Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Åderförfettning, ateroskleros


Uppdaterad den: 2012-11-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ateroskleros

Artärer

Artärerna är de blodkärl som leder blod från hjärtat till resten av kroppen. När du är frisk, har artärena en muskulär, slät insida och de är tillräckligt elastiska för att anpassa sig till stora blodtrycksvariationer, så att blodet passerar fritt genom blodkärlen.

Aterom eller plack

Ibland uppstår fettavlagringar på insidan av artärerna. Dessa avlagringar bildas ofta först på ställen där artären delar sig eller där blodkärlets vägg har någon form av skada. En sådan fettavlagring kallas för aterom. Ett plack är en stor aterommassa. Bildandet av plack inleds med att kolesterol "gräver" sig in i blodkärlets vägg. Kroppen försöker att reparera denna skada, det uppstår ärrvävnad som gör kärlväggen tjockare och styvare och blodkärlet smalare. Efter att mer kolesterol ansamlas, blir kärlväggarna tjockare och blodströmmen inne i blodkärlet reduceras ytterligare. Detta kallas inom medicinsk terminologi för ateroskleros och är bland annat orsaken till koronar hjärtsjukdom.

Annons
Annons

Risk för ateroskleros

Ateroskleros är vanligt hos människor i de flesta västländerna, även om förekomsten varierar. Allmänt sägs det att förekomsten av ateroskleros ökar med mängden kolesterol och mättat fett i kosten. Risken för att lida av aterosklesos återspeglas i blodets kolesterolinnehåll. Vid förhöjt kolesterol, ökar risken för ateroskleros. Andra riskfaktorer är att vara man, vara kvinna efter övergångsåldern eller att röka, ha diabeteseller förhöjt blodtryck. Allvarlighetsgraden för ateroskleros ökar med åldern.

Vilka symtom?

Symtom på ateroskleros märks nästan aldrig innan artärerna är rejält skadade. När symtomen dyker upp, är det på grund av att vissa delar av kroppen får för litet blod. Symtomen beror därför på vilka organ som har en dålig blodförsörjning. Du kan märka av smärtor i benen när du går, du kan få stroke/ slaganfall, njursvikt, angina pectoris eller hjärtinfarkt.

Annons
Annons

Vilka är riskerna?

Minskad blodförsörjning

De skadliga verkningarna av ateroskleros märks vanligen inte förrän efter en lång tid. De flesta delarna av kroppen tar emot blod från flera små artärer. Även om huvudartären till ett organ är kraftigt skadad av ateroskleros, kan detta kamoufleras eftersom de mindre artärerna ökar blodgenomströmningen och på det sättet tar över uppgiften att tillföra blod. Också i de fall där bara en artär sörjer för blodtillförseln, kan blodkärlet bli kraftigt förträngt utan att det märks.

Stopp i blodförsörjningen

Således kan utvecklingen av ateroskleros förbli oupptäckt i många år. Men aterosklerosen kan också förorsaka andra problem. Det händer att plackets släta yta spricker så att plackets fettinnehåll kommer i kontakt med blod. Detta kan förorsaka plötslig och total blockering av artären med stopp i blodförsörjningen. Om detta sker i en koronarartär som försörjer hjärtmuskeln med blod, så lider du av koronar hjärtsjukdom. Sker detta i hjärnans artärer kan du få en stroke. Andra möjliga komplikationer är kallbrand i en fot eller arm eller njurskada.

Vad kan göras?

Vänta inte med att åtgärda aterosklerosen tills symtom utvecklas. Som ovan beskrivits är sjukdomen långt gången när den upptäcks. Det är därför viktigt att vidta åtgärder i ett tidigt skede innan symtomen uppträder. Egenvård kan förebygga eller fördröja ateroskleros.

Egenvård kan hjälpa

Forskning tyder på att fettavlagringen i artärerna kan minskas med hjälp av att undvika tobak, ha en sund kosthållning, motionera och eventuellt använda kolesterolsänkande läkemedel. Intensiv behandling av ateroskleros kan reducera risken för hjärtinfarkt och stroke. Tyvärr är det ofta svårt för folk att förstå detta så länge de inte har några symtom. Det är också svårt att påvisa tidiga aterosklerosförändringar. Därför gäller åtgärderna för oss alla. Var och en av oss gynnas av en sund kosthållning och regelbunden motion.

Ärftlighet?

Om du har nära släktingar med hjärt- eller cirkulationssjukdom, om du vet att du har nära släktingar med förhöjt kolesterol eller om du själv har högt blodtryck eller diabetes – bör du fråga din läkare om råd. Läkaren kontrollerar ditt kolesterol och mäter blodtrycket. Hittas förhöjda värden, kan det bli tal om behandling.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons