Bikuspid aortaklaff


Uppdaterad den: 2013-07-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är bikuspid aortaklaff?

Bikuspid aortaklaff är ett medfött hjärtfel där aortaklaffen har två klaffblad (bikuspid) i stället för det normala som är tre klaffblad (trikuspid).

Bikuspid aortaklaff är det vanligaste medfödda hjärtfelet och uppges förekomma hos 0,8–2 % av befolkningen.

Orsak

Man antar att ärftlighet har en stor betydelse. Men exakt hur anlagen ärvs är okänt. Det går därför inte att räkna ut vem eller hur många som kommer att få detta fel.

Annons
Annons

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Symtom

En bikuspid aortaklaff är inte lika jämn i formen som en normal klaff. När blodet vid varje hjärtslag pressas genom klaffen leder den avvikande klafformen till att blodet inte strömmar lika obehindrat. Detta medför ökat slitage på klaffen och det kan uppstå små skador på den. Så småningom kan det bildas ärrvävnad och förkalkningar. På detta sätt kan klaffbladen bli så styva att de inte öppnar sig fullt när blodet ska flöda igenom. De kan också förändras så till formen att de inte längre hindrar att blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen.

Om klaffen inte öppnar sig helt kan det uppstå en tryckskillnad mellan hjärtat och stora kroppspulsådern. Detta kallas aortastenos. Om blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen kallas det aortainsufficiens.

Bikuspida klaffar ger inga symtom innan det eventuellt utvecklas en aortastenos eller aortainsufficiens som kräver behandling. Symtomen är andnöd vid ansträngning, bröstsmärtor, efter hand yrsel, tung andning, eventuella svimningsanfall.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan enbart ställas med ekokardiografi (ultraljud) av hjärtat, eller med magnetkameraundersökning. Detta är undersökningar som inte görs på friska personer och de flesta vet därför inte om att de har bikuspida hjärtklaffar innan komplikationer möjligen uppstår. Om aortastenos eller aortainsufficiens upptäcks följs patienten regelbundet upp av en hjärtspecialist. Om tillståndet kräver behandling är det bara operation med insättning av en ny klaff som kan bota tillståndet.

När ett sådant ingrepp genomförs i god tid, det vill säga utan att hjärtat på förhand är allvarligt skadat, är framtidsutsikterna goda.