Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Svullna ben, symtomguide


Uppdaterad den: 2012-11-18

Annons

Vad är svullna ben?

 • Svullna ben (ödem) är ett mycket vanligt tillstånd som kan ha många olika orsaker.
 • Ensidigt ödem beror oftast på tillstånd eller sjukdomar lokalt i den svullna foten eller benet.
 • Dubbelsidigt ödem beror som regel på sjukdomar på en annan plats i kroppen.

Förekomst

 • Svullna ben är en vanlig orsak till att uppsöka vården.
 • Rädsla för hjärtsjukdom eller blodpropp är de vanligaste bekymren.

Vad sker när benen svullnar?

 • När benen är svullna har vätska/vatten från venerna (blodkärlen) eller lymfkärlen trängt igenom kärlväggarna och samlat sig under huden.
 • Det betyder att alla förhållanden som leder till ökat tryck i dessa kärl kan orsaka ödem. Främst gäller detta förhållanden som hindrar återströmmen av blod eller lymfa.
 • Om blodet saknar beståndsdelar som är nödvändiga för att hålla kvar vätskan i blodsystemet kan även detta leda till att ödem bildas. Ett exempel är brist på proteiner i blodet vid undernäring.
Annons
Annons

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker till ensidigt ödem

 • Hudinflammationer:
 • Åderbråck (varicer):
  • Förekommer oftast hos kvinnor, förekommer inom familjen, debuterar ofta under och efter graviditet
  • Åderbråck medför ofta en känsla av att det spränger, men som regel mindre grad av svullnad
  • Andra hudförändringar är vanligt
 • Förändringar efter blodpropp (post-trombotiskt syndrom):
  • Varaktig klaffsvikt i det djupa vensystemet efter tidigare blodpropp
  • Förvärras ofta av kroniska sjukdomar som hjärtsvikt, högt blodtryck, njursvikt och diabetes
  • Förutom svullnaden föreligger ofta en känsla av tunga ben i vila eller vid promenad, smärtor, ödem, åderbråck, pigmentering, kroniskt eksem och bensår
 • Svikt i vensystemet:
  • Ihållande svullnad, hudförändringar och eventuellt sår i ena eller båda benen som beror på att tillbakaströmningen av blod i riktning mot hjärtat genom benens blodkärl (vener) är för dålig
  • Som regel uppstår svullnaden först, senare kan det tillkomma pigmentavlagringar, tunn och skör hud, eksem och sårbildning. Svullnaden försvinner ofta delvis eller helt om natten
  • Oftast föreligger åderbråck, men tillståndet kan också uppstå efter en tidigare blodpropp i benen
 • Blodpropp i ytlig ven (tromboflebit):
  • Lokal svullnad, ömhet, rödhet och värme längs en ytlig ven i benet eller i låret
 • Akut blodpropp i en av fotens djupa vener (djup ventrombos):
  • Blodpropp som uppstått akut i de stora venerna djupt inne i benet eller i låret
  • Vissa har en ärftlig disposition för tillståndet och i vissa fall föreligger utlösande faktorer som längre tids immobilisering (sängläge, ingipsning, långa flygresor), graviditet, p-pilleranvändning eller så inträffar det kort tid efter operation eller efter skada på blodkärl
  • Typiska symtom är ensidigt benödem, smärta i vila och vid promenad, värme och ömhet vid tryck mot vaden
 • Lymfödem:
  • Till exempel efter operation då lymfkörtlar i ljumsken eller i armhålan har avlägsnats
  • Vid inflammationer eller tumörer som blockerar lymfströmmen i bäckenet
  • Medfött lymfödem på grund av dåligt utvecklat lymfnätverk

Vanliga orsaker till ödem i båda benen

 • Normalfenomen:
  • Kan vara normalt vid vistelse i en varm omgivning
  • Är också vanligt vid längre stillasittande, till exempel vid längre flygresor
 • Åderbråck:
  • I båda benen
 • Före menstruation (premenstruellt syndrom):
  • Många drabbas av svullnad i benen före menstruation, vilket är helt normalt och ofarligt
 • Graviditet:
  • Leder ofta till svullna ben
  • Detta är normalt om det inte förekommer tillsammans med höjt blodtryck och protein i urinen (havandeskapsförgiftning)
 • Läkemedelsbiverkning:
 • Hjärtsvikt:
  • Särskilt hos äldre och personer med känd hjärtsjukdom
  • Vanligt förekommande symtom är trötthet, sviktande kondition, hosta, tungandning vid ansträngning, tungandning vid vila i liggande ställning, anfall nattetid av tungandning, hjärtklappning
 • Övervikt:
  • Överviktiga har lätt för att svullna i benen

Sällsyntare orsaker till ödem i båda benen

 • Kronisk njursvikt:
  • Utvecklar sig ofta under lång tid
  • Symtomen kan sträcka sig från milda till allvarliga – dålig matlust, slöhet, illamående, klåda, hicka, törst, svullna ben, mentala förändringar, anemi, muskelkramper, ben- och ledbesvär
 • Akut njursvikt:
  • Plötslig svikt i njurfunktionen Kan bero på en rad olika tillstånd i kroppen, njurarna och urinvägarna
  • Symtomen är ofta ospecifika. Den vanligaste presentationsformen är nedsatt urinproduktion. Andra symtom kan vara nedsatt matlust, illamående, uppkastningar, ospecifika magsmärtor, trötthet och förvirring
 • Lymfödem:
  • Medfött lymfödem på grund av dåligt utvecklat lymfnätverk

När ska man söka vård?

 • Ensidig svullnad som uppstått akut, särskilt om benet gör ont och/eller är rött och varmt, innebär att du ska kontakta vården omedelbart.
 • Ihållande svullnad i benen i flera dagar eller veckor innebär att man ska kontakta vården. 
 • Ensidig, oförklarlig svullnad i ena benet bör undersökas.
Annons
Annons

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Finns svullnaden bara i den ena foten/det ena benet eller i båda?
 • Hur länge har du haft besvären? Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har du andra besvär eller sjukdomar? Lokal sjukdom eller tecken på allmän sjukdom?
 • Har du haft någon blodproppssjukdom i benen?
 • Har du haft någon hjärtsjukdom?
 • Använder du läkemedel? Vilka?

Undersökningar

 • Undersökaren gör en grundlig bedömning av benen och ljumskpartiet.
 • Hjärta, lungor och eventuellt även blodtryck undersöks om man bedömer att diagnosen kan ha samband med tillstånd i dessa organ/system.
 • Det kan vara aktuellt att ta blodprov och kontrollera urinen.

Remiss

 • Vid misstanke om akut blodpropp i benen remitteras är det vanligt att man remitteras akut för provtagning och/eller bilddiagnostikundersökning. Det kan ofta inte göras på vårdcentralen. 
 • Vid kroniska besvär kan det bli aktuellt med remiss till en specialist på cirkulationsstörningar.
 • Vid oförklarligt tillstånd remitteras man till en specialist för vidare utredning.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.