Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Sinus caroticus syndrom


Publicerad den: 2013-01-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är sinus caroticus syndrom?

Sinus caroticus är en tryckreceptor (baroreceptor) som finns i den stora halspulsådern (carotisartären). Tryckreceptorer spelar en viktig roll för blodtryckskontrollen. Förändringar i sträckning och tryck inne i pulsådrorna registreras av tryckreceptorerna både i hjärtat, i carotisartärerna, i huvudpulsådern och i andra större blodkärl. Mätningar av tryckförhållandena sänds i form av elektriska impulser via hjärnnerver till cirkulationscentrum i hjärnstammen. Vid behov av blodtrycksjustering sänds signaler från cirkulationscentrum till hjärtat och de större artärerna i kroppen. Genom att ändra hjärtslagens hastighet och justera spänningen i artärernas väggar, korrigeras blodtrycket.

Vid sinus caroticus syndrom fungerar tryckreceptorerna för dåligt. De är känsliga och sänder signaler att hjärtat ska slå långsammare och att blodtrycket ska sänkas. Detta utlöser yrsel och eventuellt svimning.

Tillståndet är sällsynt före 50-årsåldern men frekvensen ökar med åldern och med förekomst av andra samtidiga hjärt-kärlsjukdomar och sjukdomer i centrala nervsystemet. Det uppträder oftare bland män. Det är förmodligen en diagnos som lätt förbises. Tillståndet kan konstateras hos upp till 45 % av äldre patienter med svimningsattacker, problem med fall och yrsel.

Annons
Annons

Vilka är symtomen?

Tillståndet medför kortvariga episoder med yrsel och svimning men patienten återfår medvetandet nästan omedelbart i liggande ställning. Tillståndet utlöses ofta av rotation eller vändning av huvudet, eventuellt i förbindelse med rakning, användning av skjorta med stram halskrage eller av en tumör på halsen. Den drabbade kan känna en föraning i form av illamående, svettning, yrsel, synstörningar, huvudvärk, hjärtklappning, blekhet. Tillståndet kan vara orsaken till oförklarliga fall och svimningar hos äldre människor.

Diagnos

Anamnesen tyder på tillståndet. Läkaren kan genomföra ett "massagetest" på tryckreceptorerna på halsen. Om testet utlöser ett yrselanfall, ett uppehåll av hjärtslagen i mer än tre sekunder och ett kraftigt blodtrycksfall, så bekräftas diagnosen. Massagetestet är inte helt ofarligt och det rekommenderas att det utförs av en läkare med erfarenhet och med lämplig övervakningsutrustning. Om patienten har en trång halspulsåder, eventuellt har haft en stroke eller ett "mini-stroke" får testet inte utföras.

EKG ingår i utredningen. Andra eventuella undersökningar beror på i vilken utsträckning läkaren kan utesluta andra sjukdomar.

Annons
Annons

Behandling

Målet med behandlingen är att minska risken för att få nya yrsel- och svimningsanfall. I de flesta fall räcker det med att patienten känner till tillståndet och undviker situationer som kan utlösa ett anfall - plötsliga huvudrörelser, kraftiga rörelser av nacken i sidled, stram skjortkrage, eventuellt rakning.

Det finns inga läkemedel som ger långsiktig hjälp mot tillståndet. I undantagsfall händer det att en patient är så illa drabbad att det är nödvändigt att operera in en pacemaker.

Prognos

Sinus caroticus syndrom är ett ofarligt tillstånd. Det ökar inte risken för dödsfall. Kunskap om tillståndet och försiktighet med aktiviteter som kan utlösa ett anfall, gör att anfallsfrekvensen sjunker.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons