Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sprickbildning längs huvudpulsådern, aortadissektion

Aorta är namnet på huvudpulsådern, och dissektion betyder i princip sprickbildning. Sprickbildningar sker på grund av en försvagad kärlvägg, vilket kan vara medfött eller till följd av åderförkalkning, eller skador efter kirurgi och olyckor.


Uppdaterad den: 2019-11-08

Annons

Vad är aortadissektion?

Aorta, stora kroppspulsådern, utgår från hjärtat. I brösthålan avgår pulsådror (artärer) till huvudet och armarna, i bukhålan avgår pulsådror till organen i buken. Aorta slutar i bäckenet, där den delar sig för att gå ned i båda benen, och ändrar då namn till arteria iliaca.

Aortan har flera lager i sin kärlvägg. Det kallas aortadissektion när det uppstår en sprickbildning inne i väggen så att blod tränger in i väggen i blodkärlet och medför att de inre skikten av kärlväggen lossnar från det yttre skiktet.

Varje år är det 300–400 nya fall av denna sjukdom i Sverige.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen vid en akut aortadissektion är plötsliga och starka bröst- eller magsmärtor. Dessa uppstår på några sekunder och kan stråla ut mellan skulderbladen och bak i ryggen.

Orsak

Aortadissektion uppstår till följd av en svaghet i kroppspulsåderns vägg. Detta kan vara medfött, vara en följd av åderförfettning, bindvävssjukdom eller skador efter kirurgi eller olyckor. Blod strömmar ut i blodkärlets vägg och pressar sig fram inne i kärlväggen. Detta kan leda till att kroppspulsådern spricker, vilket ger upphov till en mycket allvarlig och livshotande blödning. Hos äldre är det oftast åderförfettning och högt blodtryck som är orsakerna, hos yngre är medfödda bindvävssjukdomar eller medfödda klaffel de vanligaste orsakerna.

Aortadissektion är ett mycket akut tillstånd där det är nödvändigt med omedelbar inläggning på sjukhus för behandling.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen misstänks mot bakgrund av de typiska symtomen och man läggs omedelbart in på sjukhus. Tillståndet kan förväxlas med akut hjärtinfarkt, eller ibland med blodproppar i lungorna. På sjukhus ställer man diagnosen med hjälp av DT, datortomografi, och eventuellt så kallad ekokardiografi (ultraljud) eller mer sällan med MRT (magnetröntgen). Ofta görs även andra udneröskningar för att utesluta vissa andra sjukdomar.

Behandling

Vilken behandling som ges beror på var i kroppspulsådern dissektionen sitter. Dissektion i den första och uppåtstigande delen av kroppspulsådern är den allvarligaste typen (så kallad typ A-dissektion) och tillståndet opereras oftast så fort som möjligt. Om det enbart förekommer dissektion i den nedåtgående delen av kroppspulsådern (så kallad typ B-dissektion) nås i okomplicerade fall bäst genom strikt blodtrycksbehandling och övervakning. Operation med öppen kärlkirurgi eller med inläggning av stent via katetrar införda i blodbanan aktualiseras i komplicerade fall.

Prognos

Vid en akut dissektion som inte behandlas är prognosen dålig. Det kan gå fort, så ibland hinner vissa inte in till sjukhuset. Om man får behandling ser det mycket bättre ut med fler överlevande.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons