Aortainsufficiens


Uppdaterad den:
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är aortainsufficiens?

Aortainsufficiens

Aortan är den stora kroppspulsådern, som leder blodflödet från hjärtat. När hjärtat dras samman, pumpas det ut blod i aortan. När hjärtat har dragits samman helt, sluts förbindelsen mellan aortan och hjärtat genom att den så kallade aortaklaffen stängs. Detta hindrar att blodet flödar tillbaka till hjärtat. Klaffen fungerar således som en envägsventil, det vill säga den släpper bara igenom blod den ena vägen. Om denna klaff inte fungerar som den ska, uppstår läckage av blod tillbaka från aortan till hjärtat. Det är detta som kallas aortainsufficiens, eller aortaklaffinsufficiens.

Följderna av aortainsufficiens kan bli ett hjärta med lägre prestanda. På grund av läckaget tillbaka till hjärtat måste hjärtat pumpa en del av blodet på nytt för att få ut det i kroppen. Detta utgör en extra belastning på hjärtat och kan medföra att hjärtat så småningom får problem med att pumpa runt tillräckligt med blod för att täcka de olika organens syrebehov.

Orsak

Den dåliga klaffunktionen kan bero på medfödda svagheter i klaffen, eller på sjukdomsprocesser i klaffen eller i området omkring den. Reumatisk feber kan öka risken för aortainsufficiens, ofta många år senare. Också högt blodtryck är en riskfaktor för aortainsufficiens. Om du har Marfans syndrom eller reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit, Mb Bechterew eller Reiters sjukdom, har du en större risk än andra att utveckla aortainsufficiens. I vissa fall är en bakteriell infektion i klaffen orsak till aortainsufficiens.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Symtom

I en tidig fas märker man i allmänhet ingenting. Hjärtat har en stor förmåga att öka sin prestanda, så det kan gå många år innan symtom visar sig. De första symtomen är vanligen att andningen blir tyngre, först och främst vid ansträngning. Kroppens syrebehov ökar vid ansträngning, och hjärtat kan då få problem med att pumpa tillräckligt med blod. Hjärtklappning, det vill säga en obehaglig känsla av att hjärtat slår extra hårt, är ett annat ganska vanligt symtom. Bröstsmärtor kan också uppstå, om blodförsörjningen till själva hjärtat blir för liten.

Diagnos

Läckage av blod tillbaka till hjärtat ger ett karakteristiskt susande ljud som läkaren kan höra genom att lyssna i stetoskop. Om läkaren hör ett sådant ljud, bör han remittera dig vidare till en hjärtspecialist för att få diagnosen exakt fastställd. Hjärtspecialisten utför då en ultraljudsundersökning av hjärtat, och kan efter detta ställa diagnos med nästan 100 % säkerhet. Ultraljudsundersökning är en helt ofarlig och smärtfri undersökning. Läkaren placerar ultraljudssändaren/-mottagaren ("proben") på din bröstkorg, och kan därmed se hjärtats blodflöde på en datorskärm.

Behandling

Om hjärtmuskeln tvingas arbeta under ökad belastning under en lång tid, växer och förstoras den, på samma sätt som skelettmuskulaturen växer när man styrketränar. Först ger detta en bättre pumpförmåga, men så småningom avtar pumpförmågan i ett sådant hjärta. Orsaken är att det uppstår små sprickor och ärrbildning i muskulaturen, så att själva muskeln till slut försvagas. Behandlingen vid aortainsufficiens har därför som mål att minska belastningen på hjärtat för att hindra eller fördröja denna utveckling. Detta kan man göra med hjälp av mediciner som bland annat minskar det motstånd som hjärtat tvingas pumpa mot.

Annons
Annons

Du kan själv hjälpa till med att minska belastningen på ditt hjärta genom att undvika överdrivet saltintag, samt genom att undvika stress och större fysiska ansträngningar.

Om du upplever ökade besvär, blir det aktuellt med en operation då man sätter in en ny klaff i hjärtat.

När du fått en konstgjord klaff/ventil inopererad, har du en förhöjd risk för att klaffen ska infekteras, så kallad endokardit.

Prognos

Som sagt kan du leva i många år med denna diagnos utan att du märker något alls. När du först får symtom, är det helt avgörande att behandling inleds i ett tidigt skede. Klarar man det, kan man förhindra att hjärtat utvidgas och förstoras. Prognosen är god vid inoperation av en ny klaff om hjärtmuskeln inte är försvagad före operationen.