Utredning av högt blodtryck


Uppdaterad den: 2012-11-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är högt blodtryck?

Högt blodtryck (hypertoni) betyder att trycket i kroppens pulsådror är högre än det som definieras som normalt. Högt blodtryck räknas inte som en sjukdom i sig, men är en belastande faktor för hjärtat och medför en risk för utveckling av bland annat stroke och hjärtinfarkt.

Högt blodtryck ger vanligtvis inga symtom. Vid mycket högt tryck, något som är sällsynt, kan man emellertid uppleva yrsel och huvudvärk.

Eftersom de flesta inte märker att de har högt blodtryck och eftersom detta är ett tillstånd som kan få allvarliga följder är blodtrycksmätning en viktig del av hälsoundersökningar.

Annons
Annons

Ofta upptäcks hypertoni av en tillfällighet. Det kan då vara nödvändigt att göra fler undersökningar, bland annat för att se om det finns någon särskild orsak till det höga blodtrycket och om det har uppstått några komplikationer.

Diagnostiska undersökningar i primärvården

Blodtrycksmätning

Mätning av blodtrycket är en enkel och snabb undersökning som har använts länge. Den är smärtfri och ofarlig och ger förhållandevis pålitliga resultat.

Blodtryck anges i en mätenhet som kallas millimeter kvicksilver (mmHg). Trycket anges med två tal som åtskiljs av ett snedstreck: övertryck och undertryck. Övertrycket är trycket i pulsådrorna (artärerna) när hjärtat drar ihop sig (det systoliska trycket). Undertrycket är trycket i pulsådrorna mellan hjärtslagen (det diastoliska trycket). Ett blodtryck på 150/90 betyder alltså att trycket är 150 på det högsta och 90 på det lägsta.

Annons
Annons

Under ideala förhållanden ska blodtrycket ligga omkring 120/80. Hos de flesta blir det högre med åren. När övertrycket blir 140–159 eller undertrycket blir 90–100 kallar man det mild hypertoni. Det är inte alltid nödvändigt att behandla mild hypertoni.

Om övertrycket är 160-180 eller undertrycket är 100–110 kallas det måttlig hypertoni. Ännu högre tryck kallas svår hypertoni. Måttlig och svår hypertoni ska nästan alltid behandlas med läkemedel.

För att få ett så exakt resultat som möjligt av blodtrycksundersökningen mäts trycket vanligtvis tre gånger. Genomsnittet av de två sista mätningarna anges vanligtvis.

Blodtrycket stiger och sjunker snabbt när vi är i aktivitet. Före blodtrycksmätning ska du därför sitta stilla i minst tio minuter, helst längre. Kaffe kan öka blodtrycket och du bör därför inte dricka kaffe under timmarna före en blodtrycksmätning.

Stress och ångest kan öka blodtrycket väsentligt hos enskilda individer. Dessa kan ha ett mycket högt blodtryck under undersökningen, även om det vanligtvis är normalt. Detta kallas ofta "vitrockseffekt", eftersom det uppstår på läkarmottagningen. Personer som på detta sätt får förhöjda tryck i samband med sjukvårdskontakter kan få med sig en blodtrycksmätare hem för att göra mätningar själva i hemmiljö.

Hos vissa kan det också vara aktuellt att göra en så kallad 24-timmars blodtrycksmätning. Detta sker med en bärbar blodtrycksmätare som kopplas till din arm och automatiskt gör mätningar under ett helt dygn.

Blod- och urinprover

Blod- och urinprover tas för att undersöka om det finns någon annan sjukdom som orsakar det höga blodtrycket eller om kroppen har tagit skada av det förhöjda trycket. Vissa blodprover kan också ge en indikation på hur stor risk du har för att få komplikationer av det förhöjda trycket (riskbedömning).

Bland de vanligaste blodproverna finns hemoglobin (blodvärde), salter (elektrolyter som natrium och kalium), njurprover och blodfetter – däribland kolesterol. Blodsockermätning görs också, eftersom diabetes är ett vanligt problem hos personer med högt blodtryck. En rad andra blodprover kan undersökas om läkaren misstänker särskilda problem.

Man utför urinundersökningar för att se om njurarna är skadade eller om du har diabetes.

EKG

Elektrokardiografi (EKG) är en undersökning som ger information om hur hjärtat fungerar. Med EKG kan man bland annat se tillstånd som förstorat hjärta och rytmstörningar.

Under undersökningen ligger du på en bänk medan tolv klisterlappar fästs på bestämda platser på kroppen (på bröstkorgen, armarna och benen). På dessa fäster man elektroder som mäter de elektriska signalerna i hjärtmusklerna. Undersökningen är ofarlig och gör inte ont.

Undersökningar hos hjärtspecialist

Personer med högt blodtryck kan ibland behöva undersökas av hjärtspecialist eller på sjukhus. Detta kan ske då allmänläkaren misstänker att andra sjukdomar orsakar det förhöjda trycket, eller att komplikationer har uppstått.

Ekokardiografi

Ultraljudsundersökning av hjärtat (ekokardiografi) kan vara aktuellt för vissa. Denna undersökning görs genom att ljudvågor skickas från ett ultraljudsinstrument mot hjärtat. En del av ljudvågorna reflekteras tillbaka till instrumentet som skapar bilder av hjärtat på en tv-skärm.

Ekokardiografi är en bra metod för att bedöma hjärtfunktionen, och denna undersökning är särskilt viktig efter en hjärtinfarkt. Under undersökningen ligger du på en brits och ett litet handhållet instrument (ultraljudsgivaren) hålls på huden ovanför ditt hjärta. Undersökningen är smärtfri och ofarlig.

Njurundersökningar

Njurarna kan både orsaka högt blodtryck och skadas av högt blodtryck. Njurundersökningar är därför nödvändiga då och då hos personer med hypertoni.

Man kan undersöka njurarna på olika sätt. Ofta genomför man ultraljudsundersökning med ett instrument som placeras över njurarna så att bilder av njurarna visas på en tv-skärm.

I vissa fall är det bättre att göra röntgenundersökningar av njurarna. Detta kan antingen vara datortomografi (datoriserad skiktröntgen) eller angiografi (kontrastundersökning av blodkärl). En mer detaljerad undersökning, som kallas magnetkameraundersökning (MR), ger mycket bra bilder på njurarna och används då och då.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons