Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Infektiös endokardit

Infektiös endokardit är en infektion i hjärtat som kan ge många olika symtom och oftast feber. Bakterier kan via blodet infektera endokardiet som är den inre hinnan på hjärtklaffarna. Störst risk har de som redan har en klaffskada.


Uppdaterad den: 2022-01-28

Annons

Vad är infektiös endokardit?

Infektiös endokardit är en infektion i hjärtat. Bakterier kan föras via blodet till hjärtklaffarna och orsaka infektion i hjärtats inre hinna som täcker klaffen, det så kallade endokardiet.

I västvärlden är förekomsten av infektiös endokardit runt tre till tio fall per 100 000 personer årligen; det är alltså en sällsynt sjukdom. Risken ökar vid förändringar i hjärtklaffarna, hos hjärtklaffopererade och vid intravenös droganvändning.

Annons
Annons

Symtom

Sjukdomen finns både i akut form, med snabbt förlopp, och subakut form där symtomen utvecklas något långsammare. Sjukdomen orsakar vanligen feber, övriga symtom kan vara ospecifika och likna många andra sjukdomar som dålig matlust, viktnedgång, sjukdomskänsla, trötthet, frossa, illamående och nattliga svettningar. 

Orsak

Infektiös endokardit orsakas i regel av bakterier, oftast stafylokocker eller streptokocker. Sjukdomen kan också orsakas av andra bakterier och i sällsynta fall av svamp. 

Bakterierna kan föras med blodet till hjärtat där de fäster på hjärtklaffarna. Stafylokocker som finns på huden kan nå blodet via ett sår. Streptokocker finns i munnen och endokardit på grund av streptokocker kan uppkomma efter vanlig tandvård. I regel finns någon skada på hjärtklaffen så att bakterierna kan få fäste och föröka sig. Det bildas pålagringar på klaffarna som kan lossna och orsaka blodproppar som kan påverka andra delar av kroppen. 

Hjärtat har fyra klaffar som har som uppgift att, som envägsventiler, skilja hjärtrummen från varandra. Vid infektion på klaffarna kan läckage uppstå vilket försvårar hjärtats pumparbete och kan leda till hjärtsvikt.

Ökad risk för endokardit har personer med nedsatt immunförsvar och de som är klaffopererade eller har andra förändringar på hjärtklaffarna.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan vara svår att ställa eftersom symtomen kan likna symtom som förekommer vid många andra sjukdomar.

Misstanke om endokardit väcks vid feber av oklar anledning, framförallt i kombination med symtom på blodpropp som till exempel stroke, försämrad hjärtfunktion (hjärtsvikt) och riskfaktorer som klaffsjukdom.

Blåsljud på hjärtat förekommer ofta vid endokardit. Ett nytillkommet blåsljud kan uppkomma på grund av infektionen på hjärtklaffen men kan också finnas som följd av tidigare klaffskada. 

Blodprov med odling för att se bakterier i blodet och ultraljud av hjärtat bidrar till att ställa diagnosen. 

Behandling av infektiös endokardit

Behandlingen sker åtminstone till en början på sjukhus. Infektionen behandlas med antibiotika intravenöst (direkt i blodet) och behandlingstiden är ofta lång, 4–6 veckor. Om behandlingen har god effekt kan man gå över till tabletter efter ett tag. I vissa fall kan det bli aktuellt att utföra en klaffoperation.

Prognos

Infektiös endokardit är en dödlig sjukdom om den inte behandlas. Infektionen påverkar inte bara hjärtat och klaffarna utan kan också orsaka skador på andra organ, ofta på grund av blodproppar. Med behandling är prognosen god och de allra flesta överlever.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.