Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Egenbehandling av högt blodtryck

För att minska risken för hjärt-kärlsjukdom bör så många som möjligt av riskfaktorerna avlägsnas eller begränsas.


Uppdaterad den: 2020-05-20

Annons

Vad är hypertoni?

Högt blodtryck (hypertoni) betyder att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som normalt. Vanligtvis är högt blodtryck inte ett akut tillstånd. Om trycket inte är mycket förhöjt uppstår i regel inga symtom i början. Men högt blodtryck är ändå mycket ogynnsamt för kroppen.

Skadeverkningarna sker i det tysta under många år, tills konsekvenserna plötsligt uppstår, till exempel i form av hjärtinfarkt eller stroke. Högt blodtryck är idag ett av de största hälsoproblemen i västvärlden och det är nära knutet till så kallade livsstilssjukdomar, till exempel diabetes och fetma. Om det inte behandlas leder högt blodtryck till ökad risk för allvarlig och livshotande sjukdom och medför sänkt livskvalitet och minskad förväntad livslängd.

Lyckligtvis finns flera åtgärder som motverkar de skadliga effekter som högt blodtryck har på kroppen. Ofta är det nödvändigt att använda läkemedel som sänker trycket. Ännu viktigare är emellertid de åtgärder som man vidtar själv. För vissa människor kan det vara nödvändigt med väsentliga livsstilsändringar.

Eftersom de flesta med högt blodtryck inte har några symtom utan känner sig friska kan det ofta vara svårt att motivera sig för behandling och livsstilsändringar. Då är det viktigt att tänka på att belöningen inte bara ger en möjlighet till ett längre liv, utan också högre livskvalitet.

Annons
Annons

Behandling

All behandling av högt blodtryck har som mål att minska risken för hjärt-kärlsjukdom och för tidig död. Högt blodtryck är bara en av flera faktorer som påverkar denna risk. Andra riskfaktorer som har stor betydelse för utveckling av hjärt-kärlsjukdom är fetma, rökning, för lite motion och för höga blodfetter.

För att minska risken för hjärt-kärlsjukdom bör så många riskfaktorer som möjligt avlägsnas eller begränsas. Behandlingen av högt blodtryck består därför av mycket mer än att sänka trycket. Minst lika viktigt är att äta en hälsosam kost med mycket frukt, grönsaker och fisk. Viktigt är också att motionera regelbundet och inte röka.

Kost

Hälsosam kost är viktig för alla människor och särskilt viktig om man har högt blodtryck. Genom kosten reglerar vi näringsintaget och får i oss livsviktiga vitaminer och mineraler.

Frukt och grönsaker tillhör sådana livsmedel som är mycket gynnsamma för hälsan och skyddar mot hjärt-kärlsjukdom. Detsamma gäller fisk. Vi vet också att mättat fett, rött kött och möjligen vissa mejeriprodukter (smör) som kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Utöver de allmänna råden om hälsosam kost bör personer med högt blodtryck minska sitt saltintag, om saltintaget är alltför högt. Rekommendationen är att inte ta mer än 6 gram koksalt per dag, helst lägre.

Näringsintaget bidrar också till att reglera vikten. Om vi får i oss mer näringsämnen än vi behöver lagras detta överskott som fett.

Kosten ska alltså varieras och innehålla mycket frukt, grönsaker och fisk. Fettmängden bör minskas och man bör dra ner på rött kött.

Annons
Annons

Viktminskning

Övervikt är i sig en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom har vikten en direkt inverkan på blodtrycket. Fetma ökar trycket och belastningen på hjärtat.

Något av det viktigaste du kan göra för att hålla dig frisk och öka din livskvalitet på sikt är därför att undvika övervikt och utveckling av fetma, genom till exempel strävan till att hålla vikten på samma nivå i medelåldern.

Viktminskning bör ske under kontrollerade former. Motion och fysisk aktivitet är viktigast, men en viss reduktion i matintag kan också hjälpa. Man bör särskilt minska intaget av fett och socker.

Sluta röka

Rökning är en väsentlig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Dessutom har rökning en lång rad andra farliga konsekvenser och rökare lever i allmänhet kortare och har lägre livskvalitet under tiden de lever än icke-rökare.

Motion

Ökad daglig aktivitet ger en betydande fördel för hälsan. Motion minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och ökar dessutom välbefinnandet hos de flesta.

Man behöver inte träna hårt eller intensivt för att uppnå resultat. Det räcker med måttlig aktivitet. Utför måttlig uthållighetsträning, till exempel promenader där pulsen går upp eller cykelturer, så ofta som möjligt, helst dagligen. Man rekommenderar uthållighetsträning i minst 150 minuter per vecka (måttlig intensitet) eller minst 75 minuter per vecka (hög intensitet). Styrketräning av stora muskelgrupper med måttlig belastning två, tre gånger i veckan rekommenderas hos alla personer med högt blodtryck. Rekommendationen gäller dock för alla, även utan personer utan högt blodtryck. 

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Alkohol

Alkohol kan öka blodtrycket och personer med hypertoni bör inte dricka mer än en till två enheter alkohol dagligen. Detta motsvarar cirka en öl, ett till två glas vin eller en cocktail. Alkohol i sig har ingen skyddseffekt på hjärtkärlsjukdom.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.