Hjärtklappning och oroligt hjärta, patientrådgivning


Uppdaterad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är hjärtklappning och oroligt hjärta?

 • Med hjärtklappning menas att du är uppmärksammad på och känner obehag av hjärtats rytm. Det kan bero på att hjärtat:
  • slår snabbare än normalt
  • slår långsammare än normalt
  • slår oregelbundet hela tiden
  • slår extraslag
  • eller att vi är mer uppmärksamma på hjärtat (till exempel vid ångest)

Förekomst

 • Hjärtklappning är en vanlig orsak till att kontakta sjukvården, och många söker akut hjälp hos läkare eftersom de är bekymrade över att det ska vara något allvarligt.
 • Registreringar av hjärtats elektriska aktivitet (EKG) har visat att hjärtat slår extraslag hos de allra flesta av oss varje dag, men vi märker det bara undantagsvis.

Vad kan vara orsaken?

Vanliga orsaker

 • Extraslag:
  • Är den vanligaste orsaken och är ett ofarligt fenomen hos en i övrigt frisk person utan hjärtfel
 • Ångest- eller spänningstillstånd:
  • Leder till ökad adrenalinutsöndring och snabbare puls. Vid ångest blir vi också ofta mer uppmärksamma på hjärtat. Detta ökar oron och därmed ökar adrenalinutsöndringen och hjärtaktiviteten. En besvärlig men helt ofarlig cykel
 • Störningar i hjärtrytmen:
  • Förmaksflimmer:
   • Förmaksflimmer är ett vanligt tillstånd framförallt hos äldre personer
  • Onormalt långsam puls (bradykardi):
   • Är normalt hos vältränade personer, men kan vara ett tecken på sjukdom hos äldre
  • Onormalt snabb puls (takykardi):
   • Är hos i övrigt friska personer under 50 år vanligen ett ofarligt tillstånd, men kan om takykardin uppträder i attacker tyda på en elektrisk extrabana i hjärtat. Hos äldre kan detta vara ett tecken på en sjukdom som bör behandlas
 • Hjärtsvikt:
  • Särskilt hos äldre människor. Hjärtat måste slå snabbare för att klara av att pumpa ut blodet till kroppen

Sällsynta orsaker

 • Blodbrist, anemi:
  • Lågt hemoglobin (Hb; färgämnet i de röda blodkropparna) gör att hjärtat måste slå snabbare för att kompensera för bristen på syrebärande förmåga och detta framkallar hjärtklappning
 • Hög ämnesomsättning:
  • Hypertyreos ("giftstruma") med för snabb puls
 • Vissa läkemedel eller stimulerande ämnen:
  • Astma- och förkylningsmediciner
  • Vissa blodtrycksmediciner
  • Kaffe, tobak, droger
 • Lågt blodsocker vid diabetes:
  • Medför snabbare puls liksom feber

Vad kan du själv göra?

 • De vanligaste orsakerna till hjärtklappning är ångest- eller spänningstillstånd, användning av stimulantia som kaffe eller tobak samt ofarliga extraslag. Försök att undvika situationer eller ämnen som du vet ger dig hjärtklappning.
 • Extraslag är vanligt även om hjärtat är friskt. Speciellt aktiva idrottare kan till exempel strax efter träning eller tävling märka många extraslag när kroppen fortfarande är full av adrenalin. För övrigt märks extraslag bäst när kroppen vilar och allra bäst när hjärtats grundrytm är långsam.

När ska du söka läkarhjälp?

 • Om du är osäker på om hjärtklappningen beror på en sjukdom eller inte, är det rimligt att konsultera läkare.
 • Oregelbunden puls eller eventuella attacker med snabb eller långsam puls bör undersökas av läkare.
 • Känner du dig sjuk och dålig i samband med hjärtklappningen bör du söka läkarhjälp.
 • Svimmar du i samband med hjärtklappning bör läkare tillkallas ögonblickligen (ring 112).

Vad gör läkaren?

Sjukdomshistoria

Frågor som läkaren kan ställa:

 • Hur länge har besvären pågått?
 • Hur ofta förekommer de?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Har du upplevt något av följande symtom:
  • Andnöd utöver det normala
  • Bröstsmärtor
  • Ökat urineringsbehov i samband med oroligt hjärta
  • Yrsel
  • Svimningsanfall
 • Besväras du av ångest?
 • Använder du läkemedel regelbundet?

Läkarundersökningen

 • Läkaren lyssnar på hjärta och lungor, tar pulsen, mäter blodtrycket och bedömer cirkulationen.

Andra undersökningar

 • EKG tas.
 • Vissa enkla blodprov kan bli aktuella.

Remiss till specialist eller sjukhus.

 • Om läkaren misstänker hjärtrytmrubbningar remitteras du vanligen till hjärtspecialist. Denna läkare kan utföra EKG-undersökningar på olika sätt.

Annons
Annons
Annons