Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Svullna ben


Uppdaterad den: 2018-05-10

Annons

Vad är svullna ben?

Svullna ben är en svullnad, eller vätskeansamling, i ett eller båda benen. Orsaken kan vara allt från bagatellartade till, i sällsynta fall, livshotande tillstånd.

Många som söker läkare för besvär med svullna ben gör det av rädsla för blodpropp eller hjärtsjukdom. Andra besväras av en känsla av att benen är tunga, obehag, eksem eller bensår.

Svullna ben är ett mycket vanligt tillstånd och i de flesta fall finns det ingen speciell sjukdom som är förklaringen.

Annons
Annons

Orsak

Svullnad i ett ben

Om bara ett ben är svullet beror detta som regel på en lokal sjukdom som:

 • Åderbråck.
 • Blodpropp i en ytlig ven eller i en djup ven, eventuellt skador på blodkärlen efter en tidigare blodpropp (posttrombotiskt syndrom).
 • Dålig lymfdränering från det ena benet.
 • Lymfödem på grund av blockerade lymfbanor till följd av annan sjukdom.

Svullnad i båda benen

När båda benen är svullna kan det röra sig om en mer allmän obalans i kroppen eller så kan det ligga en sjukdom till grund.

 • Vissa kvinnor svullnar i samband med menstruationscykeln, vilket räknas som normalt.
 • Svullna ben kan vara normalt vid vistelse i mycket varma omgivningar eller vid stillastående arbete.
 • Även åderbråck kan medföra att båda benen svullnar.
 • Svullnad kan även vara en ofarlig biverkning av vissa läkemedel som kalciumblockerare (ett vanligt läkemedel mot högt blodtryck, till exempel amlodipin), inflammationsdämpande NSAID-preparat och kortikosteroider.
 • Det är vanligt att gravida får svullna ben som en normal och övergående reaktion.
 • Hjärtsvikt kan medföra att benen svullnar.
 • Njursvikt eller dålig leverfunktion kan leda till låg äggvitenivå i blodet, vilket i sin tur orsakar svullna ben.
 • Ben kan även bli svullna till följd av medfött lymfödem, då utvecklingen av lymfkärlens nätverk är bristfällig.

Hur diagnostiseras tillståndet?

Sjukdomshistorien (anamnesen) är alltid viktig då läkaren ska ställa diagnosen. Har tillståndet uppstått nyligen eller har det varat länge? Har du några andra sjukdomar? Använder du några mediciner? Har du själv några tankar om vad tillståndet kan bero på?

Blodproppar i benen uppträder ofta efter perioder med onormalt liten aktivitet. Det kan röra sig om sängläge efter sjukdom, långa flygresor och så vidare. Tidigare hjärtsjukdom kan tala för att hjärtsvikt är orsaken till svullnaderna. Åderbråck är ofta ärftligt. Information om liknande besvär inom familjen kan därför vara till nytta.

En vanlig läkarundersökning kan i de flesta fall avslöja om tillståndet är ofarligt eller om det finns bakomliggande sjukdomar som orsakar de svullna benen. Undersökningen består av blodtrycksmätning, hjärt- och lungundersökning, blodprover och urinprov. Dessa enkla undersökningar klargör i de flesta fall vad som är fel.

Om misstanke om blodpropp, hjärt- eller njursjukdom föreligger kan det bli aktuellt med vidare utredning på sjukhus.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.