Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lipödem

En ansamling av fett i benen som inte (bara) beror på övervikt/fetma – det kan vara ett tecken på lipödem.


Uppdaterad den: 2020-01-17

Annons

Vad är lipödem?

Lipödem (där "lip" står för fett och "ödem" för svullnad) är ett tillstånd med onormal ansamling av fett under huden i ben och ibland även i armar. Fettansamlingen är inte proportionerlig till fettfördelningen i övriga kroppen. Den typiska bilden är en betydlig fettansamling i benen (och ofta höft/sätesparti) medan överkroppen är normalstor eller smal. Fettvävnaden beskrivs ofta som knölig, degig eller som sandkorn.

Sjukdomen förekommer nästan uteslutande hos kvinnor. Eftersom det finns olika kriterier för att ställa diagnosen är det svårt att säga hur många som har lipödem. Sjukdomen kan därför vara vanlig, men inte alla har besvär som gör att man söker sig till sjukvården. En viss grad av lipödem kan förekomma hos 11 % av kvinnor – en siffra som ofta anges, dock utan säker källa. 

Namnet antyder förekomst av ödem, men ansamling av vätska behöver inte förekomma vid sjukdomen.

Annons
Annons

Symtom

Sjukdomen startar oftast under puberteten. Typiskt är en smygande start på symtomen, där man blir fylligare i benen. Samtidigt finns en skarp övergång till fotled och fotrygg, där fettvävnaden inte är större än vanligt. Likaså är överkroppen ofta normalstor eller smal. Tillståndet kan också förekomma i armarna.

Patienter med symtomgivande lipödem upplever tyngdkänsla, obehag och/eller trötthet i ben/armar. Fettvävnaden i ben/armar smärtar och blir ofta ömt vid tryck. Svullnaden och smärtorna kan förvärras av varmt väder och fysisk aktivitet. Personer med lipödem får lättare blåmärken. 

Ibland blir det svårare att röra sig på grund av fettansamlingen. Sjukdomen kan leda till att man mår psykiskt dåligt och att livskvaliteten blir sämre.

Orsak

Orsaken till lipödem är inte känd. Sannolikt spelar ärftlighet in, eftersom man har sett att sjukdomen förekommer i högre grad i vissa släkter. Man tror också att kvinnliga könshormon kan spela in, eftersom sjukdomen oftast uppstår under pubertetsåren. Det finns också studier som visar att fel i nybildning av kärl i fettvävnad bidrar till lipödem.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs ofta baserad på de typiska symtom och tecken som tillhör lipödem. Oftast behövs ingen särskild undersökning för att ställa diagnosen, men vården kan genomföra vissa undersökningar för att utesluta andra sjukdomar.

Ett annat tillstånd som kallas för lymfödem, kan ibland likna lipödem. Här handlar det om en ansamling av lymfvätska i huden. Båda tillstånden kan förekomma samtidigt, särskilt vid mer allvarliga former av lipödem. Vid lymfödem kan svullnaden, till skillnad från lipödem, förekomma i bara ett ben eller en arm. Oftast är foten svullen vid lymfödem och typiskt är att lymfödem inte är smärtsamt. Vid såväl lymfödem som lipödem hjälper det inte att höja benet (eller benen), medan det kan göra det vid vätskeansamling (ödem) i benen på grund av hjärtsvikt eller vid dåligt flöde i vener i benen. Vid lipödem kan förändringarna i huden vara så pass stora att de förstör lymfkärlen i huden, vilket i sin tur kan leda till att också lymfödem uppstår.

Behandling

Det finns ingen botande behandling för lipödem. Behandlingen är därför inriktad på att lindra symtom, att bromsa utvecklingen av tillståndet och därmed minska risken för följdsjukdomar.

Man har sett att det är viktigt att undvika viktuppgång, eftersom fettvävnaden vid lipödem ofta ökar vid viktökning och har en tendens att kvarstå även efter viktnedgång. Man har också sett att motion kan leda till minskade besvär. Rådgivande samtal vid behov av förbättrade matvanor och ordination på fysisk aktivitet och/eller stegräknare vid otillräcklig fysisk aktivitet, kan vara till hjälp för att undvika att i framtiden öka i vikt.

Viktminskning rekommenderas enbart vid tecken på övervikt på områden utan lipödem, och då framför allt för att få och kunna bibehålla en aktiv livsstil.

Psykosocialt stöd kan vara värdefullt för patienter med detta behov.

Om det föreligger lymfödem kan man överväga kompressionsbehandling såsom stödstrumpor. Manuellt lymfdränage har varit en vanlig behandling, men studier har visat att sådan behandling endast har liten eller ingen effekt. 

Kirurgiska metoder kan ta bort fettvävnaden och minska symtom och förbättra livskvaliteten. Man kan till exempel använda fettsugning för att suga bort fettcellerna. Man antar att fettcellerna efter en sådan behandling inte kommer tillbaka och att effekten av fettsugning kvarstår. Dock behöver man använda stödstrumpor (på hela det fettsugna området) under lång tid för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt.

Prognos

Man vet än så länge inte så mycket om förloppet vid lipödem. Det man vet är att det inte går över av sig självt. Många upplever en försämring av tillståndet under graviditet, menopaus eller efter en operation. Medan vissa kvinnor har lindriga besvär och inte är i behov av specifik behandling, behöver andra mer aktiva insatser för att lindra besvären och undvika lymfödem, psykiska besvär på grund av tillståndet och svårigheter att röra sig normalt. Även om man anstränger sig mycket för att hålla en stabil vikt kan tillståndet bli sämre med tiden. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.