Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Infarkt i tarm


Uppdaterad den: 2013-01-17

Annons

Vad är tarminfarkt

All vävnad i kroppen är beroende av en kontinuerlig och stabil syretillförsel, och syret transporteras i blodet. Om blodtillförseln, och därmed syretillförseln, blir för låg i ett område i kroppen utvecklas tecken på syrebrist. Detta kan visa sig som funktionssvikt eller i form av smärtor. Om det blir helt stopp i ett blodkärl, dör det område som fick sin syretillförsel via det aktuella blodkärlet. För hjärtat kallas det angina när blodtillförseln är så låg att det medför smärtor, och hjärtinfarkt när blodtillförseln upphör helt. Ett stopp i ett blodkärl till hjärnan leder till hjärninfarkt, något som även kallas stroke. Om det blir tätt i ett av de stora blodkärlen till tarmen, kommer en del av tarmen att visa tecken på syrebrist och efter hand att dö om det inte går att komma åt att behandla tillståndet snabbt nog. Detta kallas tarminfarkt.

Annons
Annons

Hur vanligt är detta?

Tarminfarkt är, till skillnad från hjärtinfarkt och hjärninfarkt, ett sällsynt tillstånd. Tarmen har en mycket god och mångfaldig blodtillförsel. Om ett blodkärl skadas finns det närliggande kärl som kan överta funktionen. Dessutom verkar pulsådrorna i tarmen vara robustare och mer motståndskraftiga mot den åderförkalkning som är orsaken till hjärt- och hjärnsjukdomarna. Det kanske har att göra med att tarmen rör på sig så ofta.

Tarminfarkt förekommer främst hos äldre personer som är försvagade av annan sjukdom och som även är åderförkalkade i andra kroppsdelar.

Symtom och tecken

Sjukdomen uppstår som regel akut med intensiva smärtor i magen. Illamående och kräkningar åtföljer smärtorna och efter relativt kort tid förekommer även tarmtömningar som ofta är blodblandade. Under loppet av några timmar utvecklar sig det hela till ett kritiskt tillstånd med sviktande blodcirkulation och blodförgiftning då bakterier från tarmen sprids i kroppen.

Vissa kan uppleva ett mindre dramatiskt förlopp, då blodkärlen täpps till mer gradvis. I dessa fall kan det hända att magsmärtorna kommer och går och orsaken kan vara svår att påvisa. När ett eller flera blodkärl till slut blir helt igentäppta får sjukdomen det dramatiska förlopp som beskrivs ovan.

Annons
Annons

Behandling

Detta är en sjukdom som kräver akut kirurgisk behandling. Vid operation görs försök att återupprätta blodtillförseln till det skadade området med hjälp av kärlkirurgiska ingrepp eller ballongvidgning av förträngda kärl med röntgenkatetrar. Om tillståndet har förelegat längre än ett par timmar finns det oftast inget annat att göra än att avlägsna den del av tarmen som har förlorat blodtillförseln. Detta är ett relativt stort ingrepp och riskerna för blodförgiftning och överbelastning av hjärtat är stora. Generellt kan vi säga att ju snabbare diagnosen ställs och behandlingen kan starta, desto bättre prognos. Men även med den främsta expertisen tillgänglig är detta ett akut sjukdomstillstånd som förknippas med hög risk för dödlig utgång, kanske så hög som 50 %.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons