Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bikuspid aortaklaff

Det vanligaste medfödda hjärtfelet är att klaffen mellan hjärtat och kroppspulsådern har två istället för tre fickor. Det ger i sig inga symtom men ger en ökad risk för hjärtproblem i framtiden.


Uppdaterad den: 2024-01-08

Annons

Vad är bikuspid aortaklaff?

Bikuspid aortaklaff är ett medfött hjärtfel där aortaklaffen har två klaffickor (klaffen är bikuspid) i stället för det normala som är tre klaffickor (trikuspid).

Bikuspid aortaklaff är det vanligaste medfödda hjärtfelet och uppges förekomma hos cirka en till två procent av befolkningen.

Annons
Annons

Symtom

En bikuspid aortaklaff är inte lika jämn i formen som en normal klaff. När blodet vid varje hjärtslag pressas genom klaffen leder den avvikande klafformen till att blodet inte strömmar lika obehindrat. Detta medför ökat slitage på klaffen och det kan uppstå små skador på den. Så småningom kan det bildas ärrvävnad och förkalkningar. På detta sätt kan klaffbladen bli så styva att de inte öppnar sig fullt när blodet ska flöda igenom. Om klaffen inte öppnar sig helt kan det uppstå en tryckskillnad mellan hjärtat och stora kroppspulsådern (aorta). Detta tillstånd kallas för aortastenos.

Klaffarna kan också förändras till formen så att de inte längre hindrar att blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen. Om blodet läcker tillbaka till hjärtat mellan hjärtslagen kallas det aortainsufficiens.

Bikuspida klaffar ger inga symtom innan det eventuellt utvecklas en aortastenos eller aortainsufficiens som kan ge symtom som andnöd vid ansträngning, bröstsmärtor, svimning, yrsel och tung andning. Andra tillstånd som kan uppstå är en vidgning av aorta eller en lossning av aortans vägg (aortadissektion). Vidgning av aorta i bröstet kan ge symtom i form av heshet, sväljningssvårigheter och aortadissektion kan ge svår bröstsmärta, stroke och allmänpåverkan.

Orsak

Tillståndet uppstår i fosterstadiet och uppstår när två av de tre klaffickorna växer ihop. Man vet inte den exakt orsaken till den felaktigt bildade klaffen. Ärftlighet har betydelse hos cirka nio av tio personer med bikuspid aortaklaff. 

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas med ekokardiografi (ultraljud) av hjärtat. Ofta ställs diagnosen sent, när det redan har uppstått komplikationer som har beskrivits ovan. Om tillståndet upptäcks följs patienten regelbundet upp av en specialist i hjärtsjukdomar.

Behandling av bikuspid aortaklaff

Vad kan man göra själv?

Om man har en bikuspid aortaklaff med vidgning av kroppspulsådern rekommenderas man undvika tunga lyft och hård fysisk ansträngning. God tandhygien rekommenderas också för att förebygga att klaffen infekteras med bakterier, så kallad infektiös endokardit. 

Annan behandling

Om tillståndet kräver behandling är det vanligen operation med insättning av en ny klaff eller reparation av klaffen som är aktuellt. 

Prognos

När man behandlar bikuspid aortaklaff innan hjärtat eller andra kärl är kraftigt skadade är framtidsutsikterna goda.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.