Öppen ductus arteriosus


Uppdaterad den: 2018-05-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är persisterande ductus arteriosus (PDA)?

I fosterlivet används inte lungorna. Blodet leds därför förbi lungorna av ett blodkärl som kallas ductus arteriosus. Det här blodkärlet sluts normalt under första till andra levnadsdygnet, så att blodet kan ta rätt väg från hjärtat till lungorna och tillbaka. Om ductus arteriosus inte sluts uppkommer ett problem. Eftersom trycket i den stora kroppspulsådern (aorta) är så mycket högre än det i lungkretsloppet, flödar (shuntas) blod från aorta in i lungkretsloppet som utsätts för en extra volym- och tryckbelastning. Blodet kan då ansamlas i lungkretsloppet och detta kan ge hjärtsvikt.

Persisterande ductus arteriosus är ett av de vanligaste och minst allvarliga hjärtfelen. Hos många sluter sig blodkärlet med tiden av sig själv, men det finns också läkemedel som påskyndar processen. I allvarliga fall kan det vara nödvändigt med en operation.

Medfödda hjärtfel

Öppetstående ductus arteriosus

Medfödda missbildningar i hjärtat eller i de stora blodkärlen som omger hjärtat är inte ovanliga. Många av dessa fel är så obetydliga att de aldrig ger några besvär.

Annons
Annons

De flesta medfödda hjärtfel uppkommer när hjärtat bildas, alltså under den första delen av graviditeten. Det är dock inte ovanligt att hjärtfel upptäcks först efter några år. Ductus arteriosus ska vara öppen under fosterlivet, så det är ett exempel på ett hjärtfel som uppstår först efter födseln. 

Det finns flera olika typer av hjärtfel. Hos de flesta av dessa varierar omfattningen eller storleken på hjärtfelet. Det förekommer också kombinationer av flera typer av hjärtfel.

Hjärtfel är bland de vanligaste medfödda missbildningarna.

Annons
Annons
Animation om medfött hjärtfel

Hjärtats funktion

Hjärtat

Hjärtat är en muskel som fungerar som en pump och förser hela kroppen med blod. Det är indelat i fyra hålrum, så kallade "förmak" och "kammare". Det finns två förmak och två hjärtkammare, en av varje på höger sida och en av varje på vänster sida. Förmaken släpper in blod i hjärtkammaren och det är hjärtkammaren som har den största kraften och pumpar ut blodet i kroppen (vänster sida) eller ut i lungkretsloppet (höger sida). Mellan förmaken och kamrarna finns ventiler eller klaffar. Dessa fungerar så att de bara släpper igenom blodet i en riktning och hindrar blodet från att rinna tillbaka.

Blodets kretslopp

Från hjärtats högra sida går blodet till lungorna och syresätts. Det syrerika, klarröda blodet transporteras tillbaka till hjärtats vänstra sida. Hjärtats vänstra sida, som är den starkaste delen av hjärtmuskeln, transporterar blodet via pulsådrorna (artärer) till kroppens vävnader och organ. Artärerna är ett gemensamt namn på de blodkärl som transporterar syrerikt blod ut i kroppen. Efter hand som syret används blir blodet mörkare. Det mörka, blåaktiga blodet transporteras därefter tillbaka till hjärtats högra sida via venerna (blodkärl som transporterar syrefattigt blod tillbaka till hjärtat).

Symtom

De allvarligaste hjärtfelen upptäcks oftast redan innan barnet skrivs hem från BB. Övriga hjärtfel upptäcks vanligen vid rutinkontroller utan att barnet har visat några tecken på hjärtsjukdom. Det som ofta upptäcks är ett "blåsljud" när läkaren lyssnar på hjärtat. Barn med normala hjärtan kan också ha blåsljud, och det krävs ofta ytterligare undersökningar för att ta reda på om det är något fel på hjärtat.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Orsak

Orsaken till persisterande ductus arteriosus (PDA) är inte känd. För tidig födsel och komplikationer som leder till syrebrist under födseln ökar risken. Infektion med röda hund under graviditeten är också en riskfaktor för PDA.

Varje år föds det nästan 800 barn med medfödda hjärtfel i Sverige. Bara hos en liten del av dessa kan man med säkerhet säga vad som orsakat hjärtfelen.

Diagnos

Diagnosen PDA bekräftas med hjälp av ekokardiografi med doppler. Det är en ultraljudsundersökning där man kan mäta flöden i blodkärl.

Undersökningen är varken farlig eller obehaglig. Om det bara är ett litet blodflöde i en öppetstående ductus arteriosus kan barnet vara helt utan besvär. Om det är ett större blodflöde kan hjärtat överbelastas. Om det finns tecken till överbelastat hjärta eller om man mäter ökat tryck i lungorna, rekommenderas slutning av ductus arteriosus.

Behandling

Syftet med behandlingen är att undvika komplikationer. Behandlingen bestäms beroende på barnets ålder och graden av shuntning från aorta till lungkretsloppet. För tidigt födda barn med stor shuntning behandlas ofta med ett läkemedel som kan påskynda slutningen. I andra fall kan blodkärlet stängas genom ett ingrepp som genomförs genom en kateter, det vill säga ett rör som leder till hjärtat via en ven i ljumsken. Ibland behandlar man PDA med öppen kirurgi.

Prognos

Prognosen är god. Nästan alla barn som föds med persisterande ductus arteriosus, utan andra hjärtfel, har normal livslängd. Det är mycket få komplikationer förknippade med kateterbehandling eller operation.