Komplikationer av högt blodtryck


Uppdaterad den: 2012-02-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) betyder att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som normalt. Högt blodtryck räknas inte som en sjukdom i sig, men är en belastande faktor för hjärtat och medför en risk för utveckling av bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Blodtryck anges med två tal som åtskiljs av ett snedstreck: övertryck och undertryck. Övertrycket är trycket i pulsådrorna (artärerna) när hjärtat drar ihop sig (det systoliska trycket). Undertrycket är trycket i artärerna mellan hjärtslagen (det diastoliska trycket). Ett blodtryck på 150/90 betyder alltså att trycket är 150 som högst och 90 som lägst.

Högt blodtryck ger vanligtvis inga symtom. Vid mycket högt tryck, något som är sällsynt, kan man emellertid uppleva yrsel och huvudvärk.

Annons
Annons

Vilka symtom ger högt blodtryck?

Högt blodtryck är vanligtvis inget akut tillstånd. Man kan i regel gå i flera år innan problem uppstår, men om tillståndet inte upptäcks och behandlas kommer det efterhand uppstå bestående skador (komplikationer) i blodkärlsystemet. Sådana skador kan uppstå i olika organ, men oftast drabbas hjärta, njurar, lungor och hjärna.

Hjärtsvikt

Det är hjärtat som måste skapa det höga trycket genom att dra sig samman kraftigt vid varje slag. Detta blir ett stort extraarbete som med tiden kan ge ett förstorat hjärta. Efter hand som hjärtat växer blir funktionen sämre och sämre. Till slut kan hjärtsvikt, ett tillstånd då hjärtat inte klarar att pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen, uppstå. Blodet samlas i lungorna och resultatet blir vatten i lungorna. Symtomen på hjärtsvikt är andningssvårigheter, trötthet och kraftlöshet, hjärtklappning och dålig aptit.

Ateroskleros

Kontinuerligt högt tryck i blodkärlen leder i sig själv till skador på kärlväggarna. Dessutom är högt blodtryck en viktig orsak till förfettning (ateroskleros) i blodkärlen. Ateroskleros ger förträngningar i blodkärlen och minskar blodflödet. Resultatet blir att kroppens vävnad och organ inte får tillräckligt med syre. Detta kan bland annat leda till angina pectoris (kärlkramp) och hjärtinfarkt. Förträngningar av blodkärlen kan också ge problem på andra platser i kroppen, bland annat dålig uthållighet, impotens och demens.

Annons
Annons

Angina pectoris

Vid angina pectoris känns en tryckande, stramande känsla över bröstet som ofta strålar ut i vänster arm. Besvären vid angina är kortvariga (mindre än 15-20 minuter). Angina pectoris uppstår oftast vid ansträngning och ger med sig vid vila.

Hjärtinfarkt

Vid hjärtinfarkt får muskelcellerna i hjärtat så lite syre att de dör. Hjärtinfarkt ger vanligtvis kraftiga, stramande eller tryckande bröstsmärtor som ofta strålar ut till en arm eller till käken. Smärtorna är långvariga och lindras vanligtvis inte av vila. Dessutom uppstår ofta illamående, kräkningar, andningssvårigheter, ångest och oro.

Stroke

Hypertoni ökar också risken för stroke. Stroke orsakas av att blodkärl i hjärnan antingen täpps igen eller börjar blöda. Symtomen varierar beroende på var i hjärnan detta sker och hur stort område som drabbas. Enskilda personer får kortvarig dåsighet, vissa förlorar kraften i armar och ben, medan andra kan förlora talförmågan. Stor stroke kan leda till medvetslöshet och koma och kan vara livshotande.

Njursjukdomar

Hypertoni och ateroskleros kan också ge skador på njurarna. Sådana njurskador kan i vissa fall ge njursvikt, ett allvarligt tillstånd som kräver intensiv behandling eller transplantation. Njursvikt kan ge en rad symtom, bland annat kraftlöshet, låg blodprocent, hudklåda, viktminskning, illamående och kräkningar.

Vad påverkar risken för att få komplikationer av högt blodtryck?

Vanligtvis blir skadorna allt allvarligare ju mer förhöjt blodtrycket är. Det finns emellertid en rad andra förhållanden som kan påskynda eller förhindra de skadliga effekterna av hypertoni (se SCORE-diagram).

Livsstil har en väsentlig betydelse. Personer som röker, motionerar för lite, är överviktiga och har en ohälsosam kosthållning är mycket mer utsatta för komplikationer än de som tränar regelbundet, är normalviktiga, inte röker och äter mycket frukt och grönsaker. Detta är alltså viktiga saker man själv kan göra något åt för att minska risken.

Män har en högre risk än kvinnor och risken ökar om det finns mycket hjärt-kärlsjukdom i den närmaste släkten. Högt kolesterol eller diabetes ökar också risken för komplikationer.


Annons
Annons
Annons