Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Homocystein

Homocystein är ett ämne som kan säga något om huruvida brist på B-vitaminer föreligger eller inte. B-vitaminer har en viktig roll i tillverkningen av olika celler såsom röda blodceller som transporterar syre i blodet. Ofta ingår provet i en utredning för symtom såsom trötthet eller näringsbrist.


Uppdaterad den: 2022-01-20
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är homocystein?

Homocystein är en aminosyra, det vill säga en av proteinets byggstenar, som produceras i kroppen. Proteinet har en viktig funktion i tillverkningen av DNA, arvsmassa. Homocystein omvandlas i kroppen till andra aminosyror. För att denna omvandlingsprocess ska fungera normalt, är kroppen bland annat beroende av tillräckligt med B-vitaminer. Man är också beroende av att ha tillräckligt av de enzymer som omvandlar homocystein.

De vanligaste orsakerna till en förhöjd homocysteinnivå är brist på vitamin B9 (folsyra/folat), vitamin B6 (pyridoxin) och/eller vitamin B12 (kobalamin) i kroppens celler. Andra orsaker till hög homocysteinnivå är bland annat låg ämnesomsättning, njursjukdom, psoriasis och användning av vissa läkemedel. En sällsynt orsak är ärftlig brist på enzymer som behövs för att ombilda homocystein.

Annons
Annons

Varför bedöms homocystein?

Normalområdet för homocystein i blod är värden under 12 till 15 µmol per liter. Det mäts genom ett vanligt blodprov.

Blodprovet kan vara aktuellt vid misstanke om låga värden av vitamin B12 eller folat i blodet, till exempel vid utredning av lågt blodvärde (anemi). Ibland används det som ett första prov för att bedöma om det finns en brist på vitamin B12 eller folat. Om värdet på homocystein är normalt så föreligger med stor sannolikhet ingen brist på vitamin B12 eller folat. Andra gånger bestäms folat och/eller vitamin B12 först. Vid provsvar som ligger i gråzonen kan man bestämma homocystein som utesluter en brist på folat och vitamin B12 med stor sannolikhet. 

Höga värden och risk för sjukdom

Olika studier har visat att ett högt homocysteinvärde är kopplat till en ökad risk för att utveckla sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, blodpropp, benskörhet och demens. Forskare har dock inte kunnat påvisa att man minskar risken för att få dessa sjukdomar när man sänker homocysteinvärdet med hjälp av behandling med B-vitaminer. Det är därför oklart vilken roll bedömning av homocystein har vid förebyggande och behandling av dessa sjukdomar. Det saknas för närvarande rekommendationer om att bestämma homocystein förutom vid utredning av blodbrist, uppföljning av behandling med B-vitaminer eller vid misstanke om ärftlig sjukdom med höga homocysteinnivåer (sällsynt). 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons