Aortadissektion


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är aortadissektion?

Aorta, stora kroppspulsådern, utgår från hjärtat. I brösthålan avgår pulsådror (artärer) till huvudet och armarna, i bukhålan avgår pulsådror till organen i buken. Aorta slutar i bäckenet, där den delar sig för att gå ned i båda benen, och ändrar då namn till arteria iliaca.

Det kallas aortadissektion när det uppstår en sprickbildning inne i kroppspulsåderns vägg så att blod tränger in i väggen i blodkärlet och medför att de inre skikten av kärlväggen lossnar från det yttre skiktet. Symtomen vid aortadissektion är plötsliga och starka bröst- eller magsmärtor. Dessa uppstår på några sekunder och kan stråla ut mellan skulderbladen och bak i ryggen.

Varje år är det 300–400 nya fall av denna sjukdom i Sverige.

Annons
Annons

Orsak

Aortadissektion uppstår till följd av en svaghet i kroppspulsåderns vägg. Detta kan vara medfött, vara en följd av åderförfettning, bindvävssjukdom eller skador efter kirurgi eller olyckor. Blod strömmar ut i blodkärlets vägg och pressar sig fram inne i kärlväggen. Detta kan leda till att kroppspulsådern spricker, vilket ger upphov till en mycket allvarlig och livshotande blödning. Hos äldre är det oftast åderförfettning och högt blodtryck som är orsakerna, hos yngre är medfödda bindvävssjukdomar eller medfödda klaffel de vanligaste orsakerna.

Aortadissektion är ett mycket akut tillstånd där det är nödvändigt med omedelbar inläggning på sjukhus för behandling.

Diagnos

Diagnosen misstänks mot bakgrund av de typiska symtomen och patienten läggs omedelbart in på sjukhus. Tillståndet kan förväxlas med akut hjärtinfarkt eller, mer sällsynt, med blodpropp i lungorna. På sjukhuset ställs diagnosen med hjälp av datortomografi (CT), eventuellt med så kallad ekokardiografi (ultraljud) eller, vilket är ovanligare, med magnetkamera (MR).

Annons
Annons

Behandling

Vilken behandling som ges beror på var i kroppspulsådern dissektionen förekommer. Dissektion i den första och uppåtstigande delen av kroppspulsådern är den allvarligaste typen (så kallad typ A-dissektion) och tillståndet opereras oftast så fort som möjligt. Om det enbart förekommer dissektion i den nedåtgående delen av kroppspulsådern (så kallad typ B-dissektion) nås i okomplicerade fall bäst resultat med konservativ behandling, det vill säga strikt blodtrycksbehandling och övervakning. Operation med öppen kärlkirurgi eller med inläggning av stent via katetrar införda i blodbanan aktualiseras i komplicerade fall.

Prognos

Utan behandling är prognosen dålig. Dödligheten är cirka 20 % innan patienten når sjukhuset och 30 % under sjukhusvistelsen. En lyckad behandling har visat en överlevnad på upp till 60 % hos patienterna tio år efter utskrivningen.


Annons
Annons
Annons