Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Andning och cirkulation

Syre är livsnödvändigt. Alla celler i kroppen behöver syre för att kunna fungera. Hjärtat pumpar runt blodet som transporterar syre till alla kroppens celler.


Uppdaterad den: 2013-01-15

Annons

Kroppen tar upp syre

 

 

Syre finns i luften omkring oss och behövs för att man kan överleva. När vi andas in dras musklerna i bröstväggen och mellangärdet ihop, bröstkorgen utvidgas och luft som innehåller syre tränger in i kroppen via munnen och näsan och passerar genom luftröret. Luftröret delar sig i två mindre rör (huvudbronker) som går till vardera lungan. I lungorna delar sig bronkerna till allt mindre rör (bronkioler) som slutar i mikroskopiska lungblåsor (alveoler).

Syret från luften passerar igenom de tunna väggarna i alveolerna och binds till de röda blodkropparna i små kärl som ligger runt alveolerna. Syret transporteras med hjälp av röda blodkroppar som innehåller ämnet hemoglobin, som är ett protein som kan binda syre i lungorna och släppa syre i de delar av kroppen där det behövs.

Blodet med alla röda blodkropparna som är laddade med syre transporteras med hjälp av hjärtat och pulsådror (artärer) till alla organ där cellerna behöver syre för att överleva. Om syretillförseln avbryts under en tid kommer cellerna att dö eftersom de inte kan producera någon energi – hjärnceller överlever bara några få minuter utan tillräcklig syretillförsel.

Annons
Annons

Lungorna avger koldioxid

Blodet som har transporterat och släppt syre till cellerna kan också ta upp ämnen som har producerats i cellerna. Koldioxid är ett ämne som produceras kontinuerligt och behöver transporteras bort från alla celler. Koldioxid gör nämligen att blodet blir surt, vilket är farligt för kroppen eftersom många processer i kroppen kräver en viss surhetsgrad eller pH.

Koldioxid bindas till hemoglobinet i de röda blodkropparna och flyter genom små kärl, via allt större blodkärl eller vener, tillbaka till hjärtat. Så småningom kommer det syrefattiga och koldioxidrika blodet tillbaka lungorna där koldioxid avges från blodet till luften i alveolerna. När vi andas ut slappnar musklerna i bröstväggen och mellangärdet av, bröstkorgen sjunker ihop, lungorna pressas samman och skickar ut koldioxidrik luft genom luftvägarna ut ur kroppen.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.