Homocystein


Uppdaterad den: 2013-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är homocystein?

Homocystein är en aminosyra, det vill säga en av proteinets byggstenar. Homocystein produceras i kroppen. Den verkar tillsammans med folat (vitamin B9), vitamin B12 och vitamin B6.

Under de senare åren har man blivit mer uppmärksam på att homocystein kan vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Frågan är inte besvarad och det pågår stor forskningsaktivitet inom området.

Vad kan en för hög nivå utav homocystein leda till?

Homocystein kan i för stora mängder verka irriterande och skadligt på blodkärlen. Homocystein leder också till att det bildas mer av det dåliga kolesterolet (LDL). Detta ökar hastigheten på åderförfettningsprocessen och därmed ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Hög homocysteinnivå leder också till att blodet lättare koagulerar. Allt detta ökar risken för blodproppar i hjärtat, hjärnan och på andra ställen i kroppen. Det finns undersökningar och analyser som tyder på ett samband mellan en ökad nivå av homocystein i blodet och en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Men det är inte bevisat att en sänkning av homocysteinnivån minskar förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom. Det pågår studier för att ta reda på detta.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Orsak

Homocystein omvandlas i kroppen till andra aminosyror. För att denna omvandlingsprocess ska fungera normalt, är man bland annat beroende av tillräckligt med B-vitaminer. Man är också beroende av att ha tillräckligt av de enzymer som omvandlar homocystein.

De vanligaste orsakerna till en förhöjd homocysteinnivå är brist på vitamin B9 (folsyra/folat), vitamin B6 (pyridoxin) och/eller vitamin B12 (kobolamin) i kroppens celler. Andra orsaker till hög homocysteinnivå är låg ämnesomsättning,njursjukdom,psoriasis (hudsjukdom), samt användning av vissa läkemedel. En sällsynt orsak är ärftlig brist på enzymer som behövs för att ombilda homocystein.

Vad är normal nivå?

Normalområdet för homocystein i blod är värden under 15 µmol per liter. Det mäts genom ett helt vanligt blodprov.

Annons
Annons

Det är relativt sällan det finns ett behov av att utföra den här analysen, men det är ett aktuellt test om läkaren misstänker att du kan ha för låga värden av vitamin B12 eller folat i blodet och när mätning av B12 eller folat inte ger tydliga svar.

Testerna är också aktuella hos personer som utvecklar hjärt- och kärlsjukdom, som till exempel hjärtinfarkt eller angina pectoris i ovanligt tidig ålder, till exempel före fyllda 50 år.

Hjälper det att sänka homocysteinnivån?

Förhöjt homocysteinvärde anses vara ett tecken på att kroppen har för litet av B-vitaminerna B6, B9 eller B12. Man har därför trott att behandling med B-vitaminer kan minska homocysteinnivån och därmed också risken för hjärt- och kärlsjukdom. I en stor norsk studie (NORVIT-studien, norsk vitaminstudie) har forskare emellertid nyligen visat att tillskott av vitamin B6, B12 eller folsyra ensamma eller i olika kombinationer, inte leder till en minskad förekomst av hjärt- och kärlsjukdom efter akut hjärtinfarkt. I tre andra stora internationella studier har man kommit fram till samma resultat. Resultaten antyder dessutom att kombinationer av olika B-vitaminpreparat kan vara skadliga för de här patienterna.