Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Inflammation i ytliga vener (tromboflebit)

Blodpropp i benet är ett potentiellt farligt tillstånd. Ibland förekommer en betydligt mindre farlig inflammation och proppbildning i de ytliga kärlen som leder till hjärtat.


Uppdaterad den: 2020-01-13
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är inflammation i ytliga vener?

Vener i benen och blodets flödesriktning.

Vener är de blodkärl som leder blodet tillbaka till hjärtat. Ytlig tromboflebit är en kärlinflammation med bildning av en blodpropp i en ven som ligger nära hudens yta. Blodproppar kan också finnas i de djupa venerna och kallas då för djup ventrombos.

Det är inte helt känt hur vanligt tillståndet är, men man vet att inflammation i ytliga vener är vanligare än djup ventrombos. Med tilltagande ålder blir tillståndet vanligare, eftersom risken för blodproppar tilltar med åldern. Kvinnor får ytlig ventrombos oftare än män och står för 50–70 % av alla fall.

Annons
Annons

Orsak

Inflammation av de ytliga venerna är vanligtvis en godartad sjukdom som ofta förekommer i samband med åderbråck (varicer). Studier har visat att 4–59 % av alla patienter med åderbråck utvecklar inflammation i ytliga vener och cirka 70 % av alla patienter med inflammation i ytliga vener har åderbråck.

Bildning av blodproppar kan också utlösas av skador i blodkärlets vägg. Sådana skador kan ha uppstått efter infektioner, eller på grund av att nålar eller kanyler har satts in av sjukvården. Det uppstår nästan alltid en kärlinflammation där kanylen har suttit om man har legat med intravenöst dropp i några dagar.

Blodet får också lättare att levra sig hos personer som använder p-piller, samt vid enskilda kroniska tillstånd som bland annat cancersjukdomar. Om man är stilla mycket, som till exempel när man är sängliggande efter en operation, kan det också göra att blodet flödar långsammare i venerna, så att blodet lättare levrar sig.

Vissa människor är har en ökad risk för blodpropp på grund av så kallade tillstånd som gör att blodet lättare levrar sig (hyperkoagulabilitetstillstånd eller trombofili).

Symtom

Typiska besvär är ömhet och obehag som långsamt utvecklar sig i området vid eller nedanför blodproppen. Efter hand uppstår en lätt svullnad, huden blir utspänd och man märker en gradvis ökande temperatur och rodnad på huden.

Vid inflammation i ytliga vener kan man känna den tilltäppta venen som en hård sträng, till exempel på handen, armen, benet eller foten. I ovanliga fall kan blodproppen infekteras och då leda till feber och allmän sjukdomskänsla. 

Annons
Annons

Diagnos

Symtom och fynd vid undersökning är ofta tillräckliga tydliga för att ställa diagnosen. Ibland förekommer en ytlig inflammation i vener och en djup ventrombos samtidigt. Risken är större om den finns i övre benet eller knäveck, eller om det finns andra riskfaktorer för blodproppar i de djupa venerna. Om en samtidig djup ventrombos misstänks görs en ultraljudsundersökning för att bedöma påvisa eller utesluta en blodpropp i de stora venerna. 

Behandling

En kärlinflammation i underbenet är vanligen ett ofarligt tillstånd och kräver vanligtvis endast symtomlindrande behandling. Inflammationsdämpande gel eller blodförtunnande salva kan appliceras på huden ovanför det inflammerade kärlet. Ett alternativ är inflammationsdämpande tabletter (NSAID).

Om det föreligger stor risk för en blodpropp i de djupa venerna rekommenderas behandling med blodproppslösande läkemedel. Oftast rekommenderas läkemedel som sprutas med en liten nål i huden. Exempel är fondaparinux eller läkemedel från gruppen lågmolekylärt heparin. Behandlingen med sådana läkemedel behöver ofta pågå i flera veckor till månader. 

Prognos

Många fall av inflammation i ytliga vener går över av sig själva. Med rätt behandling minskas risken för komplikationer såsom sår, infektion och blodpropp i lungor. Risken för en ny episod med ytlig inflammation i vener är större om man någonsin haft det förut. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons