Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sjuk sinusknuta

Hjärtmuskeln drar ihop sig genom att det skapas elektriska signaler i hjärtats förmak. Olika sjukdomar kan göra att signalen inte kommer igång som den ska.


Uppdaterad den: 2017-02-22

Annons

Vad är en sjuk sinusknuta?

Sjuk sinusknuta är egentligen namnet på flera tillstånd då sinusknutan inte fungerar som den ska. Det leder till att hjärtfrekvensen kan bli för långsam eller för snabb.

Vanligtvis är de som insjuknar över 60 år. Kvinnor får sjukdomen ungefär lika ofta som män.

Vad är en sinusknuta?

Hjärtats ledningssystem

Hjärtat består av fyra kamrar, två förmak (atrier) och två hjärtkamrar (ventriklar).

Sinusknutan finns i höger förmak. Sinusknutan är hjärtats "pacemaker". Den utlöser elektriska impulser (cirka 60–70 gånger per minut i vila) som sprids ut genom hjärtat via ett elektriskt ledningsnät och delvis direkt genom muskulaturen. En sådan elektrisk impuls får hjärtat att kontrahera och pumpa ut blod i blodomloppet.

Sinusknutan ser till att hjärtrymen är stabil. Vid behov kan den öka hjärtfrekvensen och därmed pulsen, som till exempel vid fysisk ansträngning. 

Annons
Annons

Symtom

En del människor med sjuk sinusknuta har inga besvär eller bara milda tecken på sjukdom. Andra människor har symtom som kommer och går.

Exempel på möjliga symtom:

  • Återkommande upplevelser av en känsla av att man håller på att svimma.
  • En känsla av att hjärtat hoppar över ett slag eller att det slår för snabbt eller för långsamt.
  • Yrsel.
  • Bröstsmärtor.
  • Andnöd.

Orsak

Oftast beror en sjuk sinusknuta på ärrbildning i förmaken som kommer med åldern. Exempel på andra vanliga orsaker är:

  • Läkemedel.
  • Sjukdomar i hjärtats blodförsörjning.
  • Högt kaliumvärde.
  • Hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln).
Annons
Annons

Diagnos

Läkaren kan diagnostisera sjuk sinusknuta via tester. Det viktigaste testet är EKG, ett elektrokardiogram. EKG visar hjärtats elektriska rytm och det kan användas för att diagnostisera rytmstörningar som är typiska för sjuk sinusknuta.

Ofta är det emellertid så att rytmstörningarna bara förekommer av och till. Då har man tur om de fångas upp på ett vilo-EKG. Vid ett försök att diagnostisera rytmstörningarna sätter man på personen en apparat som registrerar hjärtrytmen under 1–5 dygn (så kallad Holter-monitorering). Man ber också personen att skriva upp tidpunkten då denna eventuellt får anfall med obehag eller oroligt hjärta medan Holter-monitoreringen pågår. I efterhand kommer läkarna att kunna se om anfallen sammanfaller med eventuella rytmstörningar på EKG-registreringen.

Andra medicinska tillstånd kan också orsaka sjuk sinusknuta, så det är därför viktigt att genomgå en grundlig undersökning för att diagnostisera eventuella sådana underliggande orsaker.

Behandling

De flesta personer med sjuk sinusknuta behöver få en pacemaker inopererad. En pacemaker är en eller två elektroder som placeras i hjärtat och som står i förbindelse med ett batteri som opereras in under huden på bröstet. Pacemakern ger hjärtat elektriska signaler som stimulerar det att pumpa regelbundet, särskilt när det slår för långsamt.

Om hjärtat slår för snabbt kan det förutom pacemaker också bli aktuellt med läkemedel. Läkaren bör kritiskt utvärdera de läkemedel patienten eventuellt tar, eftersom vissa läkemedel har en ogynnsam inverkan på sjuk sinusknuta.

Hos vissa är risken för att en blodpropp bildas i hjärtat, lossnar och orsakar stroke, så stor att patienten bör använda blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia).

Prognos

Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom är hög bland patienter med sjuk sinusknuta, något som ger hög dödlighet under det första året efter inoperation av pacemaker. Som följd av att pacemakers hela tiden blivit tekniskt bättre har prognosen vid sjuk sinusknuta blivit bättre.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.