Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Lungödem och akut hjärtsvikt

Vätska från blodet ska i vanliga fall inte hamna i lungorna. Vid akut hjärtsvikt och vissa andra tillstånd kan vätskan fylla lungblåsorna och leda till symtom.


Uppdaterad den: 2019-09-23

akut hjärtsvikt
Annons

Vad är akut lungödem?

Våra lungor innehåller miljoner små elastiska lungblåsor som kallas alveoler. Vid varje andetag överförs syre från alveolerna till blodet och omvänt skiljs koldioxid, att avfallsämne från förbränningen, ut från blodet och förs över i utandningsluften. Normalt sker detta utbyte av syre och koldioxid utan problem. Men ibland leder ett ökat tryck i blodkärlen i lungorna till att vätska från blodet sipprar ut, fyller alveolerna och hindrar dem från att ta upp syre – ett tillstånd som kallas lungödem.

I de flesta fall är det en hjärtsjukdom som förorsakar lungödem. Men vätska kan samlas i lungorna också av andra orsaker, som till exempel lunginflammation, vissa giftiga ämnen, läkemedel eller att du har drabbats av akut höjdsjuka.

Akut lungödem är en medicinsk akutsituation och kräver omedelbar behandling. Även om lungödem ibland leder till dödsfall, så är utsikterna ofta goda om du får snabb och korrekt behandling både för lungödemet och för den underliggande sjukdomen.

Annons
Annons

Symtom

Akut lungödem är ett livshotande tillstånd eftersom kroppen inte kan syresätta sig. Vanliga symtom vid allvarligt lungödem är:

 • Stora andningssvårigheter och kvävningskänsla.
 • Bubblande, väsande eller flämtande ljud när du andas.
 • Rosa, skummande saliv när du hostar.
 • Kraftig kallsvettning och blek hud.
 • Yrsel, lågt blodtryck.
 • Bröstsmärtor som inte går över.

Symtom och tecken som utvecklas mer gradvis, kan vara:

 • Andningssvårigheter när du ligger ned i motsats till när du sitter upp.
 • Du vaknar på natten av andnöd.
 • Du blir snabbare andfådd än normalt när du är fysiskt aktiv.
 • Betydlig viktökning som uppstår när lungödemet beror på hjärtsvikt, ett tillstånd då hjärtat pumpar ut för litet blod i förhållande till kroppens behov.
 • Svullna ben på båda sidor, som tecken på ansamling av vätska i kroppen

Om du eller dina närmaste upplever att du har dessa symtom och tecken, bör du snarast kontakta läkare. Vid den akuta formen ska man kontakta akutsjukvården (ring 1-1-2). Ett allvarligt lungödem kan leda till döden om det inte behandlas.

Orsak

Akut lungödem kan uppstå när vänster hjärtkammare inte förmår att pumpa ut tillräckligt av blodet som det mottar från lungkretsloppet. Som ett resultat ökar trycket inne i vänster förmak och därefter i lungkretsloppet, inklusive i kapillärerna i alveolernas väggar. Vätska pressas ut genom kapillärväggarna och vidare ut i alveolerna. Om hjärtats förmåga att pumpa runt blodet plötsligt minskar talar man om akut hjärtsvikt. 

Medicinska tillstånd som gör att vänster hjärtkammare försvagas och slutligen sviktar, är hjärtinfarkt, försvagad hjärtmuskel (kardiomyopati), hjärtklaffsproblem samt förhöjt blodtryck.

Om ett lungödem kvarstår, leder det slutligen till att också höger hjärtkammare sviktar. Det innebär att blodflödet tillbaka från kroppen till hjärtat hämmas, något som leder till svullna ben (ödem), ansamling av vätska i buken (ascites) eller utsipprande av vätska mellan lunghinnorna (pleuravätska).

Inte alla fall av lungödem beror på hjärtsjukdom. Vätska kan också läcka från kapillärerna i alveolväggarna eftersom kapillärerna börjar läcka utan att det beror på högt tryck i blodkärlen. Då är det inte en hjärtsjukdom som är orsaken till lungödemet. Exempel på tillstånd som kan förorsaka denna form av lungödem är lunginflammation, förgiftning, allvarliga allergiska reaktioner, överdosering av läkemedel, chocktillstånd och höjdsjuka.

Annons
Annons

Diagnos

Eftersom lungödem kräver omedelbar behandling, ställs diagnosen i början utifrån symtom och en läkarundersökning. Blodprov tas också sför att få veta syre- och koldioxidhalten i blodet. Man brukar också ta en röntgenbild av lungorna.

Slutligen tas vanligen också en mängd undersökningar. Det gäller flera blodprover, EKG, ekokardiografi och ibland utförs hjärtkateterisering.

Behandling

Extra syretillförsel är ofta det första steget i behandlingen av akut lungödem. Vanligtvis får du syre via en ansiktsmask eller via en näskateter. Det kan lindra symtomen. Ibland behöver man hjälp med att andas av en respirator. Beroende på ditt tillstånd, kan du få ett eller flera av följande läkemedel:

 • Vätskedrivande. Läkemedlet bidrar till att avlägsna överloppsvätska från kroppen.
 • Blodkärlsvidgande läkemedel. Dessa läkemedel vidgar blodkärlen och minskar trycket och belastningen på vänster hjärtkammare.
 • Blodtrycksmedicin. Om du har högt blodtryck när akut lungödem uppstår, får du mediciner som sänker blodtrycket. Om blodtrycket tvärtom är för lågt, får du mediciner som höjer blodtrycket.
 • Acetylsalicylsyra, blodförtunnande. Det ges framför allt vid misstanke om hjärtinfarkt.
 • Morfin, smärstillande och ångestdämpande.

Prognos

Obehandlat kan ett akut lungödem leda till döden, men med tidig och adekvat vård är prognosen god. Behandlingens resultat beror delvis på hjärtats och lungornas tillstånd innan man utvecklade lungödemet samt mängden vätska i lungorna.

Akut lungödem kan förebyggas genom att undvika de faktorer som kan utlösa tillståndet. Om man har hjärtsvikt är det viktigt att man håller sig till medicineringen och att man söker vård ifall du märker att du går upp i vikt eller får mer svullna ben. Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste orsaken till lungödem, är följande åtgärder viktiga för att minska risken för framtida problem från hjärta och kärl:

 • Kontrollera blodtrycket.
 • Behandla ett för högt kolesterol.
 • Rök inte.
 • Ät en sund kost.
 • Var försiktig med salt.
 • Motionera regelbundet.
 • Undvik övervikt.
 • Försök att minska på stress.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.