fot- och bensår (ulcus cruris)

2015-04-22

För hög kolesterolhalt i blodet (hyperkolesterolemi)

2015-05-20

Förkalkning i halskärl (karotisstenos)

2019-08-13

Förmaksflimmer

2016-09-30

Förmaksflimmer och förmaksfladder

2017-07-20

Förstorat hjärta – hypertrofisk kardiomyopati

2019-10-29

Förträngning av aortaklaffen (aortastenos)

2013-07-23

Graviditetsrelaterad kardiomyopati

2012-11-11

Halspulsådror och sprickbildning

2013-04-09

Hjärta och blodkärl

2012-11-18

Hjärtarytmi

2017-02-20

Hjärtat

2012-11-26

Hjärtats elektriska system

2017-07-20

Hjärtinfarkt

2014-10-31

Hjärtkateterisering av barn

2013-03-19

Hjärtklappning och oroligt hjärta, patientrådgivning

2019-12-03

Hjärtmuskelinflammation (myokardit)

2019-02-04

Hjärtmuskelinflammation (myokardit)

2016-01-12

Hjärtsvikt

2018-01-03

Hjärtsäcksinflammation – perikardit

2012-11-11

Homocystein

2013-02-14

Hypertoni, information på andra språk

2017-01-02

Hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom

2013-03-19

Högt blodtryck i lungkretsloppet

2018-11-11

Högt blodtryck, en översikt

2020-05-20

Högt blodtryck, patientrådgivning

2020-05-26

Implanterbar hjärtstartare (defibrillator)

2013-04-09

Infarkt i tarm

2013-01-17

Infektiös endokardit

2013-02-21

Inflammation i ytliga vener (tromboflebit)

2020-01-13

Kammartakykardi

2020-12-24

Kan plötslig död hos idrottsutövare förhindras?

2013-01-27

Komplikationer av högt blodtryck

2020-05-20

Komplikationer till hjärtinfarkt

2017-02-09

Kronisk venös insufficiens

2020-07-16

Kärlkramp (Angina pectoris)

2016-01-12

Lipödem

2020-01-17

Lungödem och akut hjärtsvikt

2018-12-20

Lymfsystemet

2012-10-31

Lymfödem

2021-06-03

Lägesberoende lågt blodtryck, patientrådgivning

2020-05-13

Läkemedelsbehandling av högt blodtryck

2020-05-20

Långt QT-syndrom

2017-02-22

Marfans syndrom

2019-01-21

Medfödda hjärtfel

2016-01-12

Medfött hjärtfel

2014-11-27

Metabola syndromet

2019-01-30

Mitralisinsufficiens

2013-05-21

Motion och hjärtsjukdom

2012-11-25

Njurartärstenos

2018-05-01

Orsaker till högt blodtryck

2020-05-20

Persisterande truncus arteriosus

2013-03-19

Posttrombotiskt syndrom

2012-11-18

Pulmonalisatresi

2013-03-19

Pulmonell Arteriell Hypertension

2009-01-28

Raynauds fenomen

2017-01-25

Rehabilitering efter hjärtinfarkt

2017-02-09

Reumatisk feber

2013-02-21

Riskfaktorer för hjärtinfarkt

2017-02-08

Rökning och koronar hjärtsjukdom

2019-03-22

Septumdefekter hos barn

2012-10-16

Sinus caroticus syndrom

2013-01-15

Snabb hjärtrytm – förmakstakykardi

2019-12-04

Sprickbildning längs huvudpulsådern, aortadissektion

2019-11-08

Stressutlöst hjärtsvikt

2012-11-13

Subclavian steal-syndrom

2012-11-18

Svimning, patientrådgivning

2013-03-24

Svullna ben

2018-05-10

Svullna ben, patientrådgivning

2012-11-18

Symtom och tecken på hjärtinfarkt

2017-02-08

Symtom vid högt blodtryck

2020-05-26

Takykardier

2013-03-27

Tinnitus (öronsus)

2016-01-20

Transposition av de stora artärerna

2014-11-27

Trombolys vid hjärtinfarkt

2012-11-25

Utredning av högt blodtryck

2020-05-26

Vena cava superior-syndrom

2013-01-15

Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom

2012-11-25

Åderbråck

2019-04-23

Åderförfettning, ateroskleros

2012-11-25

Åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdom

2014-10-10

Öppen ductus arteriosus

2018-05-15