Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Graviditetsrelaterad kardiomyopati

Graviditetsrelaterad kardiomyopati (peripartumkardiomyopati, PPCM) är ett ovanligt tillstånd med hjärtsvikt strax före, eller månaderna efter, förlossning.


Uppdaterad den: 2024-01-25

Annons

Vad är graviditetsrelaterad kardiomyopati?

Vid graviditetsrelaterad kardiomyopati (peripartumkardiomyopati, PPCM) uppstår hjärtsvikt i slutet av graviditeten eller månaderna efter förlossningen hos en person som inte tidigare har haft någon känd hjärtsjukdom.

Kardiomyopati betyder att sjukdomen angriper muskulaturen i hjärtat. Peripartum betyder tidpunkten runt förlossningen. Diagnosen peripartumkardiomyopati ställs genom att utesluta andra orsaker till kardiomyopati.

Vid hjärtsvikt vid graviditetsrelaterad kardiomyopati utvidgas (dilateras) hjärtat och blir större. Det ökar risken för att det bildas blodproppar i hjärtat. Sådana blodproppar kan lossna, flyta med blodet och täppa till blodådror på andra ställen i kroppen.

Peripartumkardiomyopati är en ovanlig sjukdom. Troligen drabbas cirka 1 person per 10 000 förlossningar.

Annons
Annons

Symtom

Tillståndet börjar vanligen med symtom på hjärtsvikt. Hjärtsvikt betyder att hjärtats pumförmåga är försämrad, vilket gör att det ansamlas vätska i kroppen. Symtom kan vara (svullna ben), försämrad kondition, andnöd när man ligger ner, långvarig hosta och hjärtklappning. Symtomen kan till en början uppfattas som normala graviditetstecken.

I vissa fall uppstår blodpropp med blockering av pulsådror (artärer) i benen, hjärnan (stroke), tarmen eller hjärtat (hjärtinfarkt). Sådana komplikationer kan vara livshotande.

Orsak

De underliggande sjukdomsmekanismerna till peripartumkardiomyopati är inte helt klarlagda. Ärftliga faktorer spelar antagligen roll. Dessutom är risken något ökad vid högt blodtryck under graviditeten, havandeskapsförgiftning, tvillinggraviditeter, och diabetes mellitus.

Annons
Annons

Diagnos

Ultraljud av hjärtat (ekokardiografi) används för att ställa diagnosen och bedöma graden av hjärtmuskelskada och hjärtsvikt. Dessutom tas blodprover för att utesluta andra orsaker till hjärtsvikten.

Behandling

Behandlingen liknar den som ges vid andra orsaker till hjärtsvikt. Man får läkemedel som stärker hjärtats pumförmåga och ibland vätskedrivande läkemedel. Vanlig behandlingstid är minst ett år. I allvarliga fall kan det bli aktuellt med hjärttransplantation.

Prognos

Drygt hälften av personer med peripartumkardiomyopati blir friska och återhämtar normal hjärtfunktion inom ett år. Övriga kan behöva fortsätta med läkemedel mot hjärtsvikt och ett fåtal behöver hjärttransplantation.

En ny graviditet medför en ökad risk för ny hjärtsvikt. Störst är risken för dem som fortfarande har kvar en viss rest av hjärtsvikten från den tidigare graviditeten. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.