Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodgrupper

Blodgrupper används för att dela in olika typer av blod efter olika molekyler som finns på blodkropparnas yta. De två blodgruppssystem som har störst betydelse kallas AB0 och Rhesus.

Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

AB0 och Rh-systemet

I AB0-systemet finns blodgrupperna 0 (noll), A, B och AB. I Rhesus-systemet skiljer man mellan Rh+ (positiv) och Rh- (negativ). Dessa två system brukar kombineras. Du kan alltså vara antingen A+ eller A-, B+ eller B- och så vidare. Det finns även andra, mindre viktiga blodgruppssystem.

Cirka 44 % av den svenska befolkningen har blodgrupp 0, 38 % har A, 8 % har B och 12 % har AB. 84 % av den svenska befolkningen är Rh+ (positiv) medan 16 % är Rh- (negativ). Den så kallade Rh-faktorn är oberoende av AB0-systemet. Det har ingen hälsomässig betydelse vilken blodgrupp du har, men vid en blodtransfusion måste blodgruppen hos givare och mottagare överensstämma.

Antigener och antikroppar

Blodgrupper används för att dela olika typer av blod efter olika typer av molekyler som finns på blodkropparnas yta. På ytan finns ett stort antal olika molekyler och många av dessa är antigener som kan variera från individ till individ. Antigenerna är olika för blodgrupperna A, B, AB och 0. Variationen av antigener är ärftlig.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Motsatsen till ett antigen är en antikropp. Personer med blodgrupp A har antikroppar mot blodgrupp B och personer med blodgrupp B har antikroppar mot blodgrupp A. Personer med blodgrupp AB har inga antikroppar mot varken A eller B, medan personer med blodgrupp 0 har antikroppar mot både A och B.

Varför bildar kroppen antikroppar mot andra blodgrupper?

Antikroppar är proteiner som kroppen bildar för att bekämpa infektioner. Immunsystemet är konstruerat för att kunna angripa alla mikrober som kommer in i kroppen och när det dyker upp främmande partiklar i blodet börjar kroppen bilda antikroppar. Detta sker oavsett om de främmande partiklarna är bakterier, virus eller blodkroppar från en främmande blodgrupp.

Vanligtvis bildas därför blodgruppsantikroppar först efter att man har fått en blodtransfusion. AB0-systemet är ett viktigt undantag, för där bildar immunsystemet antikroppar mot dessa blodgrupper även om du aldrig har fått en blodtransfusion. Detta sker i spädbarnsåldern. Alla som saknar A-antigenet (det vill säga alla som har blodgrupp 0 eller B) bildar antikroppar mot A, och alla som saknar B-antigenet (det vill säga alla som har blodgrupp A eller 0) bildar antikroppar mot B. Antikroppar mot 0 förekommer nästan aldrig.

Annons
Annons

På grund av dessa antikroppar kan personer med blodgrupp 0 endast få blodtransfusion med samma blodgrupp, medan personer som har AB kan få blod från alla blodgrupper i AB0-systemet.

Innan man utför en blodtransfusion görs alltid en så kallad antikroppsscreening där man testar om patienten har andra blodgruppsantikroppar än de som väntas enligt AB0-gruppen.

Det är i praktiken omöjligt att få tag i blod som överensstämmer exakt med alla blodgruppssystem. Därför finns det alltid en risk att patienten börjar bilda antikroppar vid blodtransfunsion. Lyckligtvis tar det i så fall lite tid innan produktionen av antikroppar kommer igång. Därför hinner det överförda blodet inte bli förstört. Men om man vid ett senare tillfälle behöver blod igen är det mycket viktigt att man väljer blod som saknar de antigener man har bildat antikroppar mot. Annars kan det uppstå livshotande komplikationer.

Blodgruppsantikroppar och graviditet

Kvinnor kan börja bilda blodgruppsantikroppar i samband med förlossning eller abort, eftersom det då kan överföras lite blod från barnet till modern. Det är då Rhesus-systemet som skapar problemen. Blodgruppsantikroppar kan vara skadliga för fostret eftersom de kan förstöra dess blodkroppar. Detta gäller både antikroppar som har bildats efter blodtransfusion och antikroppar som bildats efter tidigare graviditet. Därför testar man alla gravida för att se om de har Rh-antikroppar. De naturligt förekommande antikropparna i AB0-systemet orsakar lyckligtvis sällan allvarliga sjukdomar hos fostret.


Annons