Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Reumatisk feber

Reumatisk feber är mycket ovanligt i Sverige, men i vissa delar av världen är det en vanlig orsak till hjärtsjukdom bland unga. Orsaken är en reaktion efter en streptokockinfektion i halsen.


Uppdaterad den: 2023-04-05

Annons

Vad är reumatisk feber?

Reumatisk feber är en reaktion i kroppen som uppträder efter en halsinfektion med betahemolytiska grupp A-streptokocker. Sjukdomen kan leda till inflammation i leder, hjärta, blodkärl, centrala nervsystemet och huden. De dominerande symtomen är ledinflammationer, hjärtinflammation, knölar i underhuden, utslag och reumatisk korea. Trots namnet har reumatisk feber inget med ledsjukdomen reumatoid artrit att göra, mer än att bägge tillstånd ger inflammation i leder.

Även om akut reumatisk feber kan ge besvärliga symtom, är det de långvariga skadorna på hjärtklaffarna som utgör den stora belastningen – reumatisk hjärtsjukdom med förstörda hjärtklaffar. Reumatisk hjärtsjukdom uppkommer oftast efter upprepade episoder av akut reumatisk feber, men förstagångsinfektion kan i vissa fall leda direkt till reumatisk hjärtsjukdom. 

Annons
Annons

Förekomst

Reumatisk feber är numera ett mycket sällsynt tillstånd i västvärlden. Det är framförallt den ökade levnadsstandarden, och i mindre grad antibiotika, som har bidragit till att reumatisk feber mycket sällan inträffar. Enligt Socialstyrelsens patientregister vårdades i genomsnitt sju personer årligen i Sverige för akut reumatisk feber under perioden 2013–2021.

Förekomsten av reumatisk feber är högst i centrala Afrika söder om Sahara, på öar i Stilla havet och södra Asien, där reumatisk feber är en vanlig orsak till hjärtsjukdom hos barn och unga vuxna.

Den första episoden med reumatisk feber är vanligast precis före puberteten, avtar i slutet av tonåren och är sällsynt bland vuxna som är äldre än 35 år. Återkommande episoder är särskilt vanligt bland tonåringar och i tidig vuxenålder.

Symtom

Inflammation i hjärtat. Vanligt symtom vid reumatisk feber. Kan uppträda som bröstsmärtor, hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt.

Ledinflammation. Uppträder hos två tredjedelar och kommer två till fyra veckor efter en streptokockinfektion. Varar i en till fem veckor och läker ut helt i vanliga fall. Ledinflammationen flyttar sig ofta från led till led. Ofta varar inflammationen i den enskilda leden bara i några få dagar, för att sedan sprida sig till nästa led.

Utslag (erythema marginatum). Kliande utslag som kan komma och gå.

Knölar i underhuden. Är ett ovanligt symtom hos vuxna, men vanligare hos barn. Håller i sig i dagar och veckor, och kan komma tillbaka.

Reumatisk korea. Kan i vissa fall vara det enda symtomet på reumatisk feber. Reumatisk korea är vanligare hos flickor och ses sällan hos vuxna. Vid detta tillstånd uppstår snabba, planlösa och ofrivilliga rörelser samt muskelsvaghet. Även emotionella störningar som irritabilitet och svängningar i humöret är vanligt. Tillståndet är skrämmande, men går nästan alltid över av sig självt.

Annons
Annons

Orsak

Reumatisk feber uppträder efter en föregående halsinfektion med grupp A-streptokocker (GAS). Tecken på reumatisk feber kommer i regel två till tre veckor efter halsinfektionen, men symtomen kan komma så tidigt som efter en vecka och så sent som efter fem veckor. Troligen beror reumatisk feber på en autoimmun reaktion som utlöses av halsinfektion med grupp A-streptokocker.

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån förekomsten av flera av ovanstående symtom eller tecken (Jones kriterier), förhöjd blodsänka (SR) och CRP, samt att pågående eller nyligen genomgången infektion med grupp A-streptokocker påvisas. EKG kan också visa typiska förändringar.

Behandling

Vid reumatisk feber bör man ta det lugnt tills allmäntillståndet har förbättrats och man känner sig mindre sjuk.

Antibiotika, vanligen penicillin, ges som akutbehandling mot streptokocker. Om man har haft reumatisk feber en gång är risken för att nya streptokockinfektioner ska leda till reumatisk feber kraftigt förhöjd. Vid upprepade episoder med reumatisk feber ökar också risken för allvarlig hjärtsjukdom. Därför är det vanligt att barn med reumatisk feber och alla som har haft reumatisk feber med påvisad sjukdom i hjärtat, rekommenderas behandling med antibiotika i flera år efter den första episoden med reumatisk feber.

Smärtor i leder kan lindras med acetylsalicylsyra.

Vid reumatisk korea med mycket besvär finns läkemedel, bland annat epilepsimedicin och antipsykotika som kan minska symtomen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Första episoden med reumatisk feber kan vara i veckor eller månader. Ledsjukdomen går nästan alltid över, men hjärtinflammationen kan leda till bestående klaffel. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons