Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Stressutlöst hjärtsvikt, Takotsubo syndrom

Vid stressutlöst hjärtsvikt, Takotsubo syndrom, rör sig vissa delar av hjärtat mindre än normalt, så att pumpfunktionen kraftigt försämras.


Uppdaterad den: 2024-01-26

Annons

Vad är stressutlöst hjärtsvikt, Takotsubo syndrom?

Stressutlöst hjärtsvikt kallas på fackspråk för stresskardiomyopati, eller Takotsubo syndrom. Det är en akut sjukdom som liknar akut hjärtinfarkt eller kärlkramp (angina pectoris), men där undersökningarna på sjukhus visar att det är en övergående svikt i hjärtats pumpfunktion utan varaktig skada på hjärtmuskeln.

Fler än 80 procent av alla som får diagnosen är kvinnor efter övergångsåldern, vanligast i åldersgruppen 60–75 år. Men tillståndet kan också förekomma hos män eller hos yngre kvinnor.

Annons
Annons

Symtom

Sjukdomen startar snabbt med andfåddhet och tryckande smärtor i bröstet. Den sjuka kan få mycket svårt att andas och är i den akuta fasen allvarligt påverkad. Symtomen är omöjliga att skilja från hjärtinfarkt utan att göra särskilda undersökningar. Patienter med symtomen blir därför omedelbart inlagda på sjukhus.

Orsak 

Hos de flesta med Takotsubo syndrom finns utlösande stressfaktorer i samband med insjuknande. Den vanligaste formen av stress som utlöser tillståndet är en blandning av fysisk och psykisk stress vid egen sjukdom eller påfrestning vid dödsfall eller allvarlig sjukdom hos nära anhörig. Men sjukdomen kan troligen utlösas av alla typer av stress, bara stresspåfrestningen är tillräckligt stark.

Kraftig stress leder till ökad produktion av adrenalin (stresshormon) och liknande ämnen i kroppen, och man tror att det kan leda till överstimulering av hjärtat med kramp i kranskärlen som försörjer hjärtat med syrerikt blod. Sammantaget leder detta till att hjärtat får en försvagad pumpfunktion.

Annons
Annons

Diagnos

Vid inläggning på sjukhus tas EKG och blodprover. Hjärtats rörelser kan undersökas med ultraljud av hjärtat (ekokardiografi) eller magnetkameraundersökning av hjärtat (MR-hjärta). Vid Takotsubo syndrom rör sig inte hjärtat normalt. Delar av hjärtmuskulaturen verkar förlamad och deltar inte i pumparbetet.

Ofta görs koronarangiografi. Det innebär att kontrastmedel sprutas in i hjärtats kranskärl. Vid hjärtinfarkt eller kärlkramp ses då att det är stopp eller trångt i minst ett kranskärl. Vid Takotsubo syndrom är dock kranskärlen normala.

Behandling

Vid akut hjärtsvikt ges behandling med en blandning av syretillförsel och olika mediciner som gör det lättare för hjärtat att arbeta. Hos de flesta leder det till en snabb lindring av symtomen. Samtidigt är det viktigt att bearbeta och dämpa den kraftiga stressreaktionen. Med sådan behandling får många tillbaka normal hjärtfunktion redan efter 2–4 veckor.

Prognos

För de allra flesta går det bra, men i den akuta fasen är det risk för rytmstörningar. Normal hjärtfunktion återfås vanligen på bara några få veckorVid nya stressepisoder är det risk för återfall.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.