Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Orsaker till högt blodtryck

Oftast känner man inte till orsakerna till det höga blodtrycket.


Uppdaterad den: 2020-05-20

Annons

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) betyder att trycket i kroppens pulsådror, artärer, är högre än det som definieras som normalt. Högt blodtryck räknas inte som en sjukdom i sig, men är en belastande faktor för hjärtat och ger risk för utveckling av stroke och hjärtinfarkt samt demens och njursvikt.

Blodtryck anges med två tal som åtskiljs av ett snedstreck: övertryck och undertryck. Övertrycket är trycket i pulsådrorna (artärerna) när hjärtat drar ihop sig (det systoliska trycket). Undertrycket är trycket i pulsådrorna mellan hjärtslagen (det diastoliska trycket). Ett blodtryck på 150/90 mmHg betyder alltså att trycket är 150 som högst och 90 som lägst.

Högt blodtryck ger vanligtvis inga symtom. Vid mycket högt tryck, något som är sällsynt, kan man emellertid uppleva yrsel och huvudvärk.

Annons
Annons

Orsaker

Primär hypertoni

Hypertoni kan ha många olika orsaker. Hos de allra flesta (80-85 %) är det emellertid inte möjligt att hitta den enskilt specifika orsaken till det höga trycket. Vi kallar detta primär (essentiell) hypertoni. Arv och genetik spelar sannolikt en väsentlig roll hos många av dem som har primär hypertoni. Dessutom kan en rad olika faktorer utlösa eller förvärra högt blodtryck.

Forskare har funnit flera ärftliga förhållanden som är nära knutna till hypertoniutveckling. Av särskilt intresse är avvikelser i enskilda gener som producerar hormonerna angiotensin och renin, och enzymet angiotensinkonvertas. Dessa tre ämnen spelar en viktig roll i kontrollen av blodtryck, vatten- och saltbalans i kroppen.

Utöver de ärftliga förhållandena finns flera saker som ökar risken att få högt blodtryck. Viktiga orsaker är fetma, diabetes, för lite fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion, högt saltintag och stigande ålder.

Sekundär hypertoni

Vid sekundär hypertoni finner man en särskild orsak till det höga blodtrycket. Sekundär hypertoni är mycket mer sällsynt än primär, och bara 10-15 % av alla med högt blodtryck har de här typerna.

Andra sjukdomar är den vanligaste orsaken till sekundär hypertoni. Särskilt njursjukdomar har en tendens att påverka blodtrycket. Ett exempel på detta är ärftlighet för cystnjurar med blåsbildning i njurarna. Enskilda sjukdomar i binjurarna, i bukspottkörteln eller kroppspulsådern kan också orsaka högt blodtryck. Det samma gäller vissa läkemedel, till exempel p-piller, NSAID-preparat och kortison (kortikosteroider).

Sekundär hypertoni drabbar ofta unga människor och uppstår snabbt. Blodtrycket blir ofta mycket högt och sänks inte särskilt mycket av vanliga blodtrycksläkemedel. Ofta kan man avlägsna orsaken till sekundär hypertoni.

Förlopp

Högt blodtryck utgör en belastning på hjärtat och kärlsystemet och har många skadliga verkningar. Hjärta, njurar, lungor och hjärna är bland de organ som kan få skador (komplikationer) på grund av hypertoni. De skadliga effekterna av hypertoni har ett nära samband med hur högt trycket är.

Det är hjärtat som måste skapa det höga trycket genom att dra sig samman kraftigt vid varje slag för att övervinna ett motstånd i de omvandlade och förtjockade mindre blodkärlen. Detta medför ett stort extraarbete som med tiden kan ge ett förstorat hjärta. Efter hand som hjärtat växer blir funktionen sämre och sämre. Till slut kan hjärtsvikt uppstå, ett tillstånd då hjärtat inte klarar att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Blodet samlas i lungorna och resultatet blir vatten i lungorna och andnöd (hjärtsvikt).

Kontinuerligt högt tryck i blodkärlen ger i sig själv skada på kärlväggarna. Dessutom är högt blodtryck en viktig orsak till förfettning (ateroskleros) i blodkärlen. Ateroskleros ger förträngningar i blodkärlen och reducerar blodflödet. Detta kan bland annat ge hjärtinfarkt. Hypertoni ökar också risken för att få stroke samt olika former av demens.

Hypertoni och ateroskleros kan också ge skador på njurarna. Sådana njurskador kan i vissa fall ge njursvikt, ett allvarligt tillstånd som kräver intensiv behandling eller transplantation.

Annons
Annons

Komplikationer

Vanligtvis är allvaret i skadorna nära förknippat med hur mycket förhöjt blodtrycket är. Det finns emellertid en rad andra förhållanden som kan påskynda eller förhindra de skadliga effekterna av hypertoni.

Livsstil har en väsentlig betydelse. Personer som röker, motionerar för lite, är överviktiga och har en ohälsosam kosthållning är mycket mer utsatta för komplikationer än de som tränar regelbundet, är normalviktiga, inte röker och äter mycket frukt och grönsaker. Detta är alltså viktiga saker man själv kan göra något åt för att minska risken.

Män har en högre risk än kvinnor och risken ökar om det finns mycket hjärt-kärlsjukdom i den närmaste familjen. Högt kolesterol eller diabetes ökar också risken för komplikationer.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.