Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Akuta problem vid mycket högt blodtryck

Högt blodtryck, även mycket högt blodtryck, behöver inte ge symtom. Ibland kan dock olika organ drabbas av skador till följd av det höga trycket.


Uppdaterad den: 2020-05-20

Annons

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) betyder att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som normalt. Högt blodtryck räknas inte som en sjukdom i sig, men är en belastande riskfaktor för hjärtat och medför en risk för utveckling av bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Högt blodtryck ger vanligtvis inga symtom och hos de flesta sker skadorna långsamt, vilket gör att komplikationerna kommer efter flera år med tillståndet. Enskilda komplikationer, till exempel hjärtinfarkt, kan då debutera akut, utan förvarning.

Några få personer med hypertoni får mycket högt tryck. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som ger symtom och kräver snabb behandling.

Annons
Annons

Hypertensiv hjärnpåverkan (encefalopati)

Detta är ett akut tillstånd som uppstår när blodtrycket blir mycket högt. Övertrycket (det systoliska trycket) är vanligtvis över 200 och undertrycket (det diastoliska trycket) är ofta över 130 mmHg. Hypertensiv encefalopati ger i regel kraftig huvudvärk och förvirring. Personen kan uppföra sig onormalt, till exempel tala otydligt, vara sömnig eller irritabel.

Encefalopati kräver omedelbar inläggning på sjukhus och intensiv behandling för att sänka blodtrycket.

Malign hypertoni

Vid malign hypertoni är blodtrycket mycket förhöjt och har ofta varit det en längre tid. Det finns alltid förändringar i ögonbottnarna, ibland med synpåverkan. Dessutom kan det finnas symtom på hypertensiv encefalopati. Akut hjärtsvikt och njursvikt med äggvita i urinen kan också uppstå. Detta tillstånd kräver omedelbar inläggning på sjukhus och måste behandlas snabbt för att skadeverkningar ska kunna undvikas.

Annons
Annons

Akuta komplikationer

Hjärtinfarkt

Vid hjärtinfarkt får muskelcellerna i hjärtat så lite syre att de dör. Hjärtinfarkt ger vanligtvis kraftiga, stramande eller tryckande bröstsmärtor som ofta strålar ut till en arm eller till käken. Smärtorna är långvariga och lindras vanligtvis inte av vila. Dessutom uppstår ofta illamående, kräkningar, andningssvårigheter, ångest och oro. Hjärtinfarkt är ett mycket allvarligt tillstånd med hög dödlighet obehandlat.

Hjärtsvikt

Det är hjärtat som måste skapa det höga trycket genom att dra sig samman kraftigt vid varje slag. Detta blir ett stort extraarbete som med tiden kan ge ett förstorat hjärta. Efter hand som hjärtat växer blir funktionen sämre och sämre. Till slut kan hjärtsvikt, ett tillstånd då hjärtat inte klarar att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen, uppstå. Blodet samlas i lungorna och resultatet blir vatten i lungorna (lungödem). Symtomen på hjärtsvikt är andningssvårigheter, trötthet och kraftlöshet, hjärtklappning och dålig aptit. Det är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver sjukhusinläggning och intensiv behandling.

Stroke

Hypertoni ökar också risken för stroke, slaganfall. Stroke orsakas av att blodkärl i hjärnan antingen täpps igen eller börjar blöda. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan detta sker och hur stort område som drabbas. Vissa personer får kortvarig dåsighet, några förlorar kraften i armar och ben, medan andra kan förlora talförmågan. Stor stroke kan leda till medvetslöshet och koma och kan vara livshotande.

Stroke

Hypertoni utgör även en riskfaktor för demens, både beroende på kärlskador samt Alzheimers sjukdom.

Njursjukdomar

Hypertoni och åderförfettning (ateroskleros) kan också ge skador på njurarna (hypertensiv njurskada). Sådana njurskador kan i vissa fall ge njursvikt, ett allvarligt tillstånd som kräver intensiv behandling, dialys eller transplantation. Njursvikt kan ge en rad symtom, bland annat kraftlöshet, lågt blodvärde, klåda, viktminskning, illamående och kräkningar.

Aortadissektion

Aortadissektion är ett allvarligt tillstånd där det höga trycket pressar in blod i kärlväggen på kroppspulsådern (aorta). Detta ger plötsliga och kraftiga bröstsmärtor som ofta strålar ut längs ryggen. Personen blir mycket medtagen och kan förlora medvetandet. Aortadissektion kan bli livshotande om tillståndet inte behandlas, ofta med operation.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.