Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodet

Blodet består av två huvudkomponenter, blodceller och plasma – den vätska som blodcellerna flyter runt i. Blodcellerna kan delas in i röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Lymfsystemet är separerat från blodomloppet, men lymfvätska går över till blodet.


Uppdaterad den: 2013-01-03

Annons

Röda blodkroppar

Huvuddelen av blodcellerna utgörs av de röda blodkropparna. Deras viktigaste uppgift är att transportera syre från lungorna till resten av kroppen. De röda blodkropparna innehåller proteinet hemoglobin som binder syret i lungorna och sedan frigör det i kroppens vävnader allt eftersom blodet cirkulerar i kroppen. De röda blodkropparna transporterar också bort en del av avfallsämnet koldioxid från vävnaderna och tillbaka till lungorna, så att du kan andas ut det.

Annons
Annons

Vita blodkroppar

Vår kropp innehåller också flera typer av vita blodkroppar som skyddar oss mot infektioner. De flesta vita blodkroppar är så kallade neutrofiler som angriper och förstör bakterier. En annan typ av vita blodkroppar, lymfocyter, känner igen främmande celler, infektiösa organismer och andra främmande ämnen och deltar i kroppens immunreaktion mot dem. Det finns även andra typer av vita blodkroppar, men dessa är två av de vanligaste.

Blodplättar

En tredje typ av blodceller är blodplättarna. När ett blodkärl blir skadat samlas blodplättar vid skadan som ett första steg i en omfattande process – koagulationsprocessen – för att stoppa blödningen. Proteiner i plasman hjälper sedan blodplättarna att bilda en blodpropp som täpper igen hålet eller såret.

Annons
Annons

Lymfsystemet

Lymfsystemet består av mjälten och lymfkörtlarna tillsammans med lymfkärlen som förbinder dem. Precis som de flesta röda blodkroppar produceras även lymfocyter, som är en typ av vita blodkroppar, i benmärgen. De finns också i lymfkörtlar på halsen, i armhålorna, i ljumskarna och på många andra ställen i kroppen och utgör ett försvar mot bakterier och andra mikroorganismer. När röda blodkroppar och blodplättar blir gamla och fungerar sämre filtreras de ut ur blodomloppet och bryts ned i mjälten och levern.

Sjukdomar i blodet

Blodsjukdomarna kan indelas enligt följande:

  • Brist på hemoglobin, vilket leder till blodbrist (anemi).
  • Störningar i blodets förmåga att levra sig (koagulera), vilket leder till blödningar och blåmärken.
  • Cancerförändringar i de vita blodkropparna, vilket leder till leukemi eller benmärgssjukdom.
  • Cancerförändringar i de vita blodkropparna kan också leda till förändringar i lymfsystemet med bildande av lymftumörer (lymfom).

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.