Högt blodtryck, patientrådgivning

Hypertoni, eller högt blodtryck, betyder att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som normalt.

Uppdaterad den: 2012-11-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Vad är högt blodtryck?

 • Högt blodtryck räknas inte som en sjukdom i sig, men är en belastande faktor för hjärtat och medför något ökad risk för utveckling av stroke och hjärtinfarkt.
 • Blodtrycket varierar hos alla människor från dag till dag och även under loppet av en dag. Trycket är som lägst vid vila om natten. Det krävs bara små ansträngningar eller aktivitet för att blodtrycket ska stiga. Psykisk stress leder också till blodtrycksstegring. Detta är normala och övergående ökningar som inte har några negativa effekter. På grund av variationerna är det mycket viktigt att blodtrycket mäts när du är avslappnad och att man följer fasta rutiner vid mätningen. Man definierar därför heller inte ett blodtryck som för högt förrän detta har visats med upprepade mätningar.
  • Animation av blodtrycket
 • Blodtryck anges med två tal som åtskiljs av ett snedstreck: övertryck och undertryck. Övertrycket är trycket i blodkärlen när hjärtat drar ihop sig (det systoliska trycket). Undertrycket är trycket i pulsådrorna mellan hjärtslagen (det diastoliska trycket). Ett blodtryck på 150/90 betyder alltså att trycket är 150 på det högsta och 90 på det lägsta.

Vilka besvär ger högt blodtryck?

 • De allra flesta med högt blodtryck har inga symtom eller besvär.
 • Vid mycket högt tryck, något som är sällsynt, kan man emellertid uppleva yrsel och huvudvärk.
 • När man behandlar högt blodtryck är det inte för att lindra besvär utan för att minska risken för senare utveckling av stroke eller hjärtsjukdom.

Förekomst

 • Förhöjt blodtryck är mycket vanligt men det exakta antalet beror på var man sätter gränsen mellan för högt och normalt. Det råder inte total enighet om denna gräns.
 • I Sverige är gränserna för behandling av blodtryck för vuxna lika oberoende av ålder upp till åtminstone omkring 85 års ålder och ingen skillnad görs mellan könen.
 • Omkring en halv miljon personer behandlas med blodtryckssänkande läkemedel i Sverige.

Vad kan orsaken vara?

Vanliga orsaker

 • Högt blodtryck av okänd orsak:
  • Utgör mer än 80–85 % av alla tillfällen med diagnosen förhöjt blodtryck
  • Vi ser alltså hos mer än 80–85 % av alla tillfällen ingen egentlig orsak till det förhöjda trycket
  • Vi vet dock något om de faktorer som är av betydelse. Det gäller ärftliga förhållanden, brist på motion och övervikt

Sällsynta orsaker

 • Detta är sjukdomar i kroppen som medför högt blodtryck. Dessa orsaker utgör 5–20 % av alla tillfällen med högt blodtryck.
 • I de flesta fall kommer man inte att genomföra en utredning för att leta efter dessa diagnoser, men det kan bli aktuellt vid ovanligt höga blodtrycksvärden, när högt blodtryck uppstår i ung ålder eller när blodtrycket visar sig vara ovanligt svårbehandlat.
 • Dessa tillstånd är:
  • Kronisk njursjukdom
  • Njurartärstenos – förträngning av pulsådern till en njure
  • Feokromocytom – tumör som producerar stresshormoner som noradrenalin eller adrenalin
  • Cushings syndrom – tillstånd som ger överproduktion av kortison
  • Conns syndrom och andra tillstånd i binjurarna som ger överproduktion av aldosteron

Vad kan du göra själv?

 • Högt blodtryck är en av flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Högt blodtryck utan andra riskfaktorer innebär liten risk för komplikationer.
 • Det är summan av riskfaktorer som är avgörande för din risk att utveckla angina pectoris, hjärtinfarkt eller stroke.
 • Du kan påverka flera av riskfaktorerna:
  • Rökning – att sluta röka är den viktigaste enskilda åtgärd man kan vidta för att minska risken
  • Viktminskning – om du är överviktig kommer risken att minska om du klarar av att gå ner i vikt
  • Motion – daglig fysisk aktivitet minskar din risk
  • Stressreduktion – det är också bra om du kan ändra din livsstil så att du stressar mindre
  • Kosthållning – ät hälsosam mat, det vill säga mycket grönsaker och frukt och mindre av sötsaker och energirik mat, minska saltintaget (det finns stöd för att saltintaget bör vara högst 3 g/dag)

När bör man kontakta läkare?

 • Högt blodtryck är ett tillstånd som du mycket sällan märker själv. Symtomen uppstår först vid mycket högt blodtryck.
 • Du bör mäta blodtrycket hos läkare – kanske när du är hos läkaren av en annan anledning.
 • Om ditt blodtryck är normalt räcker det med att kontrollera det med ett par års mellanrum.
 • Om du har ett blodtryck som ligger i det övre normalområdet bör du komma överens med din läkare om när du ska komma på nästa kontroll.

Vad gör läkaren?

 • Mäter ditt blodtryck:
  • Om blodtrycket ligger på eller över gränsen kommer läkaren att genomföra en något grundligare mätning – bland annat mäts blodtrycket två, tre gånger för att få en så exakt mätning som möjligt
  • I vissa fall ger läkaren patienten en automatisk blodtrycksmätare som mäter blodtrycket flera gånger under loppet av 24 timmar – en sådan mätning är i de flesta fall inte nödvändig
 • Vid förhöjt tryck kommer läkaren att:
  • Utföra en grundlig kroppsundersökning av hjärta, lungor, pulsar i benen
  • Ta några enstaka blodprover för att kontrollera innehållet i blodet av kalium och natrium (elektrolyter), njurfunktion (kreatinin), blodsocker, kolesterol
  • Ta ett enstaka urinprov för att utesluta njursjukdom
  • I regel tar man även EKG för att få en fingervisning på om hjärtat har tagit skada av det höga blodtrycket
 • Läkaren ger dig sannolikt också råd om livsstilsändringar – se text om egenbehandling.
 • Om blodtrycket förblir högt trots dina egna åtgärder kommer läkaren efter tre till sex månader att avgöra om du bör börja med blodtryckssänkande läkemedel.

Annons
Annons
Annons