Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Vena cava superior-syndrom

Om den övre hålvenen, vena cava superior, kläms ihop eller får en förträngning leder det till svullnad i arm, huvud och hals och att blodkärlen utvidgas. Detta kallas för vena cava superior-syndrom.


Uppdaterad den: 2024-03-20

Annons

Vad är vena cava superior-syndrom?

Vena cava superior

Vena cava superior, även kallad den övre hålvenen, är det stora blodkärlet, venen, som leder blodet från den övre delen av kroppen tillbaka till hjärtats högra sida. Blodet i en ven är syrefattigt, så kallat venöst blod. Vena cava superior står för det mesta återflödet från huvudet, halsen, armarna och den övre delen av bröstkorgen.

Om vena cava superior kläms ihop eller blir trång leder det till svullnad i arm, huvud och hals. De venösa blodkärlen i dessa områden, och ibland på bröstväggens övre del, utvidgas. Dessa symtom tillsammans kallas för vena cava superior-syndrom.

Annons
Annons

Symtom 

Tidigt i sjukdomsförloppet kan det finnas så lite symtom att man knappt märker av det. Efterhand märks svullnad i ansiktet (särskilt runt ögonen), vidgade vener på halsen, hosta, andnöd och svullnad i armarna. En del har hosta och sväljsvårigheter.

Symtomen är mest framträdande på morgonen när man vaknat och när man lägger sig ner eller böjer sig fram.

Orsak

Vena cava superior-syndrom beror ofta på en underliggande cancersjukdom i bröstkorgen, som lungcancer, lymfom eller metastaser från andra cancerformer.

Ibland uppstår vena cava superior-syndrom på grund av att det bildats en blodpropp i vena cava superior i samband med att man får någon behandling på sjukhus där man har en slang (kateter) i vena cava superior.

Annons
Annons

Diagnos

Typiska symtom ger misstanke om tillståndet. För att bekräfta diagnosen får man ofta genomgå datortomografi av bröstkorgen med kontrastvätska som sprutas in i blodet. Ibland görs magnetkameraundersökning.

Behandling av vena cava superior-syndrom

Vena cava superior-syndrom kräver snabb (dagar eller ett par veckor) utredning och behandling.

Om orsaken är en tumör ges vanligtvis strålbehandling eller cellgiftsbehandling för att minska tumören och därmed minska trycket på vena cava superior.

Det är också möjligt att via en kateter lägga in ett rör, en stent, som leder förbi det trånga partiet. Detta görs vanligen om tillståndet beror på en blodpropp i blodkärlet. Vid en propp ges också blodförtunnande medel och i vissa fall blodproppsupplösande medel (trombolys).

Symtomen kan lindras tillfälligt genom att man ligger med huvudet högt under sömn och genom att ta vätskedrivande medel.

I vissa fall är tillståndet livshotande och det kan finnas svullnad i hjärnan, svullnad i luftvägsslemhinna eller hjärtsvikt. Då kan man få akutbehandling med kortison som minskar svullnaden.

Prognos

Prognosen för personer med vena cava superior-syndrom beror på den underliggande sjukdomen. Effekten av stentbehandling är mycket god.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.