Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hjärta och blodkärl


Uppdaterad den: 2012-11-18

Annons

Kroppens transportsystem

Blodomloppet är kroppens transportsystem. Huvuduppgiften är att föra ut näringsämnen och syre till kroppens alla vävnader och celler. Utan denna tillförsel kan cellerna inte överleva. Blodet transporterar även bort avfallsämnen från vävnaden och bidrar till att upprätthålla kroppstemperaturen. För att klara dessa livsviktiga uppgifter måste blodet cirkulera kontinuerligt.

Annons
Annons

Det stora och det lilla kretsloppet

Hjärtat

Hjärtat är den kraft som driver runt blodet i cirkulationssystemet. Stadigt och jämnt pumpar det runt blodet i kroppen. Hjärtat består egentligen av två pumpar som jobbar sida vid sida. Hjärtats högra kammare pumpar blodet till lungorna där avfallsgaser som koldioxid avlägsnas och syre tillförs. Friskt, syresatt blod återvänder till den vänstra delen av hjärtat som pumpar ut blodet i resten av kroppen.

Artärer och arterioler

Blodet flyter i riktning från hjärtat, till lungorna eller till resten av kroppen, genom de kärl som vi kallar artärer. Dessa blodkärl förgrenar sig till allt mindre kärl, arterioler, som i sin tur förgrenar sig och blir mindre tills de bildar kapillärer.

Kapillärer

Kapillärerna är de minsta blodkärlen i kroppen och de har en mycket tunn vägg. När blodet passerar genom kapillärerna i kroppens alla vävnader, lämnar blodet ifrån sig näringsämnen och syre och tar upp avfallsämnen.

Venoler och vener

Från kapillärerna flyter blodet in i allt större blodkärl igen, först genom venolerna och sedan genom venerna. Venerna transporterar blodet genom levern, där avfallsämnen avlägsnas, och tillbaka till hjärtat där hjärtcykeln börjar om på nytt.

Hjärtsjukdomar

Koronarsjukdom

Det finns många hjärt- och cirkulationssjukdomar av varierande art. Bland de vanligaste är koronarsjukdom, som beror på åderförfettning (ateroskleros) på insidan av hjärtats artärer. Artärerna blir med tiden allt trängre och klarar inte av att tillföra hjärtmuskeln tillräckligt med näring och syre. Detta märks först vid fysisk ansträngning då minskad blodtillförsel till hjärtmuskeln leder till bröstsmärtor. När en sådan artär täpps igen helt, dör den del av hjärtat som är beroende av blodtillförseln från den aktuella artären – det uppstår en hjärtinfarkt. Samma mekanism kan bland annat leda till stroke i hjärnan eller cirkulationsproblem i benen.

Arytmier

Hjärtat slår normalt regelbundet. Varje hjärtslag utlöses av en elektrisk signal som startar i hjärtats högra förmak och som följer hjärtats elektriska retledningssystem över till vänster förmak och vänster och höger kammare. Denna signal får hjärtat att dra sig samman på ett bestämt sätt: det börjar i förmaken som tömmer sitt blod till kamrarna som i sin tur pumpar ut blodet i kroppen (vänster kammare) och till lungorna (höger kammare). Ibland uppstår det skador på det elektriska ledningssystemet. Då kan hjärtat slå oregelbundet (arytmi) och det arbetar mindre effektivt.

Klaffsjukdom

Hjärtat har envägsklaffar för att säkra att blodet bara flyter i en riktning. En klaffsjukdom föreligger om klaffarna inte öppnar eller sluter sig ordentligt. Sådana sjukdomar kan på sikt försvaga hjärtat och leda till hjärtsvikt.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons