Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Öppen ductus arteriosus

Persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett av de vanligaste och minst allvarliga hjärtfelen. Vid liten ductus behövs ingen behandling, men om den är större finns olika behandlingsalternativ.


Uppdaterad den: 2024-01-08

Annons

Vad är persisterande ductus arteriosus (PDA)?

I fosterlivet används inte lungorna. Blodet leds därför förbi lungorna av ett blodkärl som kallas ductus arteriosus. Det här blodkärlet sluts normalt under de första levnadsdygnen, så att blodet kan gå till lungorna för syrsättning. Om ductus arteriosus inte sluts uppkommer ett problem. Eftersom trycket i den stora kroppspulsådern (aorta) är så mycket högre i lungkretsloppet, flödar (shuntas) blod från aorta in i lungkretsloppet, som utsätts för en extra volym- och tryckbelastning. Blodet kan då ansamlas i lungkretsloppet, och vid en stor ductus kan det ge hjärtsvikt.

Öppen ductus arteriosus, även kallat persisterande ductus arteriosus (PDA) är ett av de vanligaste och minst allvarliga medfödda hjärtfelen. Hos många sluter sig blodkärlet med tiden av sig själv, men det finns också läkemedel som påskyndar processen. I allvarliga fall kan det vara nödvändigt med en operation.

Medfödda hjärtfel

Öppetstående ductus arteriosus

Medfödda missbildningar i hjärtat eller i de stora blodkärlen som omger hjärtat är inte ovanliga. Många av dessa fel är så obetydliga att de aldrig ger några besvär.

De flesta medfödda hjärtfel uppkommer när hjärtat bildas, alltså under den första delen av graviditeten. Det är dock inte ovanligt att hjärtfel upptäcks först efter några år. Ductus arteriosus ska vara öppen under fosterlivet, så det är ett exempel på ett hjärtfel som uppstår först efter födseln. 

Det finns flera olika typer av hjärtfel. Hos de flesta av dessa varierar omfattningen eller storleken på hjärtfelet. Det förekommer också kombinationer av flera typer av hjärtfel. 

Hjärtats funktion

Hjärtat

Hjärtat är en muskel som fungerar som en pump och förser hela kroppen med blod. Det är indelat i fyra hålrum, så kallade "förmak" och "kammare". Det finns två förmak och två hjärtkammare, en av varje på höger sida och en av varje på vänster sida. Förmaken släpper in blod i hjärtkammaren och det är hjärtkamrarna som pumpar ut blodet i kroppen (vänster sida) eller ut i lungkretsloppet (höger sida). Mellan förmaken och kamrarna finns ventiler eller klaffar. Dessa fungerar så att de bara släpper igenom blodet i en riktning och hindrar blodet från att rinna tillbaka.

Blodets kretslopp

Från hjärtats högra sida går blodet till lungorna och syresätts. Det syrerika blodet transporteras tillbaka till hjärtats vänstra sida. Hjärtats vänstra sida, som är den starkaste delen av hjärtmuskeln, transporterar blodet via pulsådrorna (artärer) till kroppens vävnader och organ. Artärerna är ett gemensamt namn på de blodkärl som transporterar syrerikt blod ut i kroppen. Efter hand som syret används blir blodet mörkare. Det mörka, blåaktiga blodet transporteras därefter tillbaka till hjärtats högra sida via venerna (blodkärl som transporterar blod till hjärtat).

Annons
Annons

Symtom

De allvarligaste hjärtfelen upptäcks oftast under fosterlivet eller innan barnet skrivs hem från BB. Ibland utvecklas symtom under de första veckorna eller månaderna. Övriga hjärtfel upptäcks vanligen vid rutinkontroller utan att barnet har visat några tecken på hjärtsjukdom. Det som ofta upptäcks är ett "blåsljud" när läkaren lyssnar på hjärtat. Barn med normala hjärtan kan också ha blåsljud, och det krävs ofta ytterligare undersökningar för att ta reda på om det är något fel på hjärtat.

Orsak

Orsaken till PDA är inte känd. För tidig födsel och komplikationer som leder till syrebrist under födseln ökar risken. Infektion med röda hund under graviditeten är också en riskfaktor för PDA.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen PDA bekräftas med hjälp av ekokardiografi med doppler. Doppler är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl.

Undersökningen är varken farlig eller obehaglig. Om det bara är ett litet blodflöde i en öppetstående ductus arteriosus kan barnet vara helt utan besvär. Om det är ett större blodflöde kan hjärtat överbelastas. Om det finns tecken till överbelastat hjärta eller om man mäter ökat tryck i lungorna, rekommenderas slutning av ductus arteriosus.

Behandling

Syftet med behandlingen är att undvika komplikationer. Behandlingen bestäms beroende på barnets ålder och graden av shuntning från aorta till lungkretsloppet. För tidigt födda barn med stor shuntning behandlas ofta med ett läkemedel som kan påskynda slutningen. I andra fall kan blodkärlet stängas genom ett ingrepp som genomförs genom en kateter, det vill säga ett rör som leder till hjärtat via en ven i ljumsken eller med kirurgi.

Prognos

Prognosen är god. Nästan alla barn som föds med persisterande ductus arteriosus, utan andra hjärtfel, har normal livslängd. Det är mycket få komplikationer förknippade med kateterbehandling eller operation.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.