Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Aortaaneurysm

Aortaaneurysm innebär bråck på den stora kroppspulsådern. Kärlväggen försvagas på en viss plats vilket gör att det buktar ut där och kärlets väggar blir tunnare.


Uppdaterad den: 2020-10-13

Annons

Vad är aortaaneurysm?

Ett aortaaneurysm är en utvidgning av stora kroppspulsådern. Det brukar inträffa på ett visst parti av kroppspulsådern. Kärlväggen försvagas vilket gör att den buktar ut från resten av kärlet och blod samlas där. Detta kan ske både på den del av kroppspulsådern som finns i magen och den i bröstkorgen.

Siffror för hur ofta aortaaneurysm förekommer är osäkra. Det finns sannolikt ett mörkertal på grund av plötslig död till följd av icke-diagnostiserade aneurysm som spricker. Någonstans mellan 2 och 4 % har det i äldre åldrar, då det ökar med ökad ålder. Det är ungefär fyra gånger så vanligt hos män än hos kvinnor. 

Annons
Annons

Symtom

De flesta aneurysm är symtomfria. Ibland kan snabbväxande aneurysm kännas av i form av smärta i magen och ut mot ryggen, men det är ovanligt.

Symtomen kan ibland bero på tryck mot omgivande strukturer. Aneurysm i bukaorta kan ge rygg- och magsmärtor, oftast ihållande. Ibland kan cirkulationsproblem i fötterna uppkomma då små blodproppar lossnar från aneurysmet och förs med blodströmmen till de nedre extremiteterna.

Aneurysm i bröstdelen av aorta kan ge bröstsmärtor eller symtom som orsakas av tryck mot matstrupen, stämbandsnerven eller kroppens stora vener. Resultatet kan bli att patienten man blod till följd av sammanpressade luftrör eller bronker (mindre luftrör), eller heshet till följd av tryck på stämbandsnervens vänstra del.

Om utvidgningen håller på att spricka känns det av i form av kraftig smärta. Därför ska man alltid söka akuten om man får kraftig smärta i magen eller ryggen och har ett känt aneurysm.

Orsak

Nedbrytning av elastiska fibrer och bindväv i blodkärlsväggen (degeneration) är den viktigaste och vanligaste orsaken. Vissa medfödda sjukdomar kan påskynda en sådan process.

Riskfaktorer för att få aneurysm är:

 • Annan blodkärlssjukdom. 
 • Högt blodtryck.
 • Rökning. 
 • Familjehistoria med aneurysm i den stora kroppspulsådern.

Skador, kärlinflammation, syfilis och bindvävssjukdomar är mer sällsynta riskfaktorer.

Annons
Annons

Diagnos

Aneurysm i bukaortan kan upptäckas tillfälligt som en pulserande svulst i buken. Aneurysm i bröstdelen av aorta är oftast ett tillfälligt fynd på röntgenbilder av bröstkorgen.

För att screena efter aneurysm används oftast ultraljud. Den metoden går itne att använda på aneurysm i bröstkorgen, som också är ovanligare. 

Datortomografi (DT) ger en noggrann mätning, visar anatomin och är ett alternativ till ultraljud. Det brukar oftast bli aktuellt om man diskuterar operation eller liknande.

Samtliga män, i alla regioner, som är 65 år erbjuds en ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern. Även äldre män kan i vissa regioner få en inbjudan. Undersökningen tar cirka fem minuter, är helt smärtfri och görs med ultraljud.

Behandling

Målet med behandlingen är att rekonstruera aorta om det är fara för att den kan spricka, det vill säga om aneurysmet i bukaorta är bredare än 55 millimeter. Hos kvinnor brukar gränsen vara lägre, runt 50 mm. Den mesta forskningen är gjord på män och därför vet man inte exakt för kvinnor men det verkar som att aneurysm spricker tidigare hos kvinnor.

Om aneurysmet redan har spruckit är det nödvändigt med akut operation för att rädda livet.

Behandlingen består av operation. Det finns flera olika metoder där det vanligaste är att man lagar kärlet med en strumpa, och att man går in via ljumsken. Öppen operation, det vill säga att man gör ett snitt, är också vanligt.

Kirurgi är helt nödvändigt vid läckage eller spricka i aneurysmet. Andra anledningar till kirurgisk behandling kan vara:

 • Smärtor. 
 • Passagehinder i urinledare till följd av aneurysmet eller en blodpropp som avgått från aneurysmet.
 • Om kontroller visar att aneurysmet växer (mer än 1 centimeter per år).
 • Att storleken överskrider 5,5 centimeter.

Det handlar om stora och omfattande ingrepp med stor risk för komplikationer, därav att man inte vill operera alla med aneurysm eftersom de flesta klarar sig bra utan operation. 

Aneurysm på kroppspulsådern är hos många tecken på att blodkärlen på andra platser i kroppen kan vara skadade av åderförfettning. Det är därför mycket viktigt att bromsa åderförfettningsprocessen med de medel som står till buds. Det innebär att det är mycket viktigt att sluta röka. Detta är helt avgörande både för sjukdomens vidare utveckling och för att tåla en eventuell operation. Dessutom är det viktigt med blodtrycksbehandling för alla som har förhöjt blodtryck. Ibland behövs också blodfettsänkande och/eller milt blodförtunnande läkemedel.

Prognos

Ett aortaaneurysm kan vara symtomfritt hela livet. Stora aneurysm som utvidgar sig kan efter hand ge symtom som smärtor i ryggen/övre delen av buken eller symtom som beror på att kroppens huvudsamlingsåder, matstrupen eller luftröret pressas samman. Om utvidgningen fortsätter kommer detta att leda till att aneurysmet spricker, med stor risk för plötslig död.

Långtidsprognosen beror på aneurysmets storlek och lokalisation. Aneurysm i bukaortan som är mindre än 5 centimeter spricker nästan aldrig. Om aneurysmet ökar i storlek ökar risken för att det spricker. Ett opererat aneurysm ger samma överlevnadsprognos som för normalbefolkningen, förutsatt att man inte samtidigt lider av hjärtsjukdom.

Komplikationer till aneurysm som inte behandlas är:

 • Livshotande blödning. 
 • Sviktande blodtillförsel till hjärtmuskeln.
 • Stroke.
 • Njursvikt.
 • Sviktande blodtillförsel till tarmen.

Andra komplikationer är blodpropp, infektion i kärlprotes, ärrbråck och läckage från kärlprotes.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.