Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Symtom vid högt blodtryck

Högt blodtryck ger vanligen inga symtom. Bara när trycket är mycket högt kan symtom uppstå.


Uppdaterad den: 2020-05-26

Annons

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) betyder att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som normalt. Högt blodtryck räknas inte som en sjukdom i sig, men är en belastande faktor för hjärtat och medför en risk för utveckling av bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Blodtryck anges med två tal som åtskiljs av ett snedstreck: övertryck och undertryck. Övertrycket är trycket i pulsådrorna (artärerna) när hjärtat drar ihop sig (det systoliska trycket). Undertrycket är trycket i pulsådrorna mellan hjärtslagen (det diastoliska trycket). Ett blodtryck på 150/90 betyder alltså att trycket är 150 på det högsta och 90 på det lägsta.

Annons
Annons

Symtom

Högt blodtryck (hypertoni) ger vanligtvis inga särskilda symtom innan det har uppstått bestående skador (komplikationer). Vissa besväras av lätt huvudvärk, ökad sömnighet, mild yrsel och återkommande näsblödningar.

Personer som har sekundär hypertoni, det vill säga att en annan sjukdom orsakar det höga blodtrycket, har vanligtvis andra symtom, beroende på vilken sjukdom som ligger till grund.

Om du har mycket högt blodtryck (hypertensiv kris) kan du märka kraftig huvudvärk, förvirring, balansproblem, illamående och kräkningar. Detta är sällsynt.

Komplikationer

Högt blodtryck är vanligtvis inget akut tillstånd. Man kan i regel gå i flera år innan problem uppstår, men om tillståndet inte upptäcks och behandlas kommer det efterhand att uppstå bestående skador (komplikationer) i blodkärlen. Sådana skador kan uppstå i olika organ, men vanligen drabbas hjärta, njurar, lungor och hjärna.

Hjärtsvikt

Det är hjärtat som måste skapa det höga trycket genom att dra sig samman kraftigt vid varje slag. Detta medför ett stort extraarbete som med tiden kan ge ett förstorat hjärta. Efterhand som hjärtat växer blir funktionen sämre och sämre. Till slut kan hjärtsvikt uppstå, ett tillstånd då hjärtat inte klarar att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Blodet samlas i lungorna och resultatet blir vatten i lungorna. Symtomen på hjärtsvikt är andningssvårigheter, trötthet och kraftlöshet, hjärtklappning och dålig aptit.

Ateroskleros

Kontinuerligt högt tryck i blodkärlen ger i sig själv skador på kärlväggarna. Dessutom är högt blodtryck en viktig orsak till kalkavlagringar (ateroskleros) i artärerna. Ateroskleros ger förträngningar i blodkärlen och reducerat blodflöde. Resultatet blir att kroppens vävnader och organ inte får tillräckligt med syre. Detta kan bland annat leda till angina pectoris (kärlkramp) och hjärtinfarkt.

Angina pectoris

Vid angina pectoris känner du en tryckande, stramande känsla över bröstet som ofta strålar ut i vänster arm eller upp mot halsen. Besvären vid angina är kortvariga (mindre än 15-20 minuter). Symtomen uppstår oftast vid ansträngning och ger med sig vid vila.

Hjärtinfarkt

Vid hjärtinfarkt får muskelcellerna i hjärtat så lite syre att de dör. Hjärtinfarkt ger vanligtvis kraftiga, stramande eller tryckande bröstsmärtor som ofta strålar ut till en arm eller till käkarna. Smärtorna är långvariga och lindras vanligtvis inte av vila. Dessutom uppstår ofta illamående, kräkningar, andningssvårigheter, ångest och oro.

Stroke

Hypertoni ökar också risken för att få stroke. Stroke orsakas av att blodkärl i hjärnan antingen täpps igen eller börjar blöda. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan detta sker och hur stort område som drabbas. En del personer får kortvarig dåsighet, några förlorar kraften i armar och ben, medan andra kan förlora talförmågan. Stor stroke kan leda till medvetslöshet och koma, och kan vara livshotande.

Demens

Högt blodtryck ökar risken för olika former av demens, såväl av den typ som har samband med sjukdom i kärlen som med den form som benämns Alzheimers sjukdom. Vid tidiga stadier kan detta yttra sig som minnesstörningar, glömska, intellektuell förlångsamning och koncentrationssvårigheter.

Njurskador

Hypertoni och ateroskleros kan också ge skador på njurarna, vilket kan yttra sig i form av en ökad utsöndring av proteiner i urinen. Sådana njurskador kan i vissa fall ge njursvikt, ett allvarligt tillstånd som kräver intensiv behandling eller transplantation. Njursvikt kan ge en rad symtom, bland annat kraftlöshet, lågt blodvärde, klåda, viktminskning, illamående och kräkningar.

Ögonskador

Ögonen kan ta skada av högt blodtryck. Detta är ett tillstånd som kallas hypertensiv retinopati och som yttrar sig som gradvis synnedsättning och eventuellt blindhet.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.