Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Subclavian steal-syndrom

Vid subclavian steal-syndrom "stjäls" blod från hjärnan på grund av en förträngning i subclaviaartären. Detta kan bland annat medföra övergående attacker av yrsel, nedsatt syn eller sluddrigt tal.


Uppdaterad den: 2022-05-26

Annons

Vad är subclavian steal-syndrom?

Artärer är blodkärl som leder syrerikt blod ut i kroppen. Från subclaviaartären på halsen går en artärgren upp till samma sida av hjärnan – vertebralisartären – och resten av subclaviaartären fortsätter sedan ut i samma sidas arm. Förträngning av subclaviaartären kan leda till minskat tryck i vertebralisartären, vilket påverkar blodströmmen till hjärnan så att blod "stjäls". Detta kallas för subclavian steal-fenomen. Om det påvisas subclavian steal-fenomen och man har symtom sätts diagnosen subclavian steal-syndrom.

Subclavian steal-syndrom förekommer oftast hos personer som är äldre än 50 år och det är vanligare hos män än kvinnor. Förträngning i subclaviaartären sitter oftast på vänster sida. Cirka 1 % av befolkningen kan få subclavian steal-fenomen, men bara 5 % av dessa upplever symtom till följd av detta.

Annons
Annons

Symtom

Subclavian steal kan medföra störningar av hjärnans blodcirkulation och ge plötslig yrsel, nedsatt syn eller sluddrigt tal. Symtomen är övergående och liknar så kallade transitoriska ischemiska attacker (TIA). Till skillnad från TIA beror symtomen vid subclavian steal-syndrom inte på någon blodpropp, utan på att blodet inte strömmar genom hjärnan som det ska. 

Nedsatt blodtillförsel till armen kan visa sig som svaghet, smärtor då armen används, en stickande känsla eller en känsla av att armen är kall.

Symtomen kan i vissa fall provoceras fram med armmuskelarbete eller genom en snabb huvudvridning i riktning mot den påverkade sidan. I yrken där mycket arbete utförs med armarna högt kan symtomen vara extra framträdande.

Orsak

I västvärlden är åderförfettning (ateroskleros) den dominerande orsaken till förträngning i subclaviaartären och därmed subclavian steal. 

Förträngning av subclaviaartären före avgången till vertebralisartären leder till minskat tryck i vertebralisartären. Då minskar blodströmmen i vertebralisartären som leder upp till hjärnan. Blodflödet i vertebralisartären kan också börja strömma åt motsatt håll så att blod "stjäls" blod från hjärnan. Därmed minskar blodförsörjningen till hjärnan vilket orsakar symtomen.

Annons
Annons

Diagnos

Symtomen kan ge misstanke om tillståndet. Vid blodtrycksmätning i båda armarna mäts ett lägre blodtryck på den påverkade sidan och ofta är handledspulsen i samma arm svag. Genom att lyssna med stetoskop kan ibland ett susande ljud höras över förträngningen i subclaviaartären.

Vid misstanke om tillståndet är dopplerundersökning, en sorts ultraljudsundersökning, en lättillgänglig metod som direkt eller indirekt kan påvisa subclavian steal-fenomen. Datortomografi- eller magnetkameraundersökning kombinerat med insprutning av kontrastmedel i blodkärlen kan också påvisa förträngningen.

Behandling

Vid subclavian steal syndrom med lindriga symtom behövs ingen behandling av själva förträngningen i subclaviaartären. Istället rekommenderas behandling av riskfaktorer för åderförfettning, det vill säga behandling av eventuellt högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och rökstopp.

Vid påtagliga symtom kan operation göras där det trånga partiet i blodkärlet vidgas. Detta görs oftast via en röntgenkateter införd i blodkärlet och kompletteras med insättning av en armering (stent) i förträngningen. Ingreppet som helhet kallas endovaskulär stentning. 

Prognos

Subclavian steal i sig ökar inte risken för varaktig hjärnskada, stroke eller död. Däremot har de flesta med subclavian steal-fenomen åderförfettning, inte bara i förträngningen i subclaviaartären, utan även på andra ställen i kroppen. Utbredd åderförfettning ökar risken för stroke och hjärtinfarkt.

De operativa behandlingsresultaten vid subclavian steal är i allmänhet goda. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.