Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodpropp i lungorna

Plötslig debut av skarp smärta i bröstet som förvärras vid djup inandning eller vid hosta, ofta i kombination med andfåddhet, är symtom på blodpropp i lungorna  (lungemboli).


Uppdaterad den: 2020-05-07

Blodpropp i lungan
Annons

Vad är blodpropp i lungorna (lungemboli)?

Röntgenbild av lungor med blodpropp

Lungemboli är en sjukdom där en propp av fast material (blodpropp) lossnar från den plats där den bildats – som regel i blodkärlen i vaden eller bäckenet – förs vidare med blodströmmen till lungorna, fastnar i en av lungornas pulsådror och blockerar den. En del av blodet når då inte fram till lungblåsorna där syre tas upp och syretillförseln till blodet blir därmed sämre. 

Annons
Annons

Symtom

Symtomen på blodpropp i lungorna varierar beroende på proppens placering och storlek. Diagnosen kan ibland vara svår att ställa i sjukdomens tidiga fas. Symtomen på blodpropp i lungorna är följande:

 • Plötslig debut av skarp smärta i bröstet som förvärras vid djup inandning eller vid hosta, ofta i kombination med andfåddhet.
 • Plötslig oförklarlig andfåddhet, eventuellt utan smärta.
 • Hosta, ibland med blodfärgade upphostningar.
 • Snabb puls. Tillståndet kan utlösa ångest och oro.

Små lungembolier behöver inte ge symtom alls, eller kan yttra sig som stickande smärta, hosta eller måttliga andningssvårigheter. Större proppar ger kraftigare andningssvårigheter, hosta och bröstsmärtor som ökar vid andning.

Varje år får cirka 6 000–7 000 patienter lungemboli i Sverige. Detta motsvarar omkring 115–135 nya patienter per vecka, året runt.

Orsak

Lungemboli uppstår vanligtvis efter att en blodpropp har bildats i de stora venerna i benen eller bäckenet. Blodproppar i benen uppstår som regel om man sitter länge utan att röra på dig, vid sängläge eller efter skador. Blodet "hopar sig" i benen och blir stillastående, vilket gör att blodet lättare levrar sig.

Om hela eller delar av proppen lossnar förs den vidare med blodströmmen till hjärtat, där den pumpas vidare till lungorna. Blodkärlen från hjärtat till lungorna blir allt smalare och till slut fastnar proppen och orsakar lungemboli.

Det finns flera faktorer som ökar risken för att utveckla lungemboli:

 • Långvarigt sängläge.
 • Tidigare blodpropp i benen.
 • Benbrott i ben eller bäcken.
 • Hjärtsvikt.
 • Övervikt.
 • Stora, långvariga operationer (>2 timmar).
 • Cancer.
 • Graviditet.
 • Förlossning.
 • P-piller.
 • Ärftliga blodsjukdomar.
Annons
Annons

Diagnos

Datortomografibild på lungembolier

Diagnosen kan vara svår att ställa. Misstanke om lungemboli som grundas på sjukdomshistorien leder alltid till bedömning och i många fall till inläggning på sjukhus. Där tas blodprover, bland annat för att utesluta att någon annan sjukdom orsakar besvären. Lungorna undersöks noggrant och en särskild datortomografiundersökning (DT) av blodkärlen ger säkert svar.

Behandling

Behandlingen bestäms utifrån svårighetsgraden av tillståndet. Alla ska behandlas, men lindriga fall behöver inte sjukhusinläggning. Allvarliga fall kan kräva omfattande och avancerad behandling på sjukhus.

Läkemedelsbehandling

Behandlingen har som mål att förhindra att blodproppen ökar i omfång, försöka att lösa upp den, dämpa symtomen, förhindra allvarliga komplikationer och att motverka nya blodproppar.

Lungemboli behandlas med blodförtunnande medicin. Det finns tre olika alternativ:

 1. Tablettbehandling med NOAK
 2. Blodförtunnande spruta (heparin)
 3. Warfarin(waran)tabletter.

NOAK används mest, men kan inte användas av alla. Gravida ska behandlas med heparin, och vid vissa cancersjukdomar rekommenderas heparin, NOAK eller ibland warfarin. I val av behandling tar man också hänsyn till om andra mediciner används samtidigt.

Blodförtunnande mediciner används i 6 månader eller längre. Under behandlingen med warfarin måste man gå på regelbundna kontroller hos läkare för att mäta blodförtunningen och få mängden medicin justerad vid behov.

Vid svår lungemboli ges ibland i akutfasen trombolys (proppupplösande behandling).

Förebyggande åtgärder

Fysisk aktivitet är mycket viktigt, eftersom blodproppar ofta bildas när man har varit stilla under längre tid, som till exempel vid långa flygresor. Detta är också en av de viktigaste orsakerna till att opererade eller allvarligt sjuka patienter rekommenderas att kliva upp ur sängen så snart som möjligt.

Behandling med de blodförtunnande mediciner som beskrivits ovan är också en viktig del av den förebyggande behandlingen.

Prognos

Förloppet beror helt på blodproppens storlek. Det kan variera ända från bagatellartade, övergående besvär till plötsligt dödsfall. Om behandling påbörjas snabbt är dödligheten mycket liten. Återfall förekommer. Patienter som har haft lungemboli rekommenderas att undvika användning av p-piller eller östrogenbehandling senare i livet. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.