Sjuk sinusknuta


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är en sinusknuta?

Ledningssystemet i hjärtat

Hjärtat består av fyra kamrar, två förmak (atrier) och två hjärtkamrar (ventriklar). Sinusknutan finns i höger förmak. Sinusknutan är hjärtats "pacemaker". Den utlöser elektriska impulser (cirka 60–70 gånger per minut i vila) som sprids ut genom hjärtat via ett elektriskt ledningsnät och delvis direkt genom muskulaturen. En sådan elektrisk impuls får hjärtat att kontrahera och pumpa ut blod i blodomloppet. Sinusknutan ser till att hjärtrymen är stabil. Vid behov kan den öka hjärtfrekvensen och därmed pulsen, som till exempel vid fysisk ansträngning.

Vad är en sjuk sinusknuta?

Sjuk sinusknuta är egentligen namnet på flera tillstånd då sinusknutan inte fungerar som den ska. Det leder till att hjärtfrekvensen kan bli för långsam eller för snabb.

Vanligtvis är de som insjuknar över 60 år. Kvinnor får sjukdomen ungefär lika ofta som män.

Annons
Annons

Diagnos

En del människor med sjuk sinusknuta har inga besvär eller bara milda tecken på sjukdom. Andra människor har symtom som kommer och går. Exempel på möjliga symtom:

  • Återkommande upplevelser av en känsla av att man håller på att svimma.
  • En känsla av att hjärtat hoppar över ett slag eller att det slår för snabbt eller för långsamt.
  • Yrsel
  • Bröstsmärtor
  • Andnöd

Läkaren kan diagnostisera sjuk sinusknuta via tester. Det viktigaste testet är EKG, ett elektrokardiogram. EKG visar hjärtats elektriska rytm och det kan användas för att diagnostisera rytmstörningar som är typiska för sjuk sinusknuta. Ofta är det emellertid så att rytmstörningarna bara förekommer av och till. Då har man tur om de fångas upp på ett vilo-EKG. Vid ett försök att diagnostisera rytmstörningarna sätter man på patienten en apparat som registrerar hjärtrytmen under ett till fem dygn (så kallad Holter-monitorering). Man ber också patienten skriva upp tidpunkten då denna eventuellt får anfall med obehag eller oroligt hjärta medan Holter-monitoreringen pågår. I efterhand kommer läkarna att kunna se om anfallen sammanfaller med eventuella rytmstörningar på EKG-registreringen.

Andra medicinska tillstånd kan också orsaka sjuk sinusknuta, så det är därför viktigt att genomgå en grundlig undersökning för att diagnostisera eventuella sådana underliggande orsaker.

Annons
Annons

Behandling

De flesta människor med sjuk sinusknuta behöver få en pacemaker inopererad. En pacemaker är en eller två elektroder som placeras i hjärtat och som står i förbindelse med ett batteri som opereras in under huden på bröstet. Pacemakern ger hjärtat elektriska signaler som stimulerar det att pumpa regelbundet, särskilt när det slår för långsamt. Om hjärtat slår för snabbt kan det förutom pacemaker också bli aktuellt med läkemedel. Läkaren bör kritiskt utvärdera de läkemedel patienten eventuellt tar, eftersom vissa läkemedel har en ogynnsam inverkan på sjuk sinusknuta.

Hos vissa är risken för att en blodpropp bildas i hjärtat, lossnar och orsakar stroke, så stor att patienten bör använda blodförtunnande läkemedel (antikoagulantia).

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons