Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bradykardier (långsam puls)

Takykardi betyder snabb puls – det vill säga mer än 100 slag i minuten och bradykardi betyder långsam puls – en vilopuls någonstans under 40–60 slag i minuten.


Uppdaterad den: 2017-02-22

Kollar pulsen
Annons

Vad är arytmi?

Hjärtslagen styrs av elektriska signaler som normalt uppstår i höger förmak (atrium), passerar via elektriska ledningar i hjärtmuskulaturen till AV-knutan som befinner sig mellan förmaken och kamrarna och därifrån vidare ned i kamrarna. Hjärtrytmstörningar, arytmier, uppträder när de elektriska impulserna i ditt hjärta inte bildas eller sänds ut på korrekt sätt. Det kan medföra att ditt hjärta slår för fort, för långsamt eller oregelbundet - något som ger en oregelbunden puls.

Hjärtarytmier kan förekomma när det är fel i någon del av hjärtats elektriska system. Läkarna delar in arytmierna utifrån var i hjärtat de uppstår (i atria eller kamrarna) och utifrån hastigheten på hjärtslagen.

  • Takykardi betyder snabb puls – det vill säga mer än 100 slag i minuten.
  • Bradykardi betyder långsam puls – en vilopuls någonstans under 40–60 slag i minuten.

Alla takykardier och bradykardier innebär inte sjukdom. I samband med fysisk belastning är det normalt att takykardi uppstår för att säkerställa att dina vävnader erhåller tillräckligt med syrerikt blod. Och i motsats kan idrottsutövare ofta ha en vilopaus under 60 slag per minut eftersom deras hjärtan arbetar så effektivt (pumpar mycket blod på en gång).

Annons
Annons

Bradykardier

Även om en puls under 40–60 slag per minut i vila definieras som bradykardi, betyder inte en låg vilopuls att någonting är fel. Om du är i god form, kan ditt hjärta klara av att pumpa tillräckliga mängder blod med färre än 60 slag per minut i vila. Om du däremot har långsam puls och hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod, kan du ha en typ av bradykardi som definieras som en sjukdom.

Sjuk sinusknuta

Om sinusknutan inte skickar ut impulser som den ska, kan hjärtrytmen bli för långsam eller pulsen öka eller minska om vartannat. Om sinusknutan fungerar som den ska, kan en sjuk sinus bero på en blockering av impulser nära sinusknutan, något som gör att pulsen blir långsam, avbruten eller helt blockerad.

Annons
Annons

Ledningsblock

En blockering i hjärtats elektriska ledningssystem kan förekomma i eller nära AV-knutan eller längs ledningarna som transporterar impulserna till kamrarna. Beroende på lokalisation och typen av block kan impulserna mellan förmak och kammare blir fördröjd, eller delvis eller helt blockerad. Om signalen är helt blockerad kan vissa celler i AV-knutan eller kammarna skapa egna, regelbundna impulser som ofta ger långsammare puls. En del blockeringar ger inga symtom eller tecken, medan andra kan hoppa över slag och ge bradykardi. Även utan symtom och tecken är ett ledningsblock ofta möjligt att se på ett EKG. Eftersom en del block beror på hjärtsjukdom kan ett EKG som visar ett block vara ett tidigt tecken på ett hjärtproblem.

Med få undantag ska bara en bradykardi som ger obehag behandlas. Vid anfall med yrsel, förvirring och svimning opererar man in en pacemaker. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons